Výsledky hledání

 • Hlavní význam má vztah sémantického obsahu informace ke kontextu.<br />
  4 KB (553 slov) - 21. 10. 2018, 12:36
 • …edkem nějakého rozhodovacího procesu, který je velmi subjektivní, náchylný ke zkreslením omezený množstvím dalších parametrů. [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  2 KB (414 slov) - 21. 10. 2018, 13:18
 • …, 2004. ISBN 80-251-0454-0.</ref> '''Komprese''' je tedy vhodným nástrojem ke snížení výsledné velikosti (v B) při zachování informace.<ref>MAHDI …nformační technologie, knihovnické technologie]][[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  3 KB (434 slov) - 18. 5. 2017, 12:00
 • …řádání objektů, což umožňuje '''odvozovat specializací''' (od obecnějšího ke speciálnějšímu) či '''generalizací''' (od od speciálního k obecném [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (611 slov) - 21. 10. 2018, 12:37
 • …by opakované použití transformace na všechny bloky nebylo slabinou vedoucí ke snadnějšímu prolomení šifry, jsou zde navíc uplatněny tzv. “modes …moci připravené tabulky, jedná se o výpočetně náročný krok. Dalším krokem, ke kterému dochází, je přidání kryptografického klíče, který je při
  4 KB (688 slov) - 23. 4. 2017, 08:55
 • …aktérů – ti byli buď lidští, nebo se jednalo o jejich skupinové abstrakce. Ke změně však došlo, když mezi „uzly“ sítí byly zahrnuty i koncepty [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  3 KB (578 slov) - 21. 10. 2018, 13:08
 • Během této fáze dochází ke sběru podnětů ke zlepšení ISMS a k nápravě všech nedostatků tzv. neshod, které se v I [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (773 slov) - 22. 4. 2017, 11:40
 • - nedochází ke zpětné vazbě<br />
  5 KB (804 slov) - 21. 10. 2018, 12:31
 • …mu a možnost online přístupu, případně odkaz na dokument nebo soubor v PDF ke stažení. Biografické záznamy obsahují místo abstraktu stručný živo [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (754 slov) - 7. 10. 2018, 15:06
 • …ace patří do systému, kteří zajišťují ochranu dat. Dělí se na autentizace- hesla, autentizace-tokeny, autentizace- biometrik. …us a heslo se mění a nemůžeme ho tedy napsat v původní podobě. Jednorázová hesla se dají použít jen pro jedno přihlášení, používájí se hlavně do
  7 KB (1 118 slov) - 22. 1. 2016, 11:43
 • …em zobrazovaný text, který obsahuje odkazy na jiné texty, tzv. hyperlinky, ke kterým má uživatel okamžitý přístup (typicky kliknutím). V hypertex [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (660 slov) - 18. 5. 2017, 15:30
 • …ů z 35 zemí z celého světa. Adresář je řazen abecedně dle příjmení autorů, ke kterým je přiřazena země, kterou prezentují. [[kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (690 slov) - 8. 6. 2018, 18:10
 • …asto využívají integrované grafické karty. Integrovaná zařízení napomáhají ke zmenšování a snižování ceny osobních počítačů. * síťová karta - slouží pro připojení počítače do sítě a ke vzájemné komunikaci počítače s jiným PC
  7 KB (1 287 slov) - 2. 2. 2018, 21:15
 • …ší (mapy) kopie reálného objektu. Obvykle jsou vyrobeny s určitým měřítkem ke svému originálu, ale existují i modely, ve kterých je měřítko použi …de zakóduje), kanálu (zpráva se přes něj posílá), šumu (u kterého dochází, ke ztrátě informace během jejího přenosu), přijímače (zpráva se zde d
  7 KB (1 183 slov) - 7. 4. 2017, 09:05
 • …do podoby PGP. Na realizování projektu bylo tehdy ovšem málo času, protože ke svým pracím, začal po opuštění vězení vést další osvětu v podob [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  5 KB (804 slov) - 5. 4. 2017, 10:47
 • …tu SVG je responzivita. Zmenšením či zvětšením toho samého souboru nedojde ke ztrátě kvality. Stejný soubor lze i měnit v reálném čase: Měnit bar [[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]][[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  5 KB (874 slov) - 20. 1. 2017, 17:12
 • …ho ustanovení se za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a s [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  5 KB (887 slov) - 7. 4. 2017, 14:57
 • [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  6 KB (994 slov) - 18. 1. 2019, 10:57
 • [[Kategorie:Hesla ke opravě UISK]]
  5 KB (944 slov) - 21. 10. 2018, 12:36
 • * přispívat ke zvyšování bezpečnosti užívání internetu a moderních informačních [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  6 KB (1 039 slov) - 5. 4. 2017, 13:55

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).