Výsledky hledání

 • …Kognitivní styl, studijní styl a místo kontroly osobnosti. Československá psychologie</ref>. …v roce 1954 Herb Thelen <ref name=":2"> Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál </ref>.
  17 KB (2 944 slov) - 30. 8. 2020, 22:10
 • =='''[[Diagnostika školní třídy a diagnostika sociálního klimatu ve třídě|Diagnostika]] vyučovacích st …oulík, P. (2011). Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada.]]</ref>.
  18 KB (3 073 slov) - 5. 6. 2020, 10:24
 • …zpečný prostor pro '''rozvoj''' i pro '''řešení''' případných '''potíží''' a '''problémů'''. …objevují nové intervenční programy zaměřené na '''rozvoj duševní pohody''' a '''pozitivních aspektů jedince''' <ref name=":0">Seligman, M. E. P., Erns
  25 KB (4 220 slov) - 31. 5. 2020, 11:37
 • …líže zaměříme na emoce a motivaci, na to, jak vznikají, jak působí na žáky a co s tím učitelé mohou dělat. …í emoce se nejčastěji řadí '''radost, smutek, hněv, překvapení, znechucení a strach'''.
  23 KB (4 146 slov) - 26. 5. 2020, 20:18
 • …icit Hyperactivity Disorder,'' který v překladu znamená porucha pozornosti a hyperaktivity. …ame=":1">Ptáček, R., & Ptáčková, H. (2018). ''ADHD - variabilita v dětství a dospělosti.'' Karolinum.</ref>
  19 KB (3 223 slov) - 2. 6. 2020, 12:24
 • ==Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte== …rolí]] a k zvnitřnění norem společnosti.<ref name=":0">Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.</ref>
  22 KB (3 993 slov) - 17. 4. 2020, 17:44
 • …logie. Praha: Grada.|Procházka, R. et al (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada.]]</ref> 1. Interindividuálna komunikácia človeka s človekom, jednotlivcom a skupinou.
  17 KB (2 921 slov) - 2. 6. 2020, 16:46
 • …y proti již vzniklým defektům.<ref>Maříková, H., Petrusek, M., & Vodáková, A. (1996). Velký sociologický slovník II. Praha: Karolinum.</ref> …://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny</ref>
  35 KB (6 451 slov) - 27. 5. 2020, 13:16
 • …(2002). ''Krizová intervence: krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb''. Praha: Portál.</ref> …me=":0" /><ref name=":1">Špaténková, N. a kol. (2004). Krize psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada.</ref>
  28 KB (5 094 slov) - 22. 5. 2020, 23:23
 • …chování (sebepoškozování, konzumace psychoaktivních látek atd.) a nevhodné a delikventní chování (vulgarismy, agresivita, šikana, nevhodné sexuáln …st, které nás provází celým životem.<ref name=":0">Mertin, V., Krejčová L. a kol. (2013). Problémy s chováním ve škole. Praha: Wolters Kluwer.</ref>
  27 KB (5 140 slov) - 3. 6. 2020, 08:59
 • …l, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím jiného bytí, než je všední život.“(Huizinga, 2000, 33.)'' …t, potěšení a obohacuje jejich znalosti a způsob myšlení.<ref>Komenský, J. A. (1992). ''Informatorium školy mateřské.'' Praha: Kalich.</ref>
  21 KB (4 037 slov) - 1. 6. 2020, 10:51
 • …ecký, A. (2002). Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. In A. Rychtecký & L. Fialová. Didaktika školní tělesné výchovy (pp. 56 - …mi, náročnější úlohy, zároveň i v jednodušších úlohách potřebují více času a jejich výkon zpravidla nedosahuje takové kvality jako výkon pokročilýc
  21 KB (3 820 slov) - 24. 12. 2019, 13:03
 • …hování a [[specifické poruchy učení]] jsou pro pedagogy lépe rozpoznatelné a část jmenovaných poruch k sobě pozornost okolí přímo přitahuje. Opr …které zasahují do vyučovacího procesu, jejich charakteristice, rozpoznání a nástinu psychologické intervence. Na problematiku osobních problémů na
  76 KB (14 075 slov) - 26. 5. 2020, 10:41
 • ==Specifické poruchy učení a jejich diagnostika==
  21 KB (3 732 slov) - 14. 5. 2020, 20:14

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).