Spánek a nespavost (Svobodová): Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
* '''sleep''' – [[spánek|spánek]]
+
verze pro tisk [[Spánek a nespavost (pro tisk)]]
* '''deep, heavy sleep''' hluboký spánek
+
{| class="wikitable sortable"
* '''light sleep''' lehký spánek
+
! Angličtina || Čeština
* '''good sleep''' dobrý spánek
+
|-
* '''restless sleep''' neklidný spánek
+
|'''sleep''' || spánek|spánek
* '''dreamless''' bezesný spánek
+
|-
* '''REM sleep''' REM spánek
+
|'''deep, heavy sleep''' || hluboký spánek
 
+
|-
 
+
|'''light sleep''' || lehký spánek
* '''to have a good sleep''' dobře se vyspat
+
|-
* '''to be in sleep''' spát
+
|'''good sleep''' || dobrý spánek
* '''to fall into, sink into sleep''' usnout
+
|-
* '''to go to sleep''' jít spát
+
|'''restless sleep''' || neklidný spánek
* '''to get to sleep''' spát
+
|-
* '''to get some sleep''' vyspat se
+
|'''dreamless''' || bezesný spánek
* '''to awake(n), wake from''' vzbudit se
+
|-
* '''to sleep the sleep of the just''' spát spánkem spravedlivých
+
|'''REM sleep''' || REM spánek
* '''to need to sleep''' potřebovat se vyspat
+
|-
* '''to induce sleep''' vyvolat, přivolat spánek
+
|'''to have a good sleep''' || dobře se vyspat
* '''to send somebody to sleep''' poslat spát
+
|-
* '''to catch up on sleep''' - dospat se
+
|'''to be in sleep''' || spát
* '''to walk in sleep''' být náměsíčný
+
|-
 
+
|'''to fall into, sink into sleep''' || usnout
 
+
|-
* '''sleep overcame, overtook him''' spánek ho přemohl
+
|'''to go to sleep''' || jít spát
* '''sleep pattern''' spánkový vzor
+
|-
* '''deprivation''' nedostatek spánku, spánková deprivace
+
|'''to get to sleep''' || spát
* '''sleep apnoe''' spánková apnoe
+
|-
* '''sleep syndrome''' syndrom spánkové apnoe, spánkový apnoický syndrom
+
|'''to get some sleep''' || vyspat se
* '''sleep cycle''' spánkový cyklus
+
|-
* '''sleep hygiene''' spánková hygiena
+
|'''to awake(n), wake from''' || vzbudit se
* '''sleep disorder''' porucha spánku
+
|-
* '''sleep need''' potřeba spánku
+
|'''to sleep the sleep of the just''' || spát spánkem spravedlivých
* '''sleep stage''' stadium spánku
+
|-
* '''sleeps habits''' spánkové návyky
+
|'''to need to sleep''' || potřebovat se vyspat
* '''sleep center, sleep clinic''' centrum, klinika pro nespavost
+
|-
* '''sleep loss''' spánkový dluh, spánkový deficit
+
|'''to induce sleep''' || vyvolat, přivolat spánek
* '''sleep researches''' vědci zabývající se spánkem
+
|-
* '''sleep talking''' mluvení ze snu
+
|'''to send somebody to sleep''' || poslat spát
* '''sleep drunkenness''' spánková opilost
+
|-
* '''sleep epilepsy''' spánková epilepsie
+
|'''to catch up on sleep''' || dospat se
* '''sleep paralysis''' spánková obrna
+
|-
* '''sleep spindle''' spánkové vřeteno
+
|'''to walk in sleep''' || být náměsíčný
 
+
|-
 
+
|'''sleep overcame, overtook him''' || spánek ho přemohl
* '''during sleep''' při spánku, během spánku
+
|-
* '''in your sleep''' ve spánku
+
|'''sleep pattern''' || spánkový vzor
* '''a lack of sleep''' nedostatek spánku
+
|-
* '''not to get a wink of sleep''' nezamhouřit oka
+
|'''deprivation''' || nedostatek spánku, spánková deprivace
* '''sleep soundly''' spát hluboce
+
|-
* '''sleep well''' spát dobře, dobře se vyspat
+
|'''sleep apnoe''' || spánková apnoe
* '''sleep badly''' spát špatně, špatně se vyspat
+
|-
* '''sleep a little''' zdřímnout si, pospat si
+
|'''sleep syndrome''' || syndrom spánkové apnoe, spánkový apnoický syndrom
* '''put somebody to sleep''' uložit někoho, dát někoho spát
+
|-
* '''sleep for 8 hours''' spát 8 hodin
+
|'''sleep cycle''' || spánkový cyklus
* '''sleep through''' prospat
+
|-
* '''sleep away''' zaspat
+
|'''sleep hygiene''' || spánková hygiena
* '''sleep up''' dospat se
+
|-
* '''not sleep a wink''' nezamhouřit oka
+
|'''sleep disorder''' || porucha spánku
 +
|-
 +
|'''sleep need''' || potřeba spánku
 +
|-
 +
|'''sleep stage''' || stadium spánku
 +
|-
 +
|'''sleeps habits''' || spánkové návyky
 +
|-
 +
|'''sleep center, sleep clinic''' || centrum, klinika pro nespavost
 +
|-
 +
|'''sleep loss''' || spánkový dluh, spánkový deficit
 +
|-
 +
|'''sleep researches''' || vědci zabývající se spánkem
 +
|-
 +
|'''sleep talking''' || mluvení ze snu
 +
|-
 +
|'''sleep drunkenness''' || spánková opilost
 +
|-
 +
|'''sleep epilepsy''' || spánková epilepsie
 +
|-
 +
|'''sleep paralysis''' || spánková obrna
 +
|-
 +
|'''sleep spindle''' || spánkové vřeteno
 +
|-
 +
|'''during sleep''' || při spánku, během spánku
 +
|-
 +
|'''in your sleep''' || ve spánku
 +
|-
 +
|'''a lack of sleep''' || nedostatek spánku
 +
|-
 +
|'''not to get a wink of sleep''' || nezamhouřit oka
 +
|-
 +
|'''sleep soundly''' || spát hluboce
 +
|-
 +
|'''sleep well''' || spát dobře, dobře se vyspat
 +
|-
 +
|'''sleep badly''' || spát špatně, špatně se vyspat
 +
|-
 +
|'''sleep a little''' || zdřímnout si, pospat si
 +
|-
 +
|'''put somebody to sleep''' || uložit někoho, dát někoho spát
 +
|-
 +
|'''sleep for 8 hours''' || spát 8 hodin
 +
|-
 +
|'''sleep through''' || prospat
 +
|-
 +
|'''sleep away''' || zaspat
 +
|-
 +
|'''sleep up''' || dospat se
 +
|-
 +
|'''not sleep a wink''' || nezamhouřit oka
  
  

Verze z 4. 12. 2014, 12:37

verze pro tisk Spánek a nespavost (pro tisk)

Angličtina Čeština
sleep spánek
deep, heavy sleep hluboký spánek
light sleep lehký spánek
good sleep dobrý spánek
restless sleep neklidný spánek
dreamless bezesný spánek
REM sleep REM spánek
to have a good sleep dobře se vyspat
to be in sleep spát
to fall into, sink into sleep usnout
to go to sleep jít spát
to get to sleep spát
to get some sleep vyspat se
to awake(n), wake from vzbudit se
to sleep the sleep of the just spát spánkem spravedlivých
to need to sleep potřebovat se vyspat
to induce sleep vyvolat, přivolat spánek
to send somebody to sleep poslat spát
to catch up on sleep dospat se
to walk in sleep být náměsíčný
sleep overcame, overtook him spánek ho přemohl
sleep pattern spánkový vzor
deprivation nedostatek spánku, spánková deprivace
sleep apnoe spánková apnoe
sleep syndrome syndrom spánkové apnoe, spánkový apnoický syndrom
sleep cycle spánkový cyklus
sleep hygiene spánková hygiena
sleep disorder porucha spánku
sleep need potřeba spánku
sleep stage stadium spánku
sleeps habits spánkové návyky
sleep center, sleep clinic centrum, klinika pro nespavost
sleep loss spánkový dluh, spánkový deficit
sleep researches vědci zabývající se spánkem
sleep talking mluvení ze snu
sleep drunkenness spánková opilost
sleep epilepsy spánková epilepsie
sleep paralysis spánková obrna
sleep spindle spánkové vřeteno
during sleep při spánku, během spánku
in your sleep ve spánku
a lack of sleep nedostatek spánku
not to get a wink of sleep nezamhouřit oka
sleep soundly spát hluboce
sleep well spát dobře, dobře se vyspat
sleep badly spát špatně, špatně se vyspat
sleep a little zdřímnout si, pospat si
put somebody to sleep uložit někoho, dát někoho spát
sleep for 8 hours spát 8 hodin
sleep through prospat
sleep away zaspat
sleep up dospat se
not sleep a wink nezamhouřit oka


 • sleep late – prospat se
 • sleep like a baby/log – spát jako batole/dřevo/dudek/špalek/pařez/zabitý
 • sleep like a top – spát jako když ho do vody hodí
 • sleep off – vyspat se (z něčeho)


 • sleepy – ospalý
 • to be, feel sleepy – být, cítit se ospalý
 • to make somebody sleepy – uspat (někoho)


 • sleeping – spící, spavý
 • sleeping sickness – spavá nemoc
 • sleeping pills – léky/prášky na spaní
 • to be on sleeping pills – užívat léky na spaní
 • to use a pill – vzít si lék na spaní
 • sleep draught – uspávací prostředek


 • sleeper – spáč, spící člověk
 • short sleeper – krátce spící člověk
 • long sleeper – dlouho spící člověk
 • poor sleeper – špatně spící člověk
 • sleepless – bezesný
 • sleepless night – bezesná noc
 • sleeplessness – nespavost, insomnie
 • sleepwalking – náměsíčnost, somnambulismus


 • asleep – spící
 • to be asleep – spát
 • to be fast asleep – spát tvrdě
 • to be sound asleep – spát jako dřevo/dudek
 • to fall asleep – usnout
 • to get asleep – usnout
 • minisleep – mikrospánek


 • bed – postel
 • go to bed – jít spát, jít do postele
 • double bed – dvoulůžko
 • single bed – jednolůžko
 • marriage bed – manželská postel


 • REM (rapid eye movements) – rychlý oční pohyb (ve stadiu nejhlubšího spánku)
 • REM sleepREM spánek - spánek s rychlými očními pohyby
 • REM period – REM fáze


 • NREM (nonrapid eye movements)
 • NREM sleepNREM spánek - spánek bez rychlých očních pohybů
 • NREM period – NREM fáze


 • waves – vlny
 • brain waves – mozkové vlny
 • aplha waves – vlny alfa
 • delta waves – delta vlny


 • rythm – rytmus
 • regular rhytm – pravidelný rytmus
 • circadian rhytm – cirkadiánní rytmus
 • get up – vstát, vstávat
 • wake up – probudit se, vzbudit se
 • nap – dřímota, lehký spánek
 • to take, get a nap – zdřímnout si
 • snore - chrápat
 • snorer – chrápající člověk, ten který chrápe


 • insomnianespavost
 • short term insomnia – krátkodobá nespavost
 • chronic insomnia – chronická nespavost
 • to cause insomnia – způsobovat nespavost
 • to have insomnia – trpět nespavostí
 • to suffer from insomnia – trpět nespavostí
 • to associate insomnia with – spojovat nespavost s něčím
 • a person with insomnia – osoba trpící nespavostí
 • to complain of insomnia – stěžovat si na nespavost
 • insomniac – osoba trpící nespavostí
 • hypersomniahypersomnie,nadměrná spavost
 • hyposomniahyposomnie, nedostatek spánku
 • dyssomniadyssomnie, poruchy rytmu spánku a bdění
 • narcolepsynarkolepsie,(záchvaty spánku)
 • parasomniaparasomnie
 • somnambulismsomnambulismus


 • night – noc
 • night sweat – noční pocení
 • sleepless night – bezesná noc
 • to have an early night – jít spát brzy
 • night terror – noční děs


 • nightmare – noční můra
 • to have, suffer a nightmare – mít noční můru


 • dream – sen
 • a bad dream – hrozný sen
 • in a dream – ve snu
 • to have a dream – mít sen, snít
 • dream – snít, mít sny
 • dream about, of – snít (o něčem)


 • grind one´s teeth – skřípat zuby
 • bruxism – bruxismus, skřípání zuby
 • mattress – matrace


 • relaxation – relaxace
 • relaxation techniques – relaxační techniky
 • relaxation method – relaxační metoda


 • meditation – meditace
 • to do, practise meditation – meditovat


 • training – trénink
 • autogenic training – autogenní trénink
 • tension – napětí
 • to reduce tension – snížit napětí


 • stress – stres, tlak
 • to cope with stress – zvládat stres, vyrovnávat se se stresem


 • fatigue – únava
 • mental fatigue – duševní únava
 • physical fatigue – tělesná únava


 • exercise – cvičit


 • jet lag – časový rozdíl (při cestování)
 • jet lag syndrome – pásmová nemoc


 • benzodiazepines – benzodiazepiny
 • barbiturates – barbituráty
 • antihistamines – antihistaminika
 • antidepressantsantidepresiva
 • tranquilzers – trankvilizéry


 • yawn – zívat
 • make somebody yawn – nakazit někoho zíváním
 • yawn – zívnutí
 • to give a yawn – zívnout
 • yawny – ospalý jako kotě


 • restorative – přinášející odpočinek, posilující
 • restorative sleep – spánek, který přináší odpočinek


 • somnolence – ospalost, spavost, somnolence


 • arousal – probuzení, procitnutí, bdělost
 • full arousal – úplné probuzení
 • partial arousal – částečné probuzení
 • wakefulness – bdělost
 • sleepiness – ospalost
 • bedtime – čas, kdy se chodí spát
 • bedtime story – pohádka na dobrou noc


 • subconsciousness – podvědomí
 • psychoanalysispsychoanalýza
 • psychotherapy – psychoterapie
 • supportive psychotherapy – podpůrná psychoterapie
 • physiotherapy – fyzioterapie
 • acupuncture – akupunktura
 • An early bird catches the worm./Early hours bring may flowers./He that will thrive must rise at five - Ranní ptáče dál doskáče


Nejdůležitější organizace zabývající se spánkovými poruchami

 • National Sleep Foundation
 • American Sleep Disorders Association
 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)
 • American Board of Sleep Medicine
 • British Sleep Society
 • European Sleep Research Society (ESRS)
 • Society for Research on Biological Rhythms (SRBR)
 • World Federation ofSleep Research Societies (WFSRS

Internetové stránky

 • www.zdravyspanek.cz
 • www.nespavost.cz

Zdroje

 • HADRI, P. et LINDE, S. No more sleepless nights. John Wiley & sons, 1990.
 • KNOBLOCH, H. Vše o spánku. Praha: Práce, 1975.
 • LAVERY, S. Léčivá síla spánku. Praha: Knižní klub, 1998.
 • LEffiOLD, G. Dobrý spánek - dobré nervy. Praha: Svoboda, 1994.
 • PRUSINSKI, A. Nespavost ajiné poruchy spánku. Praha: Maxdorf, 1993.

Slovníky

 • Hornby, A.S. OXFORD Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press, 1989.
 • Millenium. Internetový překladový slovník. 2000.
 • OXFORD Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2002.