Státnicové otázky (nMgr) z obecné psychologie a psychologie osobnosti: Porovnání verzí

(Vytváření podkladů pro SZZK)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Otázka !! Vypracovává
+
! Otázka  
 
|-
 
|-
| [[Předmět obecné psychologie]]|| Jméno
+
| [[Předmět obecné psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[Pojmosloví v obecné psychologii - Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín]]||
+
| [[Pojmosloví v obecné psychologii - Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín]]
 
|-
 
|-
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce]] ||
+
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce]]  
 
|-
 
|-
| [[Determinace lidské psychiky]] ||
+
| [[Determinace lidské psychiky]]  
 
|-
 
|-
| [[Zvláštnosti lidské psychiky ve srovnání s nižšími vývojovými formami]] ||
+
| [[Zvláštnosti lidské psychiky ve srovnání s nižšími vývojovými formami]]
 
|-
 
|-
| [[Problematika psychofyzických zákonů]] ||
+
| [[Problematika psychofyzických zákonů]]  
 
|-
 
|-
| [[Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce - Obsah vědomí a nevědomí]] ||
+
| [[Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce - Obsah vědomí a nevědomí]]  
 
|-
 
|-
| [[Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace]] ||
+
| [[Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace]]  
 
|-
 
|-
| [[Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)]] ||
+
| [[Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)]]  
 
|-
 
|-
| [[Svědomí a morálka, morální vývoj]] ||
+
| [[Svědomí a morálka, morální vývoj]]  
 
|-
 
|-
| [[Kognitivní procesy]] ||
+
| [[Kognitivní procesy]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem kognitivní styl osobnosti - Významné koncepce kognitivních stylů]] ||
+
| [[Pojem kognitivní styl osobnosti - Významné koncepce kognitivních stylů]]
 
|-
 
|-
| [[Teorie percepce - Vztah percepce a apercepce]] ||
+
| [[Teorie percepce - Vztah percepce a apercepce]]  
 
|-
 
|-
| [[Pozornost, její druhy a vlastnosti]] ||
+
| [[Pozornost, její druhy a vlastnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Paměť - Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti]] ||
+
| [[Paměť - Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem učení & Rozbor procesu učení & Základní druhy učení]] ||
+
| [[Pojem učení & Rozbor procesu učení & Základní druhy učení]]  
 
|-
 
|-
| [[Obecné zákony učení & Významné teorie učení]] ||
+
| [[Obecné zákony učení & Významné teorie učení]]  
 
|-
 
|-
| [[Představy a představivost, imaginativní aktivity & Významné teorie představivosti]] ||
+
| [[Představy a představivost, imaginativní aktivity & Významné teorie představivosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Základní teorie myšlení]] ||
+
| [[Základní teorie myšlení]]
 
|-
 
|-
| [[Vytváření pojmů]] ||
+
| [[Vytváření pojmů]]
 
|-
 
|-
| [[Řešení problémů]] ||
+
| [[Řešení problémů]]  
 
|-
 
|-
| [[Psychologie řeči & Psycholingvistika]] ||
+
| [[Psychologie řeči & Psycholingvistika]]  
 
|-
 
|-
| [[Vztah myšlení a řeči]] ||
+
| [[Vztah myšlení a řeči]]  
 
|-
 
|-
| [[Významné teorie inteligence]] ||
+
| [[Významné teorie inteligence]]
 
|-
 
|-
| [[Emoce a emocionalita & Vlastnosti emocí]] ||
+
| [[Emoce a emocionalita & Vlastnosti emocí]]  
 
|-
 
|-
| [[Teorie emocí]] ||
+
| [[Teorie emocí]]  
 
|-
 
|-
| [[Psychické stavy]] ||
+
| [[Psychické stavy]]
 
|-
 
|-
| [[Procesy rozhodování a plánování činností člověka]] ||
+
| [[Procesy rozhodování a plánování činností člověka]]
 
|-
 
|-
| [[Tvořivá činnost - Významné koncepce kreativity]] ||
+
| [[Tvořivá činnost - Významné koncepce kreativity]]
 
|-
 
|-
| [[Pojem osobnost - Organismus, osoba, osobnost]] ||
+
| [[Pojem osobnost - Organismus, osoba, osobnost]]  
 
|-
 
|-
| [[Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii]] ||
+
| [[Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Formování a vývoj osobnosti]] ||
+
| [[Formování a vývoj osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání]] ||
+
| [[Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání]]  
 
|-
 
|-
| [[Teorie vůle a volních vlastností osobnosti]] ||
+
| [[Teorie vůle a volních vlastností osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem motivace, motivační procesy & Motivační tendence osobnosti]] ||
+
| [[Pojem motivace, motivační procesy & Motivační tendence osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Teorie motivace]] ||
+
| [[Teorie motivace]]  
 
|-
 
|-
| [[Vlohy, nadání a schopnosti & Talent]] ||
+
| [[Vlohy, nadání a schopnosti & Talent]]  
 
|-
 
|-
| [[Temperament, jeho hlavní koncepce]] ||
+
| [[Temperament, jeho hlavní koncepce]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojem typů v psychologii osobnosti & Hlavní typologické systémy]] ||
+
| [[Pojem typů v psychologii osobnosti & Hlavní typologické systémy]]  
 
|-
 
|-
| [[Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii]] ||
+
| [[Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Kategorie rysů osobnosti]] ||
+
| [[Kategorie rysů osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace]] ||
+
| [[Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace]]
 
|-
 
|-
| [[Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti]] ||
+
| [[Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti]] ||
+
| [[Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie]] ||
+
| [[Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie]]  
 
|}
 
|}
  

Verze z 18. 9. 2018, 19:56

Otázka
Předmět obecné psychologie
Pojmosloví v obecné psychologii - Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
Psychika, její dimenze, formy a funkce
Determinace lidské psychiky
Zvláštnosti lidské psychiky ve srovnání s nižšími vývojovými formami
Problematika psychofyzických zákonů
Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce - Obsah vědomí a nevědomí
Významné teorie vědomí, možnosti jejich klasifikace
Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
Svědomí a morálka, morální vývoj
Kognitivní procesy
Pojem kognitivní styl osobnosti - Významné koncepce kognitivních stylů
Teorie percepce - Vztah percepce a apercepce
Pozornost, její druhy a vlastnosti
Paměť - Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
Pojem učení & Rozbor procesu učení & Základní druhy učení
Obecné zákony učení & Významné teorie učení
Představy a představivost, imaginativní aktivity & Významné teorie představivosti
Základní teorie myšlení
Vytváření pojmů
Řešení problémů
Psychologie řeči & Psycholingvistika
Vztah myšlení a řeči
Významné teorie inteligence
Emoce a emocionalita & Vlastnosti emocí
Teorie emocí
Psychické stavy
Procesy rozhodování a plánování činností člověka
Tvořivá činnost - Významné koncepce kreativity
Pojem osobnost - Organismus, osoba, osobnost
Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
Formování a vývoj osobnosti
Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
Pojem motivace, motivační procesy & Motivační tendence osobnosti
Teorie motivace
Vlohy, nadání a schopnosti & Talent
Temperament, jeho hlavní koncepce
Pojem typů v psychologii osobnosti & Hlavní typologické systémy
Charakter - Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii
Kategorie rysů osobnosti
Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie


Doporučená literatura

 • Balcar K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim, Mach 1991 (2. vyd.).
 • Brichcín, M.: Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty.
 • Praha, Nakladatelství UK v Praze Karolinum 1999.
 • Drapela V. J.: Přehled teorií osobnosti.Portál, Praha 1997.
 • Hoskovec J., Nakonečný M., Sedláková M.: Psychologie XX. století. Praha, Karolinum,2002.
 • Mikšík O.: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999.
 • Nakonečný M.: Základy psychologie. Praha, Academia, 1998.
 • Nakonečný M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia, 1997.
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 2009.
 • Plháková, L.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2007 (2. vyd.).
 • Sedláková, M.: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha, Grada 2004.
 • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002.