Historie verzí stránky „Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21.“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace