Stránky s nejvíce revizemi

Níže zobrazuji nejvýše 50 výsledků v rozsahu #51–#100.

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Vícezdrojové financování knihoven v ČR‏‎ (103 revizí)
 2. Leon Festinger‏‎ (102 revizí)
 3. William Gibson‏‎ (101 revizí)
 4. Výzkum a metody v informační vědě‏‎ (101 revizí)
 5. Reprezentace znalostí‏‎ (99 revizí)
 6. Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení‏‎ (99 revizí)
 7. Motivace‏‎ (99 revizí)
 8. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.‏‎ (98 revizí)
 9. Bibliometrické metody‏‎ (97 revizí)
 10. Biblioterapie‏‎ (97 revizí)
 11. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii‏‎ (97 revizí)
 12. Python‏‎ (97 revizí)
 13. William John Thomas Mitchell‏‎ (96 revizí)
 14. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.‏‎ (96 revizí)
 15. Vývojová diagnostika‏‎ (95 revizí)
 16. Donald T. Hawkins‏‎ (95 revizí)
 17. Interaktivní výukové materiály‏‎ (94 revizí)
 18. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity‏‎ (94 revizí)
 19. Warren Weaver‏‎ (92 revizí)
 20. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS‏‎ (92 revizí)
 21. Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat‏‎ (91 revizí)
 22. Vývoj knihy v českých zemích‏‎ (91 revizí)
 23. H-index‏‎ (90 revizí)
 24. Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).‏‎ (90 revizí)
 25. Pozitivní psychologie‏‎ (88 revizí)
 26. Anatomie‏‎ (88 revizí)
 27. Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven‏‎ (88 revizí)
 28. Shannon-Fanovo kódování‏‎ (88 revizí)
 29. Apple‏‎ (87 revizí)
 30. Kompenzace‏‎ (87 revizí)
 31. Služby discovery systémů pro knihovny.‏‎ (87 revizí)
 32. Cloudové služby‏‎ (86 revizí)
 33. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu‏‎ (86 revizí)
 34. Sociální média‏‎ (86 revizí)
 35. Rukopisy‏‎ (86 revizí)
 36. Mentální model‏‎ (86 revizí)
 37. Edward Thorndike‏‎ (85 revizí)
 38. Akvizice‏‎ (85 revizí)
 39. Úzkost‏‎ (84 revizí)
 40. Autorské právo‏‎ (84 revizí)
 41. Karen Spärck Jones‏‎ (84 revizí)
 42. Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.‏‎ (84 revizí)
 43. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě‏‎ (84 revizí)
 44. E-learning v českém mimoškolním prostředí‏‎ (84 revizí)
 45. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity‏‎ (82 revizí)
 46. Hans Peter Luhn‏‎ (82 revizí)
 47. Tisk‏‎ (81 revizí)
 48. Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy‏‎ (81 revizí)
 49. Bill Gates‏‎ (81 revizí)
 50. Humanistická psychologie‏‎ (81 revizí)

Ukázat (50 předchozích | 50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).