Co vlastně slovo sexting znamená?

Sexting ještě před 10 lety nebyl vůbec známý. Je to nový fenomén, který znamená předávání osobních fotografií či zpráv intimního obsahu prostřednictvím nových moderních komunikačních prostředků jakým jsou mobilní telefony, e-maily a sociální sítě. Slovo sexting pochází angličtiny a jedná se o složeninu vzniklou ze slov sex a textování. V českém jazyce překlad zní jako elektronické rozesílání textových zpráv, videí či fotografií se sexuálním obsahem. Veškeré tyto fotografické a videové záznamy jsou v hojné míře zveřejněny na internetových stránkách. Definice sextingu byla objevena v roce 2005 v Novém Zélandu . Často se také stává prostředkem pro vydírání dětí v rámci tzv. kybergroomigu.


V roce 2008 se na stránce www.Cosmogirl.com konal průzkum teenagerů a mladých dospělých obou pohlaví, jestli někdy provozovali sexting. 20% dospívajících ve věku 13-20 let a 33% mladých dospělích ve věku 20-26 let alespoň jednou poslalo své nahé fotografie do světa. Podle výzkumů sexting v České republice realizuje kolem 7-9 % dětské populace. 7,23 % (z toho dívek 53% a chlapců 47%) dětí umístilo v roce 2012 na internet svou fotografii nebo video, na kterých jsou úplně nebo pouze částečně nazí. 9 % dětí (z toho chlapců 34% a dívek 66%) poslalo tento materiál přes komunikační zdroj.


Sexting ve velkém rozsahu podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí. Ve veškerých státech světa, je toto počínání zakázané. V naší České republice evidujeme několik případů a řadu z nich lze posoudit jako šíření dětské pornografie. Řešení takových případů je u nás individuální. Záleží, jak fotografie vypadá a jak byla pořízena. Díky tomu lze některé případy posoudit jako přestupky,trestní čin či ohrožování mravní výchovy mládeže.


Důvody pro realizaci sextingu

1. Sexting je realizován z nudy

2. Sexting je provozován s cílem navázat intimní kontakt s jiným pohlavím

3. Sexting je forma sebeprezentace

4. Sexting bylvyvolán, aby vyvolal u adresátů vzrušení

5. Sexting je dílo okamžiku

6. Sexting je součástí dětské prostituce

7. Sexting je produkován pod vlivem okolí


Rizika sextingu

1. Našim potencionální útočníkům dáváme svůj osobní materiál, který mohou použít proti nám.

2. Můžeme se vystavit harašení či sexuálním útokům.

3. Ztratíme prestiž.

4. Nastanou potíže se získáním nebo udržením zaměstnání či sociálních vztahů.

5. Některé případy sextingu mohou končiti tragicky.


Kde člověk najde pomoc

Existuje online poradna projektu E-Bezpečí, která se zaměřuje na tuto problematiku. Za samozřejmost považuje spolupráci s Policií České republiky. Policii lze kontaktovat na jakémkoli oddělení. Významné je také sdružení Linka bezpečí, které nalezneme na adrese http://www.linkabezpeci.cz/.


Případy sextingu

Z poslední doby je známý například případ Jessicy Logan z Ameriky, která spáchala sebevraždu poté, co její bývalý přítel zveřejnil její intimní fotografie, které mu poslala v době, když spolu ještě chodili. Od té doby byla Jessica vystavena neustálému posměchu ze strany spolužáků. Jessica dokonce vystoupila i v televizi. Útoky však bohužel nepřestaly a nebohá Jessica tlak nevydržela: spáchala sebevraždu v pouhých 18 letech.

Dalším odstrašujícím případem je i kauza 17-letého Phillipa Alperta z Floridy. Jeho přítelkyně mu zaslala své intimní fotografie. Jenomže když se pár rozešel, Philip rozeslal její nahé fotografie kamarádům a také rodičům dívky. Byl za to usvědčen a odsouzen na 5 let podmíněně z šíření dětské pornografie. Do svých 43 let bude zařazen do registru sexuálních útočníků. Phillip byl okamžitě vyhozen ze školy a jako odsouzený zločinec má problém najít si práci.


Zdroje:

Sexting [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.sexting.cz/

Co je sexting. E-Bezpečí [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/154/19/lang,czech/

Секстинг. In:Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: https://ru.wikipedia.org/wiki/Секстинг