Robert Taylor

Jeho práce se zaměřuje na formální informační vyhledávací činnosti, ke které dochází v knihovně za referenční přepážkou. Jeho model byl nástrojem pro vzdělávání referenčních knihovníků. Popisuje čtyři úrovně vyhledávání informací:

identifikace vnitřní potřeby, nebo "vágní druh nespokojenosti", který je nejednoznačný formulace vědomé potřeby, která je vyjádřena jako "nejednoznačné a nesourodé prohlášení" , což někdy vede k potřebě komunikovat to s jinou osobu vytvoření formální potřeby, vyjádřené jako "kvalifikované a racionální" prohlášení o potřebě vytvoření kompromisní potřeby, což je otázka vyjádřena a formulována tak, že odpovídá organizaci informačního systému (tj. sbírka nebo databáze knihovny)