Výsledky hledání

Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • * [[Archeologie 1 (Němcová)]] * [[Archeologie 2 (Němcová)]]
  716 bajtů (83 slov) - 11. 5. 2016, 23:54
 • #PŘESMĚRUJ [[Portál:Egyptologie/Dějiny a archeologie]]
  58 bajtů (10 slov) - 4. 12. 2014, 01:18
 • * [[Klasická archeologie a její metody (Machačíková)]]
  713 bajtů (87 slov) - 12. 5. 2016, 00:05
 • *[[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]
  700 bajtů (111 slov) - 11. 10. 2015, 17:09
 • …ly. [S.l: s.n, 1---]n. l.</ref>. Existuje ještě možná výstižnější označení Archeologie rukopisné knihy, které v sobě zahrnuje i její přístup a metodiku. Kod …studuje jako celek a výsledky srovnává s jinými rukopisy. Je nutné pomocí archeologie doplnit ke knize datum a místo vzniku.
  4 KB (775 slov) - 26. 1. 2018, 14:35
 • | [[Portál:Archeologie|Archeologie pravěku a středověku]] …ronzová]], [[Doba haštalská]], [[Stěhování národů]], [[Raný středověk]], [[Archeologie]], [[Hospodářské dějiny pravěku]]
  14 KB (1 831 slov) - 1. 5. 2016, 07:19
 • Stará a nová média, srovnávání médií, Historie médií, mediální archeologie, mediální genealogie. Řeší v podstatě dějiny počítače, dějiny knihtisku, archeologie vědění.
  5 KB (706 slov) - 12. 10. 2015, 10:11
 • == (Novo) mediální archeologie == Mediální archeologie je obor, který lze jen obtížně definovat, neboť vychází z prací cel
  9 KB (1 475 slov) - 2. 6. 2016, 20:16
 • * Medální archeologie [[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]
  6 KB (1 059 slov) - 18. 5. 2017, 12:53
 • …ě. Vydává knihy z oblastí umění, architektury, fotografie, péče o památky, archeologie, design a uměleckého řemesla. Nakladatelství nabízí například katal
  10 KB (1 777 slov) - 9. 4. 2017, 13:27
 • * [[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]
  9 KB (1 437 slov) - 18. 5. 2017, 16:30
 • …ilosofů]], [[Sociologie|sociologů]], [[kulturologie|teoretiků kultury]], [[archeologie|archeologů]], [[etnografie|etnografů]] a [[folkloristika|folkloristů]] n
  10 KB (1 650 slov) - 21. 11. 2014, 19:34
 • …isů z oblasti umění a humanitních věd, mezi ně patří např. disciplíny jako archeologie, umění a architektura, historie, jazykověda a lingvistika, literatura, f
  11 KB (1 795 slov) - 3. 4. 2017, 14:58
 • FOUCAULT, Michel. <i>Archeologie vědění</i>. Praha: Herrmann & synové, 2002.<br /><br />
  13 KB (2 144 slov) - 22. 1. 2015, 21:10
 • …aci českých badatelů..) <ref name="Sklenář">SKLENÁŘ, Karel. ''Slepé uličky archeologie''. Ilustroval Eliška SKLENÁŘOVÁ. V Praze: Československý spisovatel,
  10 KB (1 669 slov) - 25. 9. 2019, 08:40
 • …v Asterixovi může být bez problému spojována s artefakty, s nimiž pracuje archeologie a etnografie. Koherence tohoto fiktivního světa umožňuje pracovat s kom
  10 KB (1 782 slov) - 4. 2. 2015, 19:33
 • …žně na vydávání středoškolských odborných učebnic různého zaměření, např.: archeologie, potravinářství, právo, kadeřnictví, zdravotnictví, ale i sklářstv
  18 KB (3 130 slov) - 18. 1. 2017, 18:22
 • '''Anotace:'''Archeologie, Řecko a Řím, Egypt, středověk a humanitní vědy.Vydavatel a distribu
  22 KB (3 541 slov) - 20. 1. 2017, 19:13
 • |A16 [[Charakterizujte pojmy mediální archeologie a mediální ekologie a stručně shrňte přínos jejích klíčových př
  20 KB (3 475 slov) - 21. 8. 2021, 15:31
 • …proniklo do dalších společenských věd - [[sociologie]], [[politologie]], [[archeologie]] i [[prehistorie]]. Neoevolucionistická koncepce kultury jako systému pr
  31 KB (4 764 slov) - 29. 8. 2018, 15:10

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).