Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.: Porovnání verzí

(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
 
==ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)==
 
==ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)==
  
'''Knihovní zákon:''' Zákon upravující existenci, podmínky a funkce jednoho nebo více typů [[Knihovna|knihoven]] anebo jejich služeb.<ref>Knihovní zákon. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dknihovn%C3%AD+z%C3%A1kon</ref>
+
'''Knihovní zákon:''' Zákon upravující existenci, podmínky a funkce jednoho nebo více typů [[Knihovna|knihoven]] anebo jejich [[Služby veřejných a odborných knihoven|služeb]].<ref>Knihovní zákon. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dknihovn%C3%AD+z%C3%A1kon</ref>
  
Paragraf 1 stanovuje, že tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících '''veřejné knihovnické a informační služby''' a podmínky jejich provozování.<ref name=":0">Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm"]</ref>
+
Paragraf 1 stanovuje, že tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a [[Informační služby|informační služby]] a podmínky jejich provozování.<ref name=":0">Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm"]</ref>
  
 
V tomto zákoně se knihovnou rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven.<ref name=":0" />
 
V tomto zákoně se knihovnou rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven.<ref name=":0" />
Řádek 15: Řádek 15:
 
(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají
 
(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají
  
a) ve '''zpřístupňování knihovních dokumentů''' z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
+
a) ve '''zpřístupňování knihovních dokumentů''' z knihovního [[Knihovní fond|fondu knihovny]] nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
  
b) v '''poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší''',
+
b) v '''poskytování ústních bibliografických, [[Referenční služby v knihovnách, včetně virtuálních referenčních služeb.|referenčních]] a [[Faktografické informace|faktografických informací]] a [[Rešerše|rešerší]]''',
  
 
c) ve '''zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů''', zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 
c) ve '''zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů''', zejména informací ze státní správy a samosprávy,
Řádek 30: Řádek 30:
 
b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,
 
b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,
  
c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.
+
c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci [[Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)|mezinárodních meziknihovních služeb]].
  
  
 
(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména
 
(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména
  
a) v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,
+
a) v umožnění přístupu k placeným [[Informace|informacím]] na [[Internet|internetu]],
  
 
b) v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
 
b) v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
Řádek 41: Řádek 41:
 
c) ve vydávání tematických publikací,
 
c) ve vydávání tematických publikací,
  
d) v poskytování reprografických služeb,
+
d) v poskytování [[Reprografické služeby|reprografických služeb]],
  
 
e) v poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.
 
e) v poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.
Řádek 52: Řádek 52:
 
(6) Provozovatel knihovny je '''povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou'''.
 
(6) Provozovatel knihovny je '''povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou'''.
  
(7) Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
+
(7) Provozovatel knihovny vydá [[Knihovní řád|knihovní řád]], v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
  
 
'''Rovný přístup k informacím:''' Rovnoprávné podmínky pro přístup k [[Informace|informacím]] a všeobecná dostupnost veřejných informací. Jde o základní princip, jednu z priorit demokratické společnosti. Veřejné knihovny jsou nástrojem rovných možností, mají být ochranou před sociálním zaostáváním za technickým pokrokem, jakousi elektronickou branou k informacím v digitální věku, mají umožnit všem přístup k informacím, i v elektronické podobě, a to bez rozdílu ekonomického postavení uživatele. Jde o soubor opatření, zajišťujících dostupnost informací menšinám, tělesně či duševně postiženým, pacientům či uvězněným, obyvatelům žijícím ve vzdálených lokalitách apod. a poskytujících materiály pro zvláštní skupiny obyvatel, např. texty ve slepeckém písmu či "mluvící knihy". Pro snazší přístupnost musí být využívány jak informační, tak komunikační technologie. Optimalizace meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby pro vzájemné sdílení informačních zdrojů umožňuje přístup ke všem typům publikovaných dokumentů bez ohledu na místo a dobu jejich vzniku. Vzhledem k tomuto poslání jsou základní veřejné knihovnické a informační služby poskytovány zdarma. Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. je jeden ze zákonů, které realizují rovnost před zákonem a rovnost příležitostí.<ref>Rovný přístup k informacím. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drovn%C3%BD+p%C5%99%C3%ADstup</ref>
 
'''Rovný přístup k informacím:''' Rovnoprávné podmínky pro přístup k [[Informace|informacím]] a všeobecná dostupnost veřejných informací. Jde o základní princip, jednu z priorit demokratické společnosti. Veřejné knihovny jsou nástrojem rovných možností, mají být ochranou před sociálním zaostáváním za technickým pokrokem, jakousi elektronickou branou k informacím v digitální věku, mají umožnit všem přístup k informacím, i v elektronické podobě, a to bez rozdílu ekonomického postavení uživatele. Jde o soubor opatření, zajišťujících dostupnost informací menšinám, tělesně či duševně postiženým, pacientům či uvězněným, obyvatelům žijícím ve vzdálených lokalitách apod. a poskytujících materiály pro zvláštní skupiny obyvatel, např. texty ve slepeckém písmu či "mluvící knihy". Pro snazší přístupnost musí být využívány jak informační, tak komunikační technologie. Optimalizace meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby pro vzájemné sdílení informačních zdrojů umožňuje přístup ke všem typům publikovaných dokumentů bez ohledu na místo a dobu jejich vzniku. Vzhledem k tomuto poslání jsou základní veřejné knihovnické a informační služby poskytovány zdarma. Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. je jeden ze zákonů, které realizují rovnost před zákonem a rovnost příležitostí.<ref>Rovný přístup k informacím. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drovn%C3%BD+p%C5%99%C3%ADstup</ref>
Řádek 83: Řádek 83:
 
*spolupráce s organizacemi sdružujícími handicapované
 
*spolupráce s organizacemi sdružujícími handicapované
 
*přináší výhody i běžným uživatelům
 
*přináší výhody i běžným uživatelům
 
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==

Verze z 28. 7. 2020, 13:06

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Knihovní zákon: Zákon upravující existenci, podmínky a funkce jednoho nebo více typů knihoven anebo jejich služeb.[1]

Paragraf 1 stanovuje, že tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování.[2]

V tomto zákoně se knihovnou rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven.[2]


Služby knihoven/ knihovní služby: Služby poskytované knihovnami fyzickým i právnickým osobám za účelem uspokojení jejich potřeb a požadavků. V širším smyslu zahrnuje i kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, příp. další činnosti.[3]

Veřejné knihovnické a informační služby upravuje § 4 knihovního zákona takto:[2]

(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají

a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,

b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,

d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup.


(2) Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně, s výjimkou

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,3)

b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,

c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.


(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména

a) v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,

b) v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

c) ve vydávání tematických publikací,

d) v poskytování reprografických služeb,

e) v poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.


(4) Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat za poskytování knihovnických a informačních služeb, uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), a dalších služeb úhradu skutečně vynaložených nákladů.

(5) Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

(6) Provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.

(7) Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Rovný přístup k informacím: Rovnoprávné podmínky pro přístup k informacím a všeobecná dostupnost veřejných informací. Jde o základní princip, jednu z priorit demokratické společnosti. Veřejné knihovny jsou nástrojem rovných možností, mají být ochranou před sociálním zaostáváním za technickým pokrokem, jakousi elektronickou branou k informacím v digitální věku, mají umožnit všem přístup k informacím, i v elektronické podobě, a to bez rozdílu ekonomického postavení uživatele. Jde o soubor opatření, zajišťujících dostupnost informací menšinám, tělesně či duševně postiženým, pacientům či uvězněným, obyvatelům žijícím ve vzdálených lokalitách apod. a poskytujících materiály pro zvláštní skupiny obyvatel, např. texty ve slepeckém písmu či "mluvící knihy". Pro snazší přístupnost musí být využívány jak informační, tak komunikační technologie. Optimalizace meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby pro vzájemné sdílení informačních zdrojů umožňuje přístup ke všem typům publikovaných dokumentů bez ohledu na místo a dobu jejich vzniku. Vzhledem k tomuto poslání jsou základní veřejné knihovnické a informační služby poskytovány zdarma. Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. je jeden ze zákonů, které realizují rovnost před zákonem a rovnost příležitostí.[4]


Tento princip ovšem nelze chápat jako absolutní, protožejak právně, tak ani fakticky není možné docílit toho, aby všem osobám byly poskytovány všechny veřejné knihovnické a informační služby bez jakéhokoli rozdílu. Princip rovnosti má určité meze, dané jednak právními předpisy, jednak faktickým stavem

nerovnosti:

 • zvláštní právní vztah ke knihovně (zaměstnanec) - zaměstnavatel je povinen pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců, plnění poslání a úkolů vysoké školy
 • zvýhodnění některých skupin - handicapovaní, cizinci
 • pornografie se nepůjčuje dětem (byť je v rámci povinného výtisku v knihovně přítomna)
 • omezení poskytování služeb nezletilým (většinou do 15 let) - nezletilí mají způsobilost pouze k takovým právním úkonům, které odpovídají jejich rozumové a volní vyspělosti
 • okument je právě absenčně půjčen - prostor pro MVS
 • všechny počítače jsou obsazeny, vypadlo připojení
 • fyzický stav dokumentu - pak by měla zpřístupnit kopii dokumentu nebo dokument převedený na jiný nosič (např. digitální kopie)
 • uživatel obtěžuje ostatní uživatele nebo knihovníky
 • ale knihovna nemůže nikomu znemožnit konkrétní povinnou službu úplně - ať už podle kategorie uživatele nebo podle místa jeho bydliště (příp. studia)
 • pokud knihovna požadavky nesplňuje a neopraví, je zrušen její zápis u MK

handicap friendly - každý 10. člověk v ČR má nějaké postižení, certifikát HF uděluje Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP

 • rovný přístup vyžaduje aktivní vytváření nejrůznějších opatření vyrovnávajících podmínky znevýhodněných uživatelů
 • je nezbytné zjistit, kteří handicapovaní uživatelé žijí/pracují v dané lokalitě, a podle toho přizpůsobit:
 • výjimky v knihovním řádu - registrace za zvýhodněnou cenu nebo zdarma
 • vzdělávání personálu
 • nabídka vybavení a služeb - prostředky vzdálené komunikace, doručování výpůjček do domu, informační bod pro osoby se specifickými potřebami, plnohodnotná účast na akcích
 • nákup speciálního knihovního fondu a literatury věnovanou problematice postižení
 • bezbariérový přístup
 • označení fondu - názorný a srozumitelný orientační systém
 • webové stránky splňující pravidla přístupnosti
 • spolupráce s organizacemi sdružujícími handicapované
 • přináší výhody i běžným uživatelům

Odkazy

Reference

 1. Knihovní zákon. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dknihovn%C3%AD+z%C3%A1kon
 2. 2,0 2,1 2,2 Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm"]
 3. Knihovní služby. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dslu%C5%BEby+knihoven
 4. Rovný přístup k informacím. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drovn%C3%BD+p%C5%99%C3%ADstup

Doporučená literatura

 • DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-156-1.
 • KOONTZ, Christie a Barbara GUBBIN, ed. Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012. ISBN 978-80-7050-612-7. Dostupné také z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/IFLA/Smernice_IFLA_DEF_2012.pdf
 • KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ, ed. Knihovnické fondy, procesy a služby. Brno: Citace.com, 2018. Knihovnictví a informační vědy. ISBN 978-80-88071-03-7.
 • MACHONSKÝ, Jiří. Vývoj a proměny služeb veřejných knihoven v 90. letech 20. století. Praha, 2005. Vedoucí práce Milena Černá.
 • JELÍNKOVÁ, Jitka. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-548-4.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Přístup k informacím pro osoby se speciálními potřebami se zřetelem na služby veřejných knihoven [online]. 2010 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/86398. Vedoucí práce Ivanka Příbramská.

Související články

Knihovnický zákon a návazné vyhlášky

Knihovní zákon

Služby veřejných knihoven

Klíčová slova

legislativa, knihovní zákon, služby knihoven, rovný přístup k informacím