Stránky s nejvíce revizemi

Níže zobrazuji nejvýše 100 výsledků v rozsahu #1–#100.

Ukázat (100 předchozích | 100 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium‏‎ (479 revizí)
 2. Informační věda pro 1.ročník bc (2016-2017) - tabulka hesel‏‎ (460 revizí)
 3. Vytváření odborných textů na platformě wiki‏‎ (308 revizí)
 4. Média‏‎ (258 revizí)
 5. Grafický formát‏‎ (231 revizí)
 6. Atribuce‏‎ (198 revizí)
 7. Vizuální studia a nová média‏‎ (195 revizí)
 8. Popularizace vědy‏‎ (190 revizí)
 9. Trvalý identifikátor‏‎ (188 revizí)
 10. Abydos‏‎ (186 revizí)
 11. Úprava závěrečných prací na hesla (2017)‏‎ (183 revizí)
 12. Geografické informační systémy‏‎ (178 revizí)
 13. Digitalizace‏‎ (170 revizí)
 14. Psychoanalýza‏‎ (165 revizí)
 15. Virtuální realita‏‎ (163 revizí)
 16. Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb‏‎ (163 revizí)
 17. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance‏‎ (159 revizí)
 18. Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů, charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.‏‎ (154 revizí)
 19. Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)‏‎ (150 revizí)
 20. Informační bublina‏‎ (143 revizí)
 21. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.‏‎ (132 revizí)
 22. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií‏‎ (131 revizí)
 23. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)‏‎ (128 revizí)
 24. Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace‏‎ (126 revizí)
 25. Právo a internet‏‎ (124 revizí)
 26. Neil Harbisson‏‎ (123 revizí)
 27. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci‏‎ (123 revizí)
 28. Gustav Theodor Fechner‏‎ (123 revizí)
 29. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe‏‎ (120 revizí)
 30. Citační rejstříky‏‎ (119 revizí)
 31. Frederick Wilfrid Lancaster‏‎ (117 revizí)
 32. Richard L. Meier‏‎ (116 revizí)
 33. Virtuální identita‏‎ (115 revizí)
 34. HCI‏‎ (115 revizí)
 35. Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití‏‎ (113 revizí)
 36. Richard Papík‏‎ (112 revizí)
 37. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je‏‎ (111 revizí)
 38. Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)‏‎ (110 revizí)
 39. Jay David Bolter a Richard Grusin‏‎ (108 revizí)
 40. Obsahová analýza‏‎ (108 revizí)
 41. Statistika a benchmarking v knihovnách‏‎ (108 revizí)
 42. Humanistická psychologie osobnosti‏‎ (107 revizí)
 43. Jean Piaget‏‎ (107 revizí)
 44. Veřejná knihovna‏‎ (107 revizí)
 45. Znalostní management a znalosti v organizacích‏‎ (107 revizí)
 46. Digitální knihovna‏‎ (105 revizí)
 47. Sociální síť‏‎ (105 revizí)
 48. Johannes Gutenberg‏‎ (103 revizí)
 49. Vícezdrojové financování knihoven v ČR‏‎ (103 revizí)
 50. Hierarchie Data → Informace → Znalost‏‎ (103 revizí)
 51. Leon Festinger‏‎ (102 revizí)
 52. Výzkum a metody v informační vědě‏‎ (101 revizí)
 53. William Gibson‏‎ (101 revizí)
 54. Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení‏‎ (99 revizí)
 55. Motivace‏‎ (99 revizí)
 56. Reprezentace znalostí‏‎ (99 revizí)
 57. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.‏‎ (98 revizí)
 58. Python‏‎ (97 revizí)
 59. Bibliometrické metody‏‎ (97 revizí)
 60. Biblioterapie‏‎ (97 revizí)
 61. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii‏‎ (97 revizí)
 62. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.‏‎ (96 revizí)
 63. William John Thomas Mitchell‏‎ (96 revizí)
 64. Donald T. Hawkins‏‎ (95 revizí)
 65. Vývojová diagnostika‏‎ (95 revizí)
 66. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity‏‎ (94 revizí)
 67. Interaktivní výukové materiály‏‎ (94 revizí)
 68. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS‏‎ (92 revizí)
 69. Warren Weaver‏‎ (92 revizí)
 70. Vývoj knihy v českých zemích‏‎ (91 revizí)
 71. Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat‏‎ (91 revizí)
 72. H-index‏‎ (90 revizí)
 73. Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).‏‎ (90 revizí)
 74. Shannon-Fanovo kódování‏‎ (88 revizí)
 75. Pozitivní psychologie‏‎ (88 revizí)
 76. Anatomie‏‎ (88 revizí)
 77. Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven‏‎ (88 revizí)
 78. Kompenzace‏‎ (87 revizí)
 79. Služby discovery systémů pro knihovny.‏‎ (87 revizí)
 80. Apple‏‎ (87 revizí)
 81. Rukopisy‏‎ (86 revizí)
 82. Mentální model‏‎ (86 revizí)
 83. Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)‏‎ (86 revizí)
 84. Cloudové služby‏‎ (86 revizí)
 85. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu‏‎ (86 revizí)
 86. Sociální média‏‎ (86 revizí)
 87. Akvizice‏‎ (85 revizí)
 88. Edward Thorndike‏‎ (85 revizí)
 89. Autorské právo‏‎ (84 revizí)
 90. Úzkost‏‎ (84 revizí)
 91. Karen Spärck Jones‏‎ (84 revizí)
 92. Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.‏‎ (84 revizí)
 93. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě‏‎ (84 revizí)
 94. E-learning v českém mimoškolním prostředí‏‎ (84 revizí)
 95. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity‏‎ (82 revizí)
 96. Hans Peter Luhn‏‎ (82 revizí)
 97. Bill Gates‏‎ (81 revizí)
 98. Humanistická psychologie‏‎ (81 revizí)
 99. Tisk‏‎ (81 revizí)
 100. Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy‏‎ (81 revizí)

Ukázat (100 předchozích | 100 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).