Rudolf Vlasák

Verze z 12. 1. 2016, 23:17, kterou vytvořil David.Richter (diskuse | příspěvky) (první verze)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Osobní a profesní život

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák dokončil v roce 1961 studium na katedře knihovnictví na Institutu osvěty a novinářství UK. Poté pracoval ve výzkumu, vývoji a realizaci rozsáhlých automatizovaných informačních systémů. V roce 1967 se stal spoluautorem systému KOMPAS ‒ jednoho z prvních českých automatizovaných bibliografických systémů. V letech 1990 ‒ 1997 pracoval jako vědecký tajemník v nově vzniklém Národním informačním středisku. Zároveň působil na Katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK, kde se habilitoval. V letech 1994 ‒ 2002 působil jako ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví. Pro tento ústav získal akreditaci vědeckého programu doktorského studia Informační věda a zasloužil se i o získání nových prostor v Jinonicích. Publikoval 5 monografií a zhruba 270 odborných článků. Nyní je předsedou České informační společnosti v rámci ČSVTS a předsedou oborové rady pro obor Informační věda na FF UK.

Publikační činnost

  • Automatizace knihovnických systémů
  • Racionalizace informačních procesů
  • Světové informační systémy a služby
  • Základy projektování informačních systémů
  • Světový informační průmysl

Použitá literatura

Klíčová slova

Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví