Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
== <big>'''Zdravotní postižení'''</big> ==
 +
 +
Zdravotní postižení je odchylka ve zdravotním stavu člověka a omezuje jej pouze na určité činnosti - pohyb, kvalita společenského života, uplatnění v zaměstnání.
 +
 +
=== Druhy zdravotního postižení ===
 +
 +
*'''Tělesné postižení'''
 +
 +
*'''Mentálně postižení'''
 +
 +
*'''Duševní nemoci'''
 +
 +
*'''Kombinované postižení'''
  
Jen představa života se zdravotním handicapem není snadná a to ať už s tělesnými poruchami, nebo poruchami smyslového vnímání.
 
V dnešní době je pro postižené lidi problém v soužití s okolím.
 
Je v tomto případě tudíž těžké udržet si sociální postavení a mít přehled o současném dění. Díky dnešním vyspělým technologiím však mohou mentálně handicapovaní uživatelé internetu držet krok s ostatními.
 
  
 
==<big>'''Tělesně postižení a počítač '''</big>==
 
==<big>'''Tělesně postižení a počítač '''</big>==
  
  
 +
Zdravotně postižení uživatelé mají nedostatečné schopnosti k používání počítače a internetu, a proto je pro ně těžkou výzvou hledání informací, udržení se v současném dění a získání kvalitního a dobře placeného zaměstnání. Proto je třeba tělesně postiženým uživatelům podřídít určité konkrétní nástroje a naučit je, jak je správně používat.<ref><i>Jak může internet pomoci postiženým</i>. Lupa.cz. Dostupné také z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-muze-internet-pomoci-postizenym/</ref>
  
Zdravotně postižení uživatelé mají nedostatečné schopnosti k používání počítače a internetu, a proto je pro ně těžkou výzvou hledání informací, udržení se v současném dění a získání kvalitního a dobře placeného zaměstnání. Proto je třeba tělesně postiženým uživatelům podřídít určité konkrétní nástroje a naučit je, jak je správně používat.
 
  
''' Hardwarové pomůcky pro tělesně postižené'''
+
==Hardwarové pomůcky pro tělesně postižené==
 +
 
 +
 
 +
* '''Speciálně upravená klávesnice'''  
  
'''* Speciálně upravená klávesnice'''
 
 
- Barevně rozlišené klávesy předurčují klávesnice pro použití dětmi v raném věku, ale i pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na standardní klávesnici.
 
- Barevně rozlišené klávesy předurčují klávesnice pro použití dětmi v raném věku, ale i pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na standardní klávesnici.
  
Řádek 19: Řádek 31:
 
- Klávesnice s braillovým písmem, obnovující se displeje s braillovým písmem, pro slepé uživatele.
 
- Klávesnice s braillovým písmem, obnovující se displeje s braillovým písmem, pro slepé uživatele.
  
- Joystickové myši  
+
- Joystickové myši <ref>PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. <i>Vyberte si pomůcku dle svých potřeb</i>. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/</ref><ref><i>Počítač pro postižené</i>. Petit, 2009. Dostupné také z: http://www.petit-os.cz/poc_pro_postiz.php</ref>
 +
 
 +
 
 +
==Softwarové pomůcky pro tělesně postižené==
  
''' Softwarové pomůcky pro tělesně postižené
 
'''
 
  
'''* Ovládání pomocí pohybů očí'''  
+
*'''Ovládání pomocí pohybů očí'''  
 
- Mohou jej využít především lidé s velmi těžkým tělesným postižením bez jakýchkoliv motorických
 
- Mohou jej využít především lidé s velmi těžkým tělesným postižením bez jakýchkoliv motorických
 
schopností.
 
schopností.
  
  
'''* Ovládání pomocí pohybů hlavy'''
+
*'''Ovládání pomocí pohybů hlavy'''
 
- Tento způsob ovládání je vhodný zejména pro ty uživatele, kteří nejsou schopni vůbec ovládat horní končetiny (například při úplném ochrnutí). Pro takto těžce tělesně postižené uživatele jsou pak tyto náhrady za myš, ve spojení s virtuální klávesnicí zobrazenou na monitoru, často jedinou možností přístupu k počítači.
 
- Tento způsob ovládání je vhodný zejména pro ty uživatele, kteří nejsou schopni vůbec ovládat horní končetiny (například při úplném ochrnutí). Pro takto těžce tělesně postižené uživatele jsou pak tyto náhrady za myš, ve spojení s virtuální klávesnicí zobrazenou na monitoru, často jedinou možností přístupu k počítači.
  
  
'''* Ovládání pomocí pohybů rtů'''
+
*''' Ovládání pomocí pohybů rtů'''
 
- I při těžkém tělesném postižení často zůstávají svaly štěrbiny ústní hybné. Díky těmto svalům je možné ovládat speciální zařízení, které převádí velmi malý tlak rtů na pohyb kurzoru myši.  
 
- I při těžkém tělesném postižení často zůstávají svaly štěrbiny ústní hybné. Díky těmto svalům je možné ovládat speciální zařízení, které převádí velmi malý tlak rtů na pohyb kurzoru myši.  
  
  
'''* Ovládání počítače hlasem'''  
+
*''' Ovládání počítače hlasem'''  
 
- Pomocí programů rozpoznávajících řeč lze částečně nebo úplně ovládat počítač, a tak nahradit myš i klávesnici.
 
- Pomocí programů rozpoznávajících řeč lze částečně nebo úplně ovládat počítač, a tak nahradit myš i klávesnici.
 
+
<ref>PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. <i>Vyberte si pomůcku dle svých potřeb</i>. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/</ref>
  
  
Řádek 45: Řádek 58:
  
  
Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.
+
Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.<ref>IVETA, Kadlecová. <i>Internet a lidé s mentálním postižením</i>. Praha, 2010, 56 s. Dostupné také z: https://is.jabok.cz/th/tn15u/absolventska_prace.txt?so=nx</ref>
  
  
'''* Čtecí pomůcky'''
+
*''' Čtecí pomůcky'''
  
 
- Jednoduchost jazyka
 
- Jednoduchost jazyka
Řádek 59: Řádek 72:
  
  
'''* Navigace na internetových stránkách'''
+
*''' Navigace na internetových stránkách'''
  
 
- Snadná orientace na stránkách
 
- Snadná orientace na stránkách
Řádek 68: Řádek 81:
  
  
 +
 +
== Odkazy ==
 +
 +
===Reference===
 +
<references/>
  
  
== '''Zdroje''' ==
 
  
 +
===Související články===
  
Jak může internet pomoci postiženým [online]. 2002 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-muze-internet-pomoci-postizenym/
+
* Mentální postižení
  
 +
* Pomůcky na čtení pro mentálně či tělesně handicapované
  
Počítač pro postižené. Petit [online]. 2009 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: http://www.petit-os.cz/poc_pro_postiz.php
+
* Vzdělávání zdravotně postižených dětí
  
 +
* Zpřístupněné PC a bydlení pro tělesně postižené
  
Klávesnice. Petit [online]. 2009 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: http://www.petit-os.cz/klavesnice.php
+
===Klíčová slova===
  
 +
* Handicap
 +
* Postižení
 +
* Internet
 +
* Asistence
 +
* Vzdělávání
 +
* Mentální postižení
 +
* Tělesné postižení
  
Internet a handicapovaní. Jak na internet [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.jaknainternet.cz/page/1653/internet-a-handicapovani/
+
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]

Aktuální verze z 10. 2. 2019, 18:49

Zdravotní postižení

Zdravotní postižení je odchylka ve zdravotním stavu člověka a omezuje jej pouze na určité činnosti - pohyb, kvalita společenského života, uplatnění v zaměstnání.

Druhy zdravotního postižení

 • Tělesné postižení
 • Mentálně postižení
 • Duševní nemoci
 • Kombinované postižení


Tělesně postižení a počítač

Zdravotně postižení uživatelé mají nedostatečné schopnosti k používání počítače a internetu, a proto je pro ně těžkou výzvou hledání informací, udržení se v současném dění a získání kvalitního a dobře placeného zaměstnání. Proto je třeba tělesně postiženým uživatelům podřídít určité konkrétní nástroje a naučit je, jak je správně používat.[1]


Hardwarové pomůcky pro tělesně postižené

 • Speciálně upravená klávesnice

- Barevně rozlišené klávesy předurčují klávesnice pro použití dětmi v raném věku, ale i pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na standardní klávesnici.

- Kontrastní klávesnice mají rozměr jednotlivých kláves dvojnásobný oproti standardní klávesnici. Potisk kláves je zvětšenými písmeny, takže jsou čtitelné i lidmi se zbytky zraku.

- Klávesnice s braillovým písmem, obnovující se displeje s braillovým písmem, pro slepé uživatele.

- Joystickové myši [2][3]


Softwarové pomůcky pro tělesně postižené

 • Ovládání pomocí pohybů očí

- Mohou jej využít především lidé s velmi těžkým tělesným postižením bez jakýchkoliv motorických schopností.


 • Ovládání pomocí pohybů hlavy

- Tento způsob ovládání je vhodný zejména pro ty uživatele, kteří nejsou schopni vůbec ovládat horní končetiny (například při úplném ochrnutí). Pro takto těžce tělesně postižené uživatele jsou pak tyto náhrady za myš, ve spojení s virtuální klávesnicí zobrazenou na monitoru, často jedinou možností přístupu k počítači.


 • Ovládání pomocí pohybů rtů

- I při těžkém tělesném postižení často zůstávají svaly štěrbiny ústní hybné. Díky těmto svalům je možné ovládat speciální zařízení, které převádí velmi malý tlak rtů na pohyb kurzoru myši.


 • Ovládání počítače hlasem

- Pomocí programů rozpoznávajících řeč lze částečně nebo úplně ovládat počítač, a tak nahradit myš i klávesnici. [4]


Mentálně postižení a počítač

Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.[5]


 • Čtecí pomůcky

- Jednoduchost jazyka

- Pomocná výuka, předčítání

- Komunikace

- Vyvarování se cizích slov


 • Navigace na internetových stránkách

- Snadná orientace na stránkách

- Navigace postiženého uživatele - co a kde má hledat

- Mapy stránek


Odkazy

Reference

 1. Jak může internet pomoci postiženým. Lupa.cz. Dostupné také z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-muze-internet-pomoci-postizenym/
 2. PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Vyberte si pomůcku dle svých potřeb. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/
 3. Počítač pro postižené. Petit, 2009. Dostupné také z: http://www.petit-os.cz/poc_pro_postiz.php
 4. PROF. MUDR. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph.D. Vyberte si pomůcku dle svých potřeb. Spektra, 2017. Dostupné také z: https://spektra.eu/pruvodce-ovladani-pocitace-a-komunikace/
 5. IVETA, Kadlecová. Internet a lidé s mentálním postižením. Praha, 2010, 56 s. Dostupné také z: https://is.jabok.cz/th/tn15u/absolventska_prace.txt?so=nx


Související články

 • Mentální postižení
 • Pomůcky na čtení pro mentálně či tělesně handicapované
 • Vzdělávání zdravotně postižených dětí
 • Zpřístupněné PC a bydlení pro tělesně postižené

Klíčová slova

 • Handicap
 • Postižení
 • Internet
 • Asistence
 • Vzdělávání
 • Mentální postižení
 • Tělesné postižení