Výsledky hledání

 • …metodiku. Kodikologie je pomocná věda historická. Studuje knihy jako část kultury národa a snaží se porozumět jejich podstatě. Kodikologie se snaží obsáhnout veškeré dějiny rukopisné knihy v rámci studování jejích dějin na jednotlivých míst
  4 KB (775 slov) - 26. 1. 2018, 14:35
 • …1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a os
  12 KB (2 096 slov) - 25. 11. 2015, 13:49
 • …ůmyslu v Čechách. V době národního obrození byly lepší podmínky pro rozvoj kultury a vzdělanosti. Uvolnila se všesvazující [[cenzura]], rozvíjela se šir …staly být majetkem církevního řádu a převzal je stát."<ref>ŠINDELÁŘ, K. <i>Dějiny knihoven v Českých zemích do roku 1918</i>. Praha: SPN, 1989. ISBN 17-26
  8 KB (1 343 slov) - 27. 10. 2016, 09:35
 • …ozšiřování biblioték institucionálních i soukromých."<ref>CEJPEK, Jiří. <i>Dějiny knihoven a knihovnictví</i>. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0323-3.</
  7 KB (1 227 slov) - 26. 10. 2016, 18:20
 • …později i slovanských kmenů do oblasti Evropy.<ref>CEJPEK, Jiří et al. <i>Dějiny knihoven a knihovnictví</i>. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum #''Knihy liturgické'' – hlavně v raném středověku tvořily podstatnou část knižního fondu (například breviář – modlitební kniha, kancionál – sbírk
  7 KB (1 249 slov) - 21. 10. 2018, 14:22
 • …rických knihovních fondů je naléhavým úkolem nejen z hlediska dějin knižní kultury, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb čtenářské veře …fa Dobrovského Geschicchte der bömischen Sprache und ältern Literatur''' (Dějiny českého jazyka a literatury). Ve 3. Vydání bylo uvedeno celkem 547 záz
  5 KB (901 slov) - 8. 8. 2016, 20:27
 • == Volitelný předmět - Dějiny knihoven a knižní kultury == …jte o vzniku i vývoji knihtisku a jeho významu pro vývoj knihoven a knižní kultury.
  17 KB (2 716 slov) - 23. 3. 2020, 12:25
 • | 21. [[Významné inovace v dějinách knižní kultury.]] == Volitelný předmět - Dějiny knihoven a knižní kultury ==
  16 KB (2 579 slov) - 23. 3. 2020, 12:24
 • …soce rozvinutou, jak u nás, tak v evropském měřítku."<ref>CEJPEK, Jiří. <i>Dějiny knihoven a knihovnictví</i>. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 382-159-95.</ref …konce některé knihy byly i odprodány různým zájemcům."<ref>ŠINDELÁŘ, K. <i>Dějiny knihoven v Českých zemích do roku 1918</i>. Praha: SPN, 1989.</ref>
  9 KB (1 551 slov) - 26. 10. 2016, 18:21
 • …0-1500. A právě v tomto období vznikají první knihovny. Do jejich vývoje a kultury výrazně zasahovalo křesťanství. …píralo o systém náboženských a světských hodnot.<ref>↑ CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 20
  12 KB (2 071 slov) - 28. 1. 2018, 17:54
 • …name="cejpek">CEJPEK, Jiří, Pravoslav KNEIDL, Ivan HLAVÁČEK a Jan ČINČERA. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vydání. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 9
  19 KB (3 320 slov) - 4. 1. 2020, 17:48
 • *CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246 [[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]] [[Kategorie:Dějiny knižní kultury]]
  9 KB (1 513 slov) - 28. 2. 2017, 00:36
 • Knihy se zaměřují na paměti a dějiny měst za vlády jednotlivých šlechtických rodů, na způsob života obyv …ladatelství se specializuje na vydávání knih zaměřených na české a světové dějiny v několika edičních řadách.
  22 KB (3 541 slov) - 20. 1. 2017, 19:13
 • …kem západořímské říše v roce 476.<ref name="cejpek">CEJPEK, Jiří et al. <i>Dějiny knihoven a knihovnictví</i>. 2., dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002, 247 …du do Středomoří. Nově vznikající řecké městské státy využívaly poznatků a kultury starověkých východních civilizací a přetvořily všechny oblasti živ
  9 KB (1 624 slov) - 6. 7. 2016, 13:37
 • …[[Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a os
  34 KB (5 648 slov) - 17. 2. 2020, 11:56
 • …e souvisí s použitou psací látkou, která závisela na zeměpisné poloze dané kultury - dostupnost přírodních zdrojů a lidská vynalézavost. Dalším faktor Báez. ''Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru''. Brno: Host, 20
  13 KB (2 343 slov) - 20. 10. 2018, 11:42
 • …nedílnou součástí naší historie, ale i současnosti. <ref> CEJPEK, Jiří. ''Dějiny knihoven a knihovnictví''. 2.doplněné. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-2 …dními výbory a celá síť knihoven podléhala dohledu ministerstva školství a kultury.</p>
  21 KB (3 664 slov) - 13. 1. 2020, 18:50
 • …změn napříč celou společností. Dne 28. listopadu 1989 vydalo Ministerstvo kultury ČSR rozhodnutí uvolnit ve fondech knihoven s okamžitou platností zbýv …šíření dosud nashromážděných informačních fondů a kulturních hodnot knižní kultury v rámci nově nabyté svobody. Snahou komise a jejím nejdůležitější
  16 KB (2 794 slov) - 14. 1. 2016, 13:53
 • …é nejspíše proto, že se tento druh literatury těší největší oblíbenosti na knižním trhu vůbec.<br /> …eraturu vydává v edicích Historické myšlení, Každodenní život, Ecce Homo a Dějiny Evropy.
  16 KB (2 648 slov) - 8. 10. 2018, 18:48
 • Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů. V hlavní ediční …e Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překl
  18 KB (2 813 slov) - 28. 1. 2017, 14:48

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).