Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium: Porovnání verzí

m (Přiřazení se k heslu a start jeho vytváření)
(Není zobrazeno 45 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
<br />
 
== Otázky platí pro SZZK od září 2016 dále ==
 
<br />
 
 
  
 
='''Informační studia a knihOvnictví'''=
 
='''Informační studia a knihOvnictví'''=
Řádek 8: Řádek 4:
  
 
*A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
 
*A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|A1 [[Východiska informační vědy a teorie informace]]
 
|-
 
|-
| [[Východiska informační vědy a teorie informace|A1 Východiska informační vědy a zaměření oboru]] ||
+
|A2 [[Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[ A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií]] ||
+
|A3 [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A3 [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace]]  
+
|A4 [[Hodnocení vědy v ČR|Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A4 [[Hodnocení vědy v ČR|Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR]] ||  ||  ||
+
|A5 [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]]
 
|-
 
|-
| A5 [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]] ||Kahancová||
+
|A6 [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy]]
 
|-
 
|-
| A6 [[Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy]] || ||  ||
+
|A7 [[Big data|Problematika velkých dat (Big data)]]
 
|-
 
|-
| A7 Problematika velkých dat ([[Big data]])  || Horníčková
+
|A8 [[Informační války|Kybernetické útoky, cyber war]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A8 [[Informační války|Kybernetické útoky, cyber war]]  
+
|A9 [[Právo a internet]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A9 [[Právo a internet]] ||
+
|A10 [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy]]
 
|-
 
|-
| A10 [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy]] ||
+
|A11 [[HCI|Human Computer Interaction (HCI)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A11 Human Computer Interaction ([[HCI]]) || Kahancová
+
|A12 [[informační politika|Pojem "informační politika" a informační okruhy, v nichž se uplatňuje]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A12 Pojem "[[informační politika]]" a informační okruhy, v nichž se uplatňuje ||
+
|A13 [[Informační politika Evropské unie]]
||
 
 
|-
 
|-
| A13 [[Informační politika Evropské unie]] ||  Matička
+
|A14 [[Informační legislativa|Informační legislativa - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A14 [[Informační legislativa]] - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím ||
+
|A15 [[Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A15 [[Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO]] || Labský
+
|A16 [[Optimální (entropické) kódování informačního zdroje]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| A16 [[Optimální (entropické) kódování informačního zdroje]]   || ||  ||
+
|A17 [[Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem]]
 
|-
 
|-
| A17 [[Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem]] || Požárek
+
|A18 [[Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A18 Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky'' || X
+
|A19 [[Základní extenzionální model: popis a příklady]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A19 Základní extenzionální model: popis a příklady ''|| X
+
|A20 [[Principy intenzionální logiky a jejich příklady]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A20 Principy intenzionální logiky a jejich příklady''  || X
+
|A21 [[Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A21 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)''|| X
+
|A22 [[Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A22 Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku'' || X
+
|A23 [[Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A23 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice'' ||X  ||
+
|A24 [[Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy]]
 
|-
 
|-
| ''A24 Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy'' || X
+
|A25 [[Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti:pravděpodobnostní rozdělení,distribuční funkce]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A25 Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti:pravděpodobnostní rozdělení,distribuční funkce'' || X
+
|A26 [[Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl,směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A26 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl,směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily''|| X
+
|A27 [[Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr,± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A27 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr,± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti'' || X
+
|A28 [[Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''A28 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití'' || X
+
|A29 [[Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití]]
||  ||
 
|-
 
| ''A29 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití'' || X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
 
*B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|B1 [[Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací]]
|-
 
| B1 [https://wikisofia.cz/wiki/Anal%C3%BDza_vybran%C3%BDch_trend%C5%AF_ve_v%C4%9Bcn%C3%A9m_po%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_a_vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_informac%C3%AD Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací] || || ||
 
 
|-
 
|-
| B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky || || ||
+
|B2 [[Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky]]
 
|-
 
|-
| B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu || || ||
+
|B3 [[Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu]]
 
|-
 
|-
| B4 Výhody a úskalí základních typů indexace || || ||
+
|B4 [[Výhody a úskalí základních typů indexace]]
 
|-
 
|-
| B5 [[Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice]] || || ||
+
|B5 [[Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice]]
 
|-
 
|-
| B6 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice || || ||
+
|B6 [[Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice]]
 
|-
 
|-
| B7 [[Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]] || Škopan
+
|B7 [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| B8 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH || || ||
+
|B8 [[Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH]]
 
|-
 
|-
| B9 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|B9 [[Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| B10 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef || || ||
+
|B10 [[Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef]]
 
|-
 
|-
| B11 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování || || ||
+
|B11 [[Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování]]
 
|-
 
|-
| B12 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|B12 [[Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| B13 Trvalé identifikátory informačních objektů {zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb || || ||
+
|B13 [[Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb]]
 
|-
 
|-
| B14 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu || || ||
+
|B14 [[Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| B15 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty || || ||
+
|B15 [[Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty]]
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_knihovna_jako_pojem_a_jej%C3%AD_obecn%C3%A1_architektura_(modely_%E2%80%9EKahn-Wilensky%E2%80%9C_a_OAIS) B16 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (model „Kahn-Wilensky" a model OAIS)] ||  ||
+
|B16 [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]]
 
|-
 
|-
| B17 Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů || || ||
+
|B17 [[Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů]]
 
|-
 
|-
| B18 Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241) || || ||
+
|B18 [[Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)]]
 
|-
 
|-
| B19 Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele ||
+
|B19 [[Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| B20 Vyhodnocování relevance || || ||
+
|B20 [[Vyhodnocování relevance]]
 
|-
 
|-
| B21 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází || || ||
+
|B21 [[Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází]]
 
|-
 
|-
| B22 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání || || ||
+
|B22 [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání]]
 
|-
 
|-
| B23 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi || || ||
+
|B23 [[Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi]]
 
|-
 
|-
| B24 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity || || ||
+
|B24 [[Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
*C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
 
*C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|C1 [[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl|Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření. Certifikace.]]
|-
 
| C1 [[Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl|Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření. Certifikace.]] ||
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C2 [[Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází]] ||
+
|C2 [[Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C3 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace ||
+
|C3 [[Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C4 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci ||
+
|C4 [[Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C5 Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech||
+
|C5 [[Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C6 [https://wikisofia.cz/wiki/Proces_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_projektov%C3%BDch_rizik Proces řízení projektových rizik.] || Labský
+
|C6 [[Proces řízení projektových rizik]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C7 [https://wikisofia.cz/wiki/Smlouvy_v_IT._Typy,_struktura,_form%C3%A1ln%C3%AD_po%C5%BEadavky,_dopady_Nov%C3%A9ho_ob%C4%8Dansk%C3%A9ho_z%C3%A1kon%C3%ADku. Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.] || Jarosevska
+
|C7 [[Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C8 Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění.  ||
+
|C8 [[Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C9 [https://wikisofia.cz/wiki/Agiln%C3%AD_metody_projektov%C3%A1n%C3%AD._Principy,_role,_organizace,_n%C3%A1stroje Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje.] || Garmash
+
|C9 [[Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C10 Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky. ||
+
|C10 [[Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C11 Životní cyklus multidimensionálního vývoje informačního systému. ||
+
|C11 [[Životní cyklus multidimensionálního vývoje informačního systému]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C12 Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití. ||
+
|C12 [[Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C13 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000 ||
+
|C13 [[Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C14 Systémy ERP, vývoj,architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR ||
+
|C14 [[Systémy ERP, vývoj,architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C15 CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy ||
+
|C15 [[CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C16 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů ||
+
|C16 [[Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C17 Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC. || Černohlávková
+
|C17 [[Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C18 Princip, struktura a typy expertních systémů ||
+
|C18 [[Princip, struktura a typy expertních systémů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C19 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace ||
+
|C19 [[Podstata znalostí a formy jejich reprezentace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C20 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus||
+
|C20 [[Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C21 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky ||
+
|C21 [[Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| C22 [https://wikisofia.cz/wiki/Metody_dob%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD_znalost%C3%AD_z_datab%C3%A1z%C3%AD_(data_mining) Metody dobývání znalostí z databází (data mining)]|| Jungmannová
+
|C22 [[Metody dobývání znalostí z databází (data mining)]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
 
*D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|D1 [[Architektura WWW - zdroje a jejich adresace]]
 
|-
 
|-
| D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace ||
+
|D2 [[Architektura softwarových aplikací]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D2 Architektura softwarových aplikací || ||  ||
+
|D3 [[Vývoj software - základní přehled v problematice]]
 
|-
 
|-
| D3 Vývoj software - základní přehled v problematice ||  || ||
+
|D4 [[Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika]]
 
|-
 
|-
| D4 [[Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika]] || ||  ||
+
|D5 [[Rozhodovací tabulky a stromy]] (základní pojmy a vlastnosti)
 
|-
 
|-
| D5 [[Rozhodovací tabulky a stromy]] (základní pojmy a vlastnosti)  || Filipová ||  ||
+
|D9 [[Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)]]
 
|-
 
|-
| D9 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie) ||  Zabilanská
+
|D10 [[Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| D10 [[Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny]] || ||  ||
+
|D11 [[Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů]]
 
|-
 
|-
| D11 [[Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů]] || ||  ||
+
|D12 [[Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny]]
 
|-
 
|-
| D12 [[Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny]] || Světelská ||  ||
+
|D13 [[Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna]]
 
|-
 
|-
| D13 [[Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna]] ||
+
|D14 [[Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna|Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna / popis klauzule NOT IN a její využití, Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce /.]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D14 [[Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna|Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna / popis klauzule NOT IN a její využití, Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce /.]] ||
+
|D15 [[Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu) ||
+
|D16 [[Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D16 [[Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML]] || Trunec
+
|D17 [[Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D17 [[Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat]] || Dobiášovský
+
|D18 [[Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D18 [[Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza]] || Novák
+
|D19[[Symetrické kryptosystémy| Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| D19[[Symetrické kryptosystémy| Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)]] ||
+
|D20 [[Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)]]
||  ||
 
|-
 
| D20 [[Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)]] || Rainová
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
Řádek 280: Řádek 215:
  
 
*Informační věda – povinný předmět
 
*Informační věda – povinný předmět
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student  !!  !!
+
|1) [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR|Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR,  úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]]
|-
 
| 1) [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR|Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR,  úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]] || Pospíchalová
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy || Garamszegi
+
|2) [[Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 3) [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]] ||
+
|3) [[Open Access|Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 4) [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]] || Pospíchalová
+
|4) [[Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 5) [[[[Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací]]]] ||
+
|5) [[Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky || Novobilská||||
+
|6) [[Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky]]
 
|-
 
|-
| 7) [[Systémy pořádání informací a znalostí|Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití]]|| Kašparová||  ||
+
|7) [[Systémy pořádání informací a znalostí|Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití]]
 
|-
 
|-
| 8) [[Teoretické základy selekčních jazyků  v lingvistice]] ||  ||  ||
+
|8) [[Teoretické základy selekčních jazyků  v lingvistice]]
 
|-
 
|-
| 9) [[Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice]] ||
+
|9) [[Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 10) [[Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy|Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy a problematika vytváření a užití redukovaného textu]] ||
+
|10) [[Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy|Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy a problematika vytváření a užití redukovaného textu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 11) [[Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy]] ||Hajšmanová
+
|11) [[Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 12) [[Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku]] || Rumpíková
+
|12) [[Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 13) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice ||
+
|13) [[Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 14) [[Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy|Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy]] ||
+
|14) [[Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy|Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 15) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce||
+
|15) [[Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 16) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily ||
+
|16) [[Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 17) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr, ± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti. ||
+
|17) [[Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr, ± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 18) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište, jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití ||
+
|18) [[Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište, jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 19) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (x-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití  
+
|19) [[Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (x-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 20) Problematika mezikulturní komunikace v managementu knihoven a designu služeb knihoven ||
+
|20) [[Problematika mezikulturní komunikace v managementu knihoven a designu služeb knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 21) [[Komunikační klima organizace a komunikační audity|Informace a komunikační klima organizace]] || ||  ||
+
|21) [[Komunikační klima organizace a komunikační audity|Informace a komunikační klima organizace]]
 
|-
 
|-
| 22) [[Právo a internet]] ||
+
|22) [[Právo a internet]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 23) [[Výzkum a metody v informační vědě]]|| Křížková
+
|23) [[Výzkum a metody v informační vědě]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| 24) [[Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy]] || Mizlerová
+
|24) [[Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 25) [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]] || Vorlová
+
|25) [[Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 26) [[Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci]] ||Müllerová
+
|26) [[Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 27) [[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance]]||
+
|27) [[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 28) [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání]] ||
+
|28) [[Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 29) [[Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů]] || Neradová
+
|29) [[Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů]]
|| ||
 
 
|}
 
|}
  
*ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět  
+
*ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|30) [[Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)]]
|-
 
| 30) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.) || Bouchalová
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 31) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další) || ||  ||
+
|31) [[Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)]]
 
|-
 
|-
| 32) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně ||  ||
+
|32) [[Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně]]
 
|-
 
|-
| 33) Vliv legislativy na činnost knihoven|| |
+
|33) [[Vliv legislativy na činnost knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 34) Automatizované knihovnicko-informační systémy || Šišková
+
|34) [[Automatizované knihovnicko-informační systémy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 35) [[Kooperativní projekty knihoven|Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí]]|| Zoufalá
+
|35) [[Kooperativní projekty knihoven|Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 36) [[Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven]] || Dědičová
+
|36) [[Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 37) [[Virtuální služby knihoven]] || Málková
+
|37) [[Virtuální služby knihoven]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 38) [[Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace]] || ||  ||
+
|38) [[Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace]]
 
|-
 
|-
| 39) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR. || Šišková
+
|39) [[Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 40) [[Životní cyklus digitálního dokumentu|Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění]] || Chládková
+
|40) [[Životní cyklus digitálního dokumentu|Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 41) Problematika akvizice v knihovnách || Latislavová
+
|41) [[Problematika akvizice v knihovnách]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 42) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat.||
+
|42) [[Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 43) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika.
+
|43) [[Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika]]
|| 
 
||
 
 
|-
 
|-
| 44) [[Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty]] ||  Jirásková
+
|44) [[Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty]]
||
 
 
|-
 
|-
| 45) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH || ||  ||
+
|45) [[Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH]]
 
|-
 
|-
| 46) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu||  ||  ||
+
|46) [[Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| 47) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef || ||  ||
+
|47) [[Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů]]
 
|-
 
|-
| 48) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování || ||  ||
+
|48) [[Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování]]
 
|-
 
|-
| 49) [[Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu]] || Konečná
+
|49) [[Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 50) [[Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb]] || ||  ||
+
|50) [[Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb]]
 
|-
 
|-
| 51) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty || ||  ||
+
|51) [[Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty]]
 
|-
 
|-
| 52) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu - popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku.|| ||  ||
+
|52) [[Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu - popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku]]
 
|-
 
|-
| 53) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven || ||  ||
+
|53) [[Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven]]
 
|-
 
|-
| 54) ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241) || Křepelková
+
|54) [[ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 55) Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele. || ||  ||
+
|55) [[Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele]]
 
|-
 
|-
| 56) Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů ||
+
|56) [[Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 57) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy|| ||  ||
+
|57) [[Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy]]
 
|-
 
|-
| 58) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google) || ||  ||
+
|58) [[Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)]]
 
|}
 
|}
  
*MK – Management knihoven –  volitelný předmět  
+
*MK – Management knihoven –  volitelný předmět
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1) [[Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace]]
 
|-
 
|-
| 1) Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace || ||  ||
+
|2) [[Znalostní metody budování fondů knihoven]]
 
|-
 
|-
| 2) Znalostní metody budování fondů knihoven || ||  ||
+
|3) [[Komunitní role veřejné knihovny -příklady českých a zahraničních projektů]]
 
|-
 
|-
| 3) Komunitní role veřejné knihovny -příklady českých a zahraničních projektů || ||  ||
+
|4) [[Marketingová strategie veřejné knihovny (podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny)]]
 
|-
 
|-
| 4) Marketingová strategie veřejné knihovny (podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny) || ||  ||
+
|5) [[Vícezdrojové financování knihoven v ČR]]
 
|-
 
|-
| 5) Vícezdrojové financování knihoven v ČR || ||  ||
+
|6) [[Profesní sdružení, spolky, asociace a svazy - komparace se zahraničím]]
 
|-
 
|-
| 6) Profesní sdružení, spolky, asociace a svazy - komparace se zahraničím || ||  ||
+
|7) [[Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)]]
 
|-
 
|-
| 7) Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty) || ||  ||
+
|8) [[Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)]]
 
|-
 
|-
| 8) Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)|| ||  ||
+
|9) [[Personalistika v knihovnách a informačních institucích]]
 
|-
 
|-
| 9) Personalistika v knihovnách a informačních institucích || ||  ||
+
|10) [[Management změn v knihovnách a informačních institucích (teoretická východiska a uplatnění v praxi)]]
 
|-
 
|-
| 10) Management změn v knihovnách a informačních institucích (teoretická východiska a uplatnění v praxi) || ||  ||
+
|11) [[Metody designu služeb v knihovně a informační instituci]]
 
|-
 
|-
| 11) Metody designu služeb v knihovně a informační instituci || ||  ||
+
|12) [[Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska]]
 
|-
 
|-
| 12) Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska || ||  ||
+
|13) [[Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR]]
 
|-
 
|-
| 13) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR || ||  ||
+
|14) [[Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA)]]
 
|-
 
|-
| 14) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA) || ||  ||
+
|15) [[Management a leadership v knihovně, tvorba a udržení pracovního týmu, management emocí]]
|-
 
| 15) Management a leadership v knihovně, tvorba a udržení pracovního týmu, management emocí || ||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
 
*CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1) [[Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí]]
|-
 
| 1) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí || ||  ||
 
 
|-
 
|-
| 2)[[https://wikisofia.cz/wiki/Školní_knihovna:_úloha,_možnosti_zapojení_do_výuky,_situace_v_ČR,_příklady_zahraniční_dobré_praxe| Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace  ČR, příklady zahraniční dobré praxe]] || Vaníčková
+
|2) [[Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace  ČR, příklady zahraniční dobré praxe]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 3) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu ||
+
|3) [[Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 4) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení  
+
|4) [[Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení]]
||
 
 
|-
 
|-
| 5) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty || ||  ||
+
|5) [[Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty]]
 
|-
 
|-
| 6) Elektronická čtecí zařízení - formáty, čtení z obrazovky, vliv na čtenářství || ||  ||
+
|6) [[Elektronická čtecí zařízení - formáty, čtení z obrazovky, vliv na čtenářství]]
 
|-
 
|-
| 7) [[Čtenářské výzkumy|Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků]] || Odehnalová
+
|7) [[Čtenářské výzkumy|Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 8) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity || ||  ||
+
|8) [[Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity]]
 
|-
 
|-
| 9) Informační a mediální výchova jako součást vzdělání žáků základních a středních škol || Sedláčková
+
|9) [[Informační a mediální výchova jako součást vzdělání žáků základních a středních škol]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 10)[[https://wikisofia.cz/wiki/Biblioterapie_-_charakteristika_pojmu| Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty]] || Vaníčková
+
|10) [[Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 11) Komunitní úloha knihoven || ||  ||
+
|11) [[Komunitní úloha knihoven]]
 
|-
 
|-
| 12) Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu || ||  ||
+
|12) [[Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu]]
 
|-
 
|-
| 13) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu || ||  ||
+
|13) [[Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu]]
 
|-
 
|-
| 14) Strategie digitální gramotnosti v ČR|| Tollarová
+
|14) [[Strategie digitální gramotnosti v ČR]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| 15) [[Informační a citační etika]] || Dufková
+
|15) [[Informační a citační etika]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
 
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
  
 
=Knihovědné zaměření=
 
=Knihovědné zaměření=
 +
 
*Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
 
*Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|1. [[Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí]]
 
|-
 
|-
| ''1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí.'' ||
+
|2. [[Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR]], jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL)
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL).'' ||
+
|3. [[Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu.''||
+
|4. [[Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti.''||
+
|5. [[Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou.''||
+
|6. [[Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy.''||
+
|7. [[Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám.''||
+
|8. [[Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi.''||
+
|9. [[Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi.''||
+
|10. [[Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě).''||
+
|11. [[Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat.'' ||
+
|12. [[Životní cyklus digitálního dokumentu|Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění.''||
+
|13. [[Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna.''||
+
|14. [[Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele]]
||  ||
 
|-
 
| ''14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele.''||
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století''
+
*Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|1. [[Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích]]
 
|-
 
|-
| ''1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích.''|| X
+
|2. [[Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka.''|| X
+
|3. [[Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika.''|| X
+
|4. [[Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií.''|| X
+
|5. [[Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika.''|| X
+
|6. [[Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích.''|| X
+
|7. [[Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích.''|| X
+
|8. [[Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti.''|| X
+
|9. [[Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih.''|| X
+
|10. [[Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století.''|| X
+
|11. [[Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii.''|| X
+
|12. [[Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely (Filigrány)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely. Filigrány.''|| X
+
|13. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“.'' || X
+
|14. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“.'' || X
+
|15. [[Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“.'' || X
+
|16. [[Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století.'' || X
+
|17. [[Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|18. [[Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|19. [[Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|20. [[Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|21. [[Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|22. [[Typologie knižní obálky, autorská kniha]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''22. Typologie knižní obálky, autorská kniha.'' || X
+
|23. [[Hlavní zásady typografie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''23. Hlavní zásady typografie.'' || X
+
|24. [[Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce.'' || X
+
|25. [[Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství.'' || X
+
|26. [[Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních.'' || X
+
|27. [[Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových.'' || X
+
|28. [[Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století]]
||  ||
 
|-
 
| ''28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století.'' || X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století''
+
*Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je.
|-
 
| ''1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je.'' || X
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Základní druhy knihoven v evropském středověku.'' || X
+
|2. Základní druhy knihoven v evropském středověku.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven'' || X
+
|3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě.'' || X
+
|4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví.'' || X
+
|5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky.'' || X
+
|6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven.'' || X
+
|7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti.'' || X
+
|8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví.'' || X
+
|9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti.'' || X
+
|10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností.'' || X
+
|11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon.'' || X
+
|12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989.'' || X
+
|13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace).'' || X
+
|14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace).
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru.'' || X
+
|15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru.
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století''
+
*Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí.
 
|-
 
|-
| ''1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí.'' || X
+
|2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.'' || X
+
|6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození).
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození).'' || X
+
|7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury.'' || X
+
|8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500.'' || X
+
|9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků.'' || X
+
|10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance.'' || X
+
|11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci.'' || X
+
|12. Jiří Melantrich z Aventýnu.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Jiří Melantrich z Aventýnu.'' || X
+
|13. Daniel Adam z Veleslavína.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Daniel Adam z Veleslavína.'' || X
+
|14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci.'' || X
+
|15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu.'' || X
+
|16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze.'' || X
+
|17. Karel František Rosenmüller.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''17. Karel František Rosenmüller.'' || X
+
|18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás'' || X
+
|19. Josef Čapek a kniha
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''19. Josef Čapek a kniha'' || X
+
|20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století.
||  ||
 
|-
 
| ''20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století.'' || X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
*''Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století''
+
*Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
 +
 
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce.
|-
 
| ''1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce.'' || X
 
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století.'' || X
+
|2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích.'' || X
+
|3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol.'' || X
+
|4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren.'' || X
+
|5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren.
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století.''|| X
+
|6. [[Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika.''|| X
+
|7. [[Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství.''|| X
+
|8. [[Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby.'' || X
+
|9. [[Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století''|| X
+
|10. [[Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy.''|| X
+
|11. [[Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''12. Kniha v exilu a samizdatu''|| X
+
|12. [[Kniha v exilu a samizdatu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů).''|| X
+
|13. [[Autor a nakladatel (ediční příprava textů)]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
='''Studia nových médií'''=
 
='''Studia nových médií'''=
 +
 
*Informační věda
 
*Informační věda
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory]]
|-
 
| [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory]]|| Redakce Wikisofia-vzorový článek
 
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění]]|| ||  ||
+
|[[Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění]]
 
|-
 
|-
| [[Kvantitativní metody informační vědy]] || ||  ||
+
|[[Kvantitativní metody informační vědy]]
 
|-
 
|-
| [[Uchopení informační společnosti informační vědou]] ||
+
|[[Uchopení informační společnosti informační vědou]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví]] || ||  ||
+
|[[Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví]]
 
|-
 
|-
| [[Digitalizace a knihovnictví]] || ||  ||
+
|[[Digitalizace a knihovnictví]]
 
|-
 
|-
| [[Knihovnické služby a duševní vlastnictví]] || ||  ||
+
|[[Knihovnické služby a duševní vlastnictví]]
 
|-
 
|-
| [[Znalosti, vědění a knihovnictví]] || ||  ||
+
|[[Znalosti, vědění a knihovnictví]]
 
|-
 
|-
| [[Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons]] || ||  ||
+
|[[Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons]]
 
|-
 
|-
| [[HCI]] ||
+
|[[HCI]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Filosofie a nová média
 
*Filosofie a nová média
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Teorie nových médií: přístupy a perspektivy]]
 
|-
 
|-
| [[Teorie nových médií: přístupy a perspektivy]] ||
+
|[[(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu ]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu ]]||
+
|[[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[(Novo) mediální archeologie a genealogie]]||
+
|[[Hypertextové teorie]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Hypertextové teorie]]||
+
|[[Studium softwaru a teorie kódu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Studium softwaru a teorie kódu]]||
+
|[[Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích]]
+
|[[Politické aspekty nových médií v současných teoriích]]
|| 
 
||
 
 
|-
 
|-
| [[Politické aspekty nových médií v současných teoriích]]
+
|[[Studia kyberkultury a kyberpunk]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Studia kyberkultury a kyberpunk]]
+
|[[Vizuální studia a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Vizuální studia a nová média]]
+
|[[Filozofie techniky a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Filozofie techniky a nová média]]||
+
|[[Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média]]
||  ||
 
|-
 
| [[Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média]] ||
 
|| ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Informační politika
 
*Informační politika
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! ''Heslo'' !! ''Student'' !!  !!
+
|[[Vývoj informační politiky USA a EU]]
 
|-
 
|-
| ''Vývoj informační politiky USA a EU''|| X
+
|[[Chápání informační politiky]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| ''Chápání informační politiky''|| X
+
|[[Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky''|| X
+
|[[Současné nástroje informační politiky na úrovni EU]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Současné nástroje informační politiky na úrovni EU''|| X
+
|[[Řízení informační politiky na národní úrovni]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Řízení informační politiky na národní úrovni''|| X
+
|[[Současný vývoj a výzkum]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Současný vývoj a výzkum''|| X
+
|[[Monitoring a hodnocení]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| ''Monitoring a hodnocení''|| X
+
|[[Komunikační proces]]
||  ||
 
|-
 
| ''Komunikační proces''|| X
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Digitální kultura
 
*Digitální kultura
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století]]
|-
 
| [[Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století]]
 
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění||
+
|[[Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média]]||
+
|[[Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace]]||
+
|[[Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy]]||
+
|[[Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění]]||
+
|[[Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Posthumanismus a nová média||
+
|[[Posthumanismus a nová média]]
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Informační design
 
*Informační design
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení]]
 
|-
 
|-
| [[Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení]]|| 
+
|[[Základní principy digitální reprezentace obrazových informací]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Základní principy digitální reprezentace obrazových informací]]|| 
+
|[[Reprezentace a vytváření barev]]
||
 
 
|-
 
|-
| [[Reprezentace a vytváření barev]]||
+
|[[Základy principy při návrhu dokumentu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_principy_p%C5%99i_n%C3%A1vrhu_dokumentu Základy principy při návrhu dokumentu] ||
+
|[[Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/index.php/Rozd%C3%ADl_mezi_elektronickou_a_ti%C5%A1t%C4%9Bnou_prezentac%C3%AD_grafiky Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky]
+
|[[Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači]]||
+
|[[Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru]]
||  ||
 
|-
 
| [[Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru]]||
 
||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Interaktivní média
 
*Interaktivní média
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách]]
 
|-
 
|-
| [[Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách]]||
+
|[[Základní fyziologické principy vnímání, paměti]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [https://wikisofia.cz/index.php/Z%C3%A1kladn%C3%AD_fyziologick%C3%A9_principy_vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD%2C_pam%C4%9Bti Základní fyziologické principy vnímání, paměti]||
+
|[[Principy interaktivního designu]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Principy interaktivního designu]]||
+
|[[Způsoby analýzy požadavků uživatelů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Způsoby analýzy požadavků uživatelů||
+
|[[Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů]]||
+
|[[Modelování uživatelů (personas)]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Modelování uživatelů (personas)]]||
+
|[[Pravidla pro tvorbu rozhraní]]
||  ||
 
|-
 
| Pravidla pro tvorbu rozhraní
 
|| ||  ||
 
 
|}
 
|}
  
 
*Human-computer Interaction (HCI)
 
*Human-computer Interaction (HCI)
 +
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student !!  !!
+
|[[Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie]]
 
|-
 
|-
| Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie||
+
|[[Ergonomie]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Ergonomie|| ||  ||
+
|[[Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI]]
 
|-
 
|-
| Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI|| ||  ||
+
|[[Informační audit]]
 
|-
 
|-
| Informační audit||
+
|[[Návrh uživatelského rozhraní]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| [[Návrh uživatelského rozhraní]]||
+
|[[Použitelnost]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Použitelnost
+
|[[Požadavky na kvalitní IS]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Požadavky na kvalitní IS|| ||  ||
+
|[[Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele]]
 
|-
 
|-
| Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele|| ||  ||
+
|[[Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika]]
 
|-
 
|-
| [[Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika]]||
+
|[[Uživatelské chování a jeho význam při budování IS]]
||  ||
 
 
|-
 
|-
| Uživatelské chování a jeho význam při budování IS || ||  ||
+
|[[Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)]]
 
|-
 
|-
| Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)||
+
|[[Uživatelské rozhraní (user interface)]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| [[Uživatelské rozhraní (user interface)]]||
+
|[[Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam]]
|| ||
 
 
|-
 
|-
| Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam||
+
|[[Využití emocí v designu|Využití emocí v designu, emoční design]]
|| ||
 
|-
 
| [[Využití emocí v designu|Využití emocí v designu, emoční design]]||
 
|| ||
 
 
|}
 
|}
  
Řádek 1 060: Řádek 788:
  
 
==<nowiki/>==
 
==<nowiki/>==
 
  
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]

Verze z 19. 1. 2020, 12:44

Informační studia a knihOvnictví

INFORMAČNÍ ZAMĚŘENÍ

 • A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
A1 Východiska informační vědy a teorie informace
A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
A3 Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
A7 Problematika velkých dat (Big data)
A8 Kybernetické útoky, cyber war
A9 Právo a internet
A10 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy
A11 Human Computer Interaction (HCI)
A12 Pojem "informační politika" a informační okruhy, v nichž se uplatňuje
A13 Informační politika Evropské unie
A14 Informační legislativa - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím
A15 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO
A16 Optimální (entropické) kódování informačního zdroje
A17 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
A18 Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky
A19 Základní extenzionální model: popis a příklady
A20 Principy intenzionální logiky a jejich příklady
A21 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)
A22 Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
A23 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice
A24 Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy
A25 Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti:pravděpodobnostní rozdělení,distribuční funkce
A26 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl,směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily
A27 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr,± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti
A28 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití
A29 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití
 • B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
B4 Výhody a úskalí základních typů indexace
B5 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
B6 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
B7 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
B8 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
B9 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
B10 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
B11 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
B12 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
B13 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
B14 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu
B15 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
B16 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
B17 Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
B18 Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
B19 Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele
B20 Vyhodnocování relevance
B21 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází
B22 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání
B23 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi
B24 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity
 • C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
C1 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření. Certifikace.
C2 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
C3 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace
C4 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci
C5 Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech
C6 Proces řízení projektových rizik
C7 Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
C8 Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění
C9 Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
C10 Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky
C11 Životní cyklus multidimensionálního vývoje informačního systému
C12 Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití
C13 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000
C14 Systémy ERP, vývoj,architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR
C15 CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy
C16 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů
C17 Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC
C18 Princip, struktura a typy expertních systémů
C19 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace
C20 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus
C21 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky
C22 Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 • D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace
D2 Architektura softwarových aplikací
D3 Vývoj software - základní přehled v problematice
D4 Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
D5 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti)
D9 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)
D10 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
D11 Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů
D12 Popis definiční části jazyka SQL,specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny
D13 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna
D14 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna / popis klauzule NOT IN a její využití, Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce /.
D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu)
D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
D19 Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)
D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)Knihovnické zaměření


 • Informační věda – povinný předmět
1) Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy
3) Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
4) Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
7) Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
8) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
9) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
10) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy a problematika vytváření a užití redukovaného textu
11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
12) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
13) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice
14) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy
15) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce
16) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily
17) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro ± cr, ± 2cr, ± 3cr. Pojem intervalu spolehlivosti
18) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište, jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití
19) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (x-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití
20) Problematika mezikulturní komunikace v managementu knihoven a designu služeb knihoven
21) Informace a komunikační klima organizace
22) Právo a internet
23) Výzkum a metody v informační vědě
24) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
25) Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
26) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
27) Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
28) Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
29) Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 • ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
30) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)
31) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)
32) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně
33) Vliv legislativy na činnost knihoven
34) Automatizované knihovnicko-informační systémy
35) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí
36) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
37) Virtuální služby knihoven
38) Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace
39) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR
40) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
41) Problematika akvizice v knihovnách
42) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
43) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika
44) Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
45) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
46) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
47) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů
48) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
49) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
50) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
51) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
52) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu - popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku
53) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven
54) ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
55) Technická a softwarová podpora uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center, přínos webových rozhraní rešeršních systémů pro koncového uživatele
56) Typologie rešerší, rešeršních služeb a rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
57) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy
58) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
 • MK – Management knihoven – volitelný předmět
1) Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace
2) Znalostní metody budování fondů knihoven
3) Komunitní role veřejné knihovny -příklady českých a zahraničních projektů
4) Marketingová strategie veřejné knihovny (podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny)
5) Vícezdrojové financování knihoven v ČR
6) Profesní sdružení, spolky, asociace a svazy - komparace se zahraničím
7) Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)
8) Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)
9) Personalistika v knihovnách a informačních institucích
10) Management změn v knihovnách a informačních institucích (teoretická východiska a uplatnění v praxi)
11) Metody designu služeb v knihovně a informační instituci
12) Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska
13) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR
14) Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA)
15) Management a leadership v knihovně, tvorba a udržení pracovního týmu, management emocí
 • CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
1) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
2) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe
3) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu
4) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
5) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty
6) Elektronická čtecí zařízení - formáty, čtení z obrazovky, vliv na čtenářství
7) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků
8) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
9) Informační a mediální výchova jako součást vzdělání žáků základních a středních škol
10) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
11) Komunitní úloha knihoven
12) Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu
13) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu
14) Strategie digitální gramotnosti v ČR
15) Informační a citační etikaKnihovědné zaměření

 • Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí
2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL)
3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu
4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti
5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou
6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy
7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám
8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi
9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi
10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna
14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele
 • Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích
2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka
3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika
4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií
5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika
6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích
7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích
8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti
9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih
10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století
11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii
12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely (Filigrány)
13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“
14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“
15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“
16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století
17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální
22. Typologie knižní obálky, autorská kniha
23. Hlavní zásady typografie
24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce
25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství
26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních
27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových
28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století
 • Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je.
2. Základní druhy knihoven v evropském středověku.
3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven
4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě.
5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví.
6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky.
7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven.
8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti.
9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví.
10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti.
11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností.
12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon.
13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989.
14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace).
15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru.
 • Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí.
2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální.
6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození).
7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury.
8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500.
9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků.
10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance.
11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci.
12. Jiří Melantrich z Aventýnu.
13. Daniel Adam z Veleslavína.
14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci.
15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu.
16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze.
17. Karel František Rosenmüller.
18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás
19. Josef Čapek a kniha
20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století.
 • Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce.
2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století.
3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích.
4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol.
5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren.
6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století
7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika
8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství
9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby
10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století
11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy
12. Kniha v exilu a samizdatu
13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů)

Studia nových médií

 • Informační věda
Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory
Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění
Kvantitativní metody informační vědy
Uchopení informační společnosti informační vědou
Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
Digitalizace a knihovnictví
Knihovnické služby a duševní vlastnictví
Znalosti, vědění a knihovnictví
Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons
HCI
 • Filosofie a nová média
Teorie nových médií: přístupy a perspektivy
(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu
(Novo) mediální archeologie a genealogie
Hypertextové teorie
Studium softwaru a teorie kódu
Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích
Politické aspekty nových médií v současných teoriích
Studia kyberkultury a kyberpunk
Vizuální studia a nová média
Filozofie techniky a nová média
Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média
 • Informační politika
Vývoj informační politiky USA a EU
Chápání informační politiky
Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky
Současné nástroje informační politiky na úrovni EU
Řízení informační politiky na národní úrovni
Současný vývoj a výzkum
Monitoring a hodnocení
Komunikační proces
 • Digitální kultura
Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století
Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění
Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média
Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace
Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy
Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění
Posthumanismus a nová média
 • Informační design
Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení
Základní principy digitální reprezentace obrazových informací
Reprezentace a vytváření barev
Základy principy při návrhu dokumentu
Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky
Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači
Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru
 • Interaktivní média
Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách
Základní fyziologické principy vnímání, paměti
Principy interaktivního designu
Způsoby analýzy požadavků uživatelů
Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů
Modelování uživatelů (personas)
Pravidla pro tvorbu rozhraní
 • Human-computer Interaction (HCI)
Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie
Ergonomie
Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
Informační audit
Návrh uživatelského rozhraní
Použitelnost
Požadavky na kvalitní IS
Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele
Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika
Uživatelské chování a jeho význam při budování IS
Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)
Uživatelské rozhraní (user interface)
Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam
Využití emocí v designu, emoční design