Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele

Úvod

Jen představa života se zdravotním handicapem není snadná a to ať už s tělesnými poruchami, nebo poruchami smyslového vnímání. V dnešní době je pro postižené lidi problém v soužití s okolím a "udržet krok" není jednoduché. Je v tomto případě tudíž těžké udržet si sociální postavení a mít přehled o současném dění. Díky dnešním vyspělým technologiím však mohou mentálně handicapovaní uživatelé internetu držet krok s ostatními.