Sluchový a rovnovážný nerv

Verze z 4. 7. 2014, 09:55, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sluchový a rovnovážný nerv (nervus vestibulokochlearis) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí VII. Dvě části

  • vestibulární - z polokruhovitých kanálků vnitřního ucha (utriculus, saculus)

- odpovídá za rovnováhu

  • cochleární - akustická, přenáší sluchové vjemy

corpus geniculatum medialis (u zraku lateralis, u sluchu medialis) -> sluchové centrum, také v temporálním laloku, když něco zaslechneme otočíme hlavu -> propojení zraku a sluchu