Státnicové otázky z Obecné psychologie: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 13: Řádek 13:
 
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]  ||  
 
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]]  ||  
+
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]]  || Petra Klára Týnovská
 
|-
 
|-
 
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]] ||  
 
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]] ||  

Verze z 2. 2. 2016, 17:23

Heslo Student
Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.
Pluralismus v psychologii.
Psychické zákonitosti a jejich charakter.
Determinace psychiky.
Psychika, její dimenze, formy a funkce.
Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky. Petra Klára Týnovská
Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.
Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.
Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.
Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti. Kucharský
Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.
Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy fantazijní činnosti. Laura B.
Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva. Šmitáková
Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.
Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.
Řešení problémů.
Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika. Filatová
Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj. Khánská
Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů. Bibiana Takáčová
Pojetí paměti. Teorie a modely paměti. Jiroutová
Asociační zákonitosti. Nikola F
Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení. Kojanová
Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení. Kojanová
Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj. Filatová
Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace. Filatová
Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj. Klára V
Klasifikace motivačních dispozic.
Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity. Laura B.
Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.
Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování. Schinková
Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj. Šímová
Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.

Doporučená literatura

  • Atkinson, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál 2003 (2. vyd.).
  • Eysenck, M. W., Keane, M. T.: Kognitivní psychologie. Praha, Academia 2008.
  • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007 (3. vyd.).
  • Sedláková, M.:Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada 2004.
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál 2002.