Výsledky hledání

 • …učitel. Společně se Sokratem a Platonem patří mezi filosofy klasické řecké filosofie. Stal se nejvýznamnějším Platonovým žákem a vychovatelem Alexandra M …zí do Chalkidy, kde roku 322 také umírá.<ref>Zdeněk Kratochvíl. (2009). <i>Filosofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta</i>. (1., p. 472). Praha: Nakl
  9 KB (1 585 slov) - 9. 12. 2014, 11:10
 • * '''Předsokratovští myslitelé''' uvažují o duši zpravidla v rámci filosofie přírody, která je v tomto období hlavním předmětem teoretického zá
  4 KB (735 slov) - 29. 4. 2016, 19:58
 • | [[Antika]], [[Antická histografie]], [[Antická filosofie]], [[Starořečtina]], [[Latina]], [[Římské umění]], [[Řecké umění | [[Logika]], [[Axiom]], [[Dějiny logiky]], [[Filosofie logiky]], [[Teorie množin]], [[Množiny]], [[Matematika]]
  14 KB (1 831 slov) - 1. 5. 2016, 06:19
 • …e]. Retrieved from: http://cs.wikipedia.org/wiki/sókratés</ref> Cílem jeho filosofie bylo '''pozvednout morální úroveň lidstva a najít cestu ke správnému
  9 KB (1 628 slov) - 1. 1. 2017, 22:01
 • …dnávajících o presokraticích.<ref name="graeser">Graeser, A. (2000). Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristot Počátky řecké filosofie jsou spjaty s ekonomickými a společensko-politickými změnami, které pr
  13 KB (2 457 slov) - 9. 1. 2015, 06:49