Státnicové otázky (nMgr) z psychologie práce a organizace: Porovnání verzí

 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Otázka !! Vypracovává
+
!Otázka
 
|-
 
|-
| [[1. Teoretické základy psychologie práce a organizace.(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci).]]||
+
|[[1. Teoretické základy psychologie práce a organizace(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)]]
 
|-
 
|-
| [[2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce).]]||
+
|[[2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce)]]
 
|-
 
|-
| [[3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru.]] ||
+
|[[3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru]]
 
|-
 
|-
| [[4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění.]] ||
+
|[[4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění]]
 
|-
 
|-
| [[5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti.]] ||
+
|[[5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti]]
 
|-
 
|-
| [[6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a  pohybové.]] ||
+
|[[6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a  pohybové]]
 
|-
 
|-
| [[7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti. Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití.]] ||
+
|[[7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití]]
 
|-
 
|-
| [[8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti. Jejich ovlivňování.]] ||
+
|[[8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti; Jejich ovlivňování]]
 
|-
 
|-
| [[9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek.]] ||
+
|[[9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek]]
 
|-
 
|-
| [[10. Psychologie spolehlivosti výkonu. Prevence nehod a úrazů.]] ||
+
|[[10. Psychologie spolehlivosti výkonu; Prevence nehod a úrazů]]
 
|-
 
|-
| [[11. Teorie a modely pracovní zátěže. Klasifikace stresorů. Ukazatelé zátěže a prevence.]] ||
+
|[[11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence]]
 
|-
 
|-
| [[12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti.]] ||
+
|[[22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií|12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti]]
 
|-
 
|-
| [[13. Pracovní výcvik. Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity.Transfer dovedností.]] ||
+
|[[13. Pracovní výcvik; Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity; Transfer dovedností]]
 
|-
 
|-
| [[14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka.]] ||
+
|[[14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka]]
 
|-
 
|-
| [[15. Pracovní adaptace a identifikace s prací.]] ||
+
|[[15. Pracovní adaptace a identifikace s prací]]
 
|-
 
|-
| [[16. Schopnosti a způsobilost k práci.]] ||
+
|[[16. Schopnosti a způsobilost k práci]]
 
|-
 
|-
| [[17. Motivace a postoje k práci. Teorie pracovní motivace.]] ||
+
|[[17. Motivace a postoje k práci; Teorie pracovní motivace]]
 
|-
 
|-
| [[18. Pracovní spokojenost. Teorie a faktory pracovní spokojenosti. Vztah k pracovnímu chování.]] ||
+
|[[18. Pracovní spokojenost; Teorie a faktory pracovní spokojenosti; Vztah k pracovnímu chování]]
 
|-
 
|-
| [[19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj. ]] ||
+
|[[19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj]]
 
|-
 
|-
| [[20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska.]] ||
+
|[[20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska]]
 
|-
 
|-
| [[21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání. Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace.]] ||
+
|[[21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání; Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace]]
 
|-
 
|-
| [[22. Hodnocení pracovníků. Typy hodnocení, druhy dat a kritérií.]] ||
+
|[[22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií]]
 
|-
 
|-
| [[23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů. Kvalita pracovního života.]] ||
+
|[[23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů; Kvalita pracovního života]]
 
|-
 
|-
| [[24. Psychologické problémy pracovního poradenství.]] ||
+
|[[24. Psychologické problémy pracovního poradenství]]
 
|-
 
|-
| [[25. Psychologie a teorie organizace. ]] ||
+
|[[25. Psychologie a teorie organizace]]
 
|-
 
|-
| [[26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti.]] ||
+
|[[26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti]]
 
|-
 
|-
| [[27. Psychologické stránky řídící činnosti. ]] ||
+
|[[27. Psychologické stránky řídící činnosti]]
 
|-
 
|-
| [[28. Pracovní konflikt. Participativní řízení. Vyjednávání. ]] ||
+
|[[28. Pracovní konflikt; Participativní řízení; Vyjednávání]]
 
|-
 
|-
| [[29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury.]] ||
+
|[[29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury]]
 
|-
 
|-
| [[30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.]] ||
+
|[[30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání]]
 
|-
 
|-
| [[31. Předmět a vývoj personální psychologie.]] ||
+
|[[31. Předmět a vývoj personální psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[32. Metodologické otázky personální psychologie.]] ||
+
|[[32. Metodologické otázky personální psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie. ]] ||
+
|[[33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[34. Modelování a simulátory. Výcvik a trenažéry.]] ||
+
|[[34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry]]
 
|-
 
|-
| [[35. Předmět a vývoj psychologie řízení.]] ||
+
|[[35. Předmět a vývoj psychologie řízení]]
 
|-
 
|-
| [[36. Subjekt a objekt řízení. Řídící procesy.]] ||
+
|[[36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy]]
 
|-
 
|-
| [[37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy.]] ||
+
|[[37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy]]
 
|-
 
|-
| [[38. Předmět a vývoj psychologie trhu.]] ||
+
|[[38. Předmět a vývoj psychologie trhu]]
 
|-
 
|-
| [[39. Faktory spotřebního chování.]] ||
+
|[[39. Faktory spotřebního chování]]
 
|-
 
|-
| [[40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie.]] ||
+
|[[40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie]]
 
|-
 
|-
| [[41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii.]] ||
+
|[[41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
== Doporučená literatura ==
+
==Doporučená literatura==
* Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
 
* Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
 
* Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
 
* Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
 
* Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003
 
  
 +
*Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
 +
*Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
 +
*Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
 +
*Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
 +
*Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003
  
[[Kategorie: Psychologie|*]]
+
[[Kategorie:Psychologie|*]]

Aktuální verze z 9. 4. 2020, 15:45

Otázka
1. Teoretické základy psychologie práce a organizace(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)
2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce)
3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru
4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění
5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti
6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové
7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti; Jejich ovlivňování
9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
10. Psychologie spolehlivosti výkonu; Prevence nehod a úrazů
11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence
12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti
13. Pracovní výcvik; Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity; Transfer dovedností
14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka
15. Pracovní adaptace a identifikace s prací
16. Schopnosti a způsobilost k práci
17. Motivace a postoje k práci; Teorie pracovní motivace
18. Pracovní spokojenost; Teorie a faktory pracovní spokojenosti; Vztah k pracovnímu chování
19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj
20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání; Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace
22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů; Kvalita pracovního života
24. Psychologické problémy pracovního poradenství
25. Psychologie a teorie organizace
26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti
27. Psychologické stránky řídící činnosti
28. Pracovní konflikt; Participativní řízení; Vyjednávání
29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
31. Předmět a vývoj personální psychologie
32. Metodologické otázky personální psychologie
33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry
35. Předmět a vývoj psychologie řízení
36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy
37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
38. Předmět a vývoj psychologie trhu
39. Faktory spotřebního chování
40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii


Doporučená literatura

  • Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
  • Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
  • Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
  • Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003