Výsledky hledání

Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • #PŘESMĚRUJ [[Portál:Pedagogika/Osobnostně sociální pedagogika]]
  69 bajtů (10 slov) - 6. 12. 2014, 11:51
 • [[Kategorie: Pedagogika|*]]
  172 bajtů (12 slov) - 23. 12. 2014, 10:41
 • * [[Pedagogika (Dohnalová)]]
  713 bajtů (87 slov) - 11. 5. 2016, 23:05
 • * [[3. Pedagogika jako vědní disciplína]]
  1 KB (219 slov) - 21. 4. 2016, 23:05
 • …. <ref name="VALIŠOVÁ">VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. <i>Pedagogika pro učitele</i>. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 456 s. IS …tyků, tj. setkání). Jde tedy o souhrn působení, styku mezi jedincem a jeho sociálním prostředím. Nejsilnější místo v sociální interakci zaujímá styk
  7 KB (1 290 slov) - 5. 1. 2016, 19:35
 • …k různé sociální faktory (např. přítomnost jiných lidí či zvládání různých sociálních rolí) ovlivňují psychické funkce (např. specifika percepce druhých …ie se pedagogika zabývá poznáváním a formováním osobnosti člověka. Přičemž pedagogika se zaměřuje na metody a prostředky výchovy a vzdělávání s ohledem n
  8 KB (1 311 slov) - 10. 10. 2020, 22:25
 • …tivám jedné pedagogické disciplíny</i>. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 192 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4212-0.</ref> …eckého pojednání se objevuje napříč vědami a to především humanistickými a sociálními, pro které je plasticita, konceptuální diferencovanost, protiřečivos
  13 KB (2 144 slov) - 22. 1. 2015, 20:10
 • …etí tohoto směru chápání „informatiky“, kdy se informace vnímala vč. svého sociálního aspektu, přiblížilo k pojetí informační vědy v západních zemích …knihovnictví, bibliografie vědy, informatika, teorie sociální komunikace, pedagogika, filozofie, sociologie, kulturologie. <br />
  8 KB (1 088 slov) - 8. 10. 2018, 17:35
 • …elství Auditorium vydává odbornou a populárně naučnou literaturu z oblasti sociálních věd, zejména pak práva a historie. V rámci spolupráce s vědeckými …dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. P
  6 KB (964 slov) - 5. 10. 2016, 22:28
 • | [[Portál:Pedagogika|Pedagogika]]
  14 KB (1 831 slov) - 1. 5. 2016, 06:19
 • …, jehož nevýhodou je jeho víceznačnost. Používá se především v [[Zážitková pedagogika |zážitkové pedagogice]]. Jedná se o řízený proces hodnocení aktivit …komunikace|Interpersonální komunikace]], [[Zážitková pedagogika|Zážitková pedagogika]]
  9 KB (1 632 slov) - 7. 1. 2016, 22:13
 • …[[pragmatismus|pragmatismu]], který se věnoval [[filozofie|filozofii]], [[Pedagogika|pedagogice]], [[psychologie|psychologii]], [[antropologie|antropologii,]]…
  11 KB (1 940 slov) - 20. 11. 2014, 11:12
 • …ých stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, 58, p. 4-20.</ref> …ých stránek člověka - Inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, LVIII, p. 4-20
  10 KB (1 514 slov) - 7. 12. 2014, 19:12
 • …a|lektoři]] storytellingu, ale i [[Pedagogika|pedagogové]], divadelníci, [[Pedagogika|vychovatelé]] a redaktoři.<ref name="vev"/>
  10 KB (1 666 slov) - 4. 4. 2017, 12:26
 • …el dlouhodobým vývojem. V počátcích byl pouze jednosměrně orientovaný, kdy pedagogika využívala poznatků psychologie. Posléze se určitou dobu vyvíjely obě …ího procesu.<ref name=":0" /> Zde se tematicky prolíná také se [[Speciální pedagogika|speciální pedagogikou]].
  16 KB (2 858 slov) - 3. 12. 2019, 18:48
 • …t k manipulaci, využívání moci, převahy postavení a pozic vyplývajících ze sociálních rolí. Základem by mělo být v této interakci '''partnerské pojetí v
  13 KB (2 269 slov) - 24. 3. 2016, 10:58
 • …osofie, historie, jazykověda, lékařské obory, literární věda, náboženství, pedagogika, politologie, právo, přírodní vědy, psychologie, sociální práce, so …ih. Tématy, kterými se zabývá jsou především mentální zdraví, psychologie, pedagogika a zeměpis.
  18 KB (2 813 slov) - 28. 1. 2017, 13:48
 • …érií hodnocení kvality výzkumu v sociologii, ale užívá se i ve výzkumech [[Pedagogika|pedagogického]], [[Psychologie|psychologického]], [[Ekonomie, její histo
  9 KB (1 625 slov) - 17. 6. 2020, 10:39
 • * [[pedagogika]] – teorie výchovy a vzdělávání …společensko-vědní disciplína, která zkoumá vlastnosti, struktury a chování sociálních informačních modulů. Zároveň se zabývá informačními procesy v li
  21 KB (3 445 slov) - 8. 6. 2018, 10:47
 • …a novinářství poté to byla FON - Fakulta osvěty a novinářství dále Fakulta sociálních věd a publicistiky až nakonec Filozofická fakulta. Obor se jmenoval Ka …ně bych kladla důraz na služby, chybí psychologie (sociální psychologie) a pedagogika. Umírnila bych knihovědu. V podstatě si netroufám říci, jakým směre
  6 KB (1 181 slov) - 13. 1. 2016, 18:32

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).