Výsledky hledání

Stránky s odpovídajícím názvem

 • *[[Významné osobnosti obecných dějin pedagogiky]] [[Kategorie: Obecné dějiny pedagogiky|*]]
  573 bajtů (80 slov) - 21. 1. 2015, 16:06
 • Významné osobnosti českých dějin pedagogiky
  48 bajtů (8 slov) - 21. 1. 2015, 16:07

Stránky s odpovídajícím textem

 • *[[Významné osobnosti obecných dějin pedagogiky]] [[Kategorie: Obecné dějiny pedagogiky|*]]
  573 bajtů (80 slov) - 21. 1. 2015, 16:06
 • …svých výzkumech zaměřil především na dějiny české bibliografie. V oblasti pedagogiky se zaměřil na problém vysokoškolské výuky knihovnictví. V roce 1982
  3 KB (417 slov) - 11. 4. 2017, 09:49
 • * Poznatky z [[pragmatismus|pragmatické filozofie]] přenášeny do pedagogiky - proto [[pragmatická pedagogika|'''pragmatická pedagogika''']]'''.''' * John Dewey považován za zakladatele '''pragmatické pedagogiky.'''
  11 KB (1 940 slov) - 20. 11. 2014, 12:12
 • Knihy se zaměřují na paměti a dějiny měst za vlády jednotlivých šlechtických rodů, na způsob života obyv …ladatelství se specializuje na vydávání knih zaměřených na české a světové dějiny v několika edičních řadách.
  22 KB (3 541 slov) - 20. 1. 2017, 19:13
 • …občanská zdatnost je naučitelná, a tím zaujímají důležité místo v dějinách pedagogiky a psychologie. Řecký filosof Antifon výchovu považuje dokonce za první [[Kategorie: Dějiny psychologie|*]]
  9 KB (1 628 slov) - 1. 1. 2017, 23:01
 • …ch titulů a kolem 150 reprintů ročně v oblasti psychologie, psychoterapie, pedagogiky, rodičovství, sociální práce, spirituality a dětské literatury. Krom Vedle beletrie se orientuje na historii a kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních oborů. V hlavní ediční
  18 KB (2 813 slov) - 28. 1. 2017, 14:48
 • …lní psychologie, vnímání potřeby psychologických služeb veřejností, rozvoj pedagogiky, školství, ale také i psychologie.<ref>Mareš, J. & Čáp, J. (2007). '' …ního psychologa. <ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref>Hunt, M. (2015). ''Dějiny psychologie.'' Praha: Portál.</ref>
  18 KB (3 080 slov) - 19. 5. 2020, 16:03
 • …r. 1989/90“, který připravil a 21. 12. 1989 vydal aktiv studentů a kantorů pedagogiky, psychologie a odborných didaktik filozofické fakulty UK. *ČAPKA, František. Dějiny zemi Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-7277-469-2.
  16 KB (2 794 slov) - 14. 1. 2016, 13:53
 • # školství požadovalo vědecké rozpracování pedagogiky [[Kategorie: Dějiny psychologie|*]]
  17 KB (3 096 slov) - 14. 4. 2014, 09:50
 • …ančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti, Edice Oikúmené, Dějiny filosofie, Filosofické interpretace, Fontes Latini Bohemorum, edice dosud …ní se specializuje na vydávání knih z oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a jiných světových náboženství. Také se orientuje na hum
  22 KB (3 610 slov) - 9. 1. 2017, 09:08