Státnicové otázky (nMgr) z psychologické diagnostiky

Verze z 29. 11. 2016, 00:34, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Otázka Vypracovává
1. Třídění metod psychologické diagnostiky
2. Ověřování validity a reliability metod psychologické diagnostiky
3. Pozorování jako základní klinická vyšetřovací metoda
4. Rozhovor jako základní klinická vyšetřovací metoda
5. Anamnéza jako základní klinická vyšetřovací metoda
6. Srovnání klinického a testového přístupu v psychodiagnostice
7. Výkonové metody
8. Dotazníkové metody
9. Projektivní metody
10. Posuzovací škály
11. Zásady a metodika kazuistického rozboru
12. Psychologická diagnostika schopností
13. Psychologická diagnostika kognitivních funkcí
14. Psychologická diagnostika v oblasti motivace, postojů a hodnot
15. Psychologická diagnostika v oblasti afektivity
16. Psychologická diagnostika osobnosti
17. Základní charakteristiky psychologické diagnostiky v jednotlivých psychologických oborech a oblastech
18. Specifika psychologické diagnostiky dětí a dospívajících
19. Nové trendy v psychologické diagnostice (play-based assesment, curriculum-based assesment, autentická diagnostika, portfolio, dynamická diagnostika, assement centrum, development centrum)
20. Praktický postup při diagnostice (školní zralost, poruchy učení, mentální retardace, výchovné problémy, volba vzdělávací cesty, výběr uchazečů na předem zvolené pracovní pozice, personální rozvoj, psychologická diagnostika duševních poruch a poruch chování podle ICD-10)

Doporučená literatura

  • Kyriánová H., Assesment centrum v současné personální praxi. Testcentrum, Praha 2003.
  • Manuály vybraných psychodiagnostických metod.
  • Stančák, A.: Klinická psychodiagnostika dospelých. Pschoprof, Nové Zámky 1996.
  • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Testcentrum, Praha, 2001.
  • Svoboda (ed.), M., Humpolíček, P., Šnorek, V.: Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál 2013.
  • Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál, Praha 2001.
  • Šípek, J.: Projektivní metody. ISV nakladatelství, Praha 2000.
  • Weiss, P.: Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika a terapie. Portál, Praha 2002.