Historie verzí stránky „Sokrates“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 19. 12. 2018, 18:00Romain diskuse příspěvky 16 642 bajtů +16 642 Založena nová stránka s textem „Sokrates a jeho metóda sebazdokonaľovania „ Viem , že nič neviem . “ οἶδα ουδὲν εἰδώς [oida ūden eidōs] Najznámejší…“