Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele: Porovnání verzí

Řádek 50: Řádek 50:
  
 
Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.
 
Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.
 +
 +
 +
* Čtecí pomůcky
 +
-Jednoduchost jazyka
 +
-Pomocná výuka, předčítání
 +
-Komunikace
 +
 +
 +
 +
* Navigace na internetových stránkách

Verze z 7. 2. 2019, 23:22

Úvod


Jen představa života se zdravotním handicapem není snadná a to ať už s tělesnými poruchami, nebo poruchami smyslového vnímání. V dnešní době je pro postižené lidi problém v soužití s okolím. Je v tomto případě tudíž těžké udržet si sociální postavení a mít přehled o současném dění. Díky dnešním vyspělým technologiím však mohou mentálně handicapovaní uživatelé internetu držet krok s ostatními.


Tělesně postižení a počítač


Zdravotně postižení uživatelé mají nedostatečné schopnosti k používání počítače a internetu, a proto je pro ně těžkou výzvou hledání informací, udržení se v současném dění a získání kvalitního a dobře placeného zaměstnání. Proto je třeba tělesně postiženým uživatelům podřídít určité konkrétní nástroje a naučit je, jak je správně používat.

Hardwarové pomůcky pro tělesně postižené

  • Speciálně upravená klávesnice

-Barevně rozlišené klávesy předurčují klávesnice pro použití dětmi v raném věku, ale i pro osoby s postižením, kteří mají problémy s orientací na standardní klávesnici.

-Kontrastní klávesnice mají rozměr jednotlivých kláves dvojnásobný oproti standardní klávesnici. Potisk kláves je zvětšenými písmeny, takže jsou čtitelné i lidmi se zbytky zraku.

-Klávesnice s braillovým písmem, obnovující se displeje s braillovým písmem, pro slepé uživatele.

-Joystickové myši

Softwarové pomůcky pro tělesně postižené

  • Ovládání pomocí pohybů očí

- Mohou jej využít především lidé s velmi těžkým tělesným postižením bez jakýchkoliv motorických schopností.


  • Ovládání pomocí pohybů hlavy

- Tento způsob ovládání je vhodný zejména pro ty uživatele, kteří nejsou schopni vůbec ovládat horní končetiny (například při úplném ochrnutí). Pro takto těžce tělesně postižené uživatele jsou pak tyto náhrady za myš, ve spojení s virtuální klávesnicí zobrazenou na monitoru, často jedinou možností přístupu k počítači.


  • Ovládání pomocí pohybů rtů

-I při těžkém tělesném postižení často zůstávají svaly štěrbiny ústní hybné. Díky těmto svalům je možné ovládat speciální zařízení, které převádí velmi malý tlak rtů na pohyb kurzoru myši.


  • Ovládání počítače hlasem

-Pomocí programů rozpoznávajících řeč lze částečně nebo úplně ovládat počítač, a tak nahradit myš i klávesnici.


Mentálně postižení a počítač


Pro mentálně postižené uživatele počítače platí v zásadě podobná pravidla jako pro zdravotně handicapované. Rozdíl je však v přistupu. Handicapovaný uživatel má většinou pomůcky, které přesně slouží jako náhrada či pomoc při tělesné bariéře. Naproti tomu mentálně postižený uživatel, může mít tělesné schopnosti funkční a tudíž je třeba spíše psychicky dopomáhat k práci s počítačem.


  • Čtecí pomůcky

-Jednoduchost jazyka -Pomocná výuka, předčítání -Komunikace


  • Navigace na internetových stránkách