Státnicové otázky z Obecné psychologie: Porovnání verzí

Řádek 11: Řádek 11:
 
| [[Determinace psychiky.]] ||  
 
| [[Determinace psychiky.]] ||  
 
|-
 
|-
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]  || Klára B. (klidně doplňte)
+
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]  ||
 +
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]]  ||
 
|-
 
|-
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]]  || Petra Klára Týnovská
+
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]] ||
|-
 
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]] || Bibiana Takáčová
 
 
|-
 
|-
 
| [[Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.]]  ||  
 
| [[Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.]]  ||  
Řádek 21: Řádek 20:
 
| [[Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.]]  ||  
 
| [[Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.]]  || Kucharský
+
| [[Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.]]  ||  
 
|-
 
|-
 
| [[Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.]]||  
 
| [[Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.]]||  
 
|-
 
|-
| [[Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy  fantazijní činnosti.]]  || Laura B.
+
| [[Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy  fantazijní činnosti.]]  ||  
 
|-
 
|-
|[[Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.]]  || Šmitáková
+
|[[Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.]]  ||
 
|-
 
|-
| [[Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.]] ||Dan P.
+
| [[Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.]] ||
 
|-
 
|-
 
| [[Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.]]  ||  
 
| [[Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.]]  ||  
Řádek 35: Řádek 34:
 
|[[Řešení problémů.]]  ||  
 
|[[Řešení problémů.]]  ||  
 
|-
 
|-
|  [[Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.]] || Filatová
+
|  [[Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.]] ||  
 
|-
 
|-
| [[Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.]]  ||Khánská
+
| [[Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.]]  ||
 
|-
 
|-
|[[Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.]]  ||Bibiana Takáčová
+
|[[Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.]]  || Jiroutová
+
| [[Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Asociační zákonitosti.]] || Nikola F
+
| [[Asociační zákonitosti.]] ||  
 
|-
 
|-
 
| [[Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.]]  ||  
 
| [[Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.]]  ||  
Řádek 49: Řádek 48:
 
| [[Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.]]  ||  
 
| [[Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.]]  ||  
 
|-
 
|-
|[[Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.]]  || Filatová
+
|[[Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.]] || Filatová
+
| [[Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.]] ||  
 
|-
 
|-
 
| [[Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.]]  ||  
 
| [[Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.]]  ||  
Řádek 57: Řádek 56:
 
| [[Klasifikace motivačních dispozic.]] ||  
 
| [[Klasifikace motivačních dispozic.]] ||  
 
|-
 
|-
| [[Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.]]      || Laura B.
+
| [[Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.]]      ||  
 
|-
 
|-
 
| [[Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.]]  ||  
 
| [[Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.]]  || Schinková
+
| [[Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.]]  ||  
 
|-
 
|-
| [[Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.]] || Šímová
+
| [[Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.]] ||  
 
|-
 
|-
 
| [[Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.]]  ||  
 
| [[Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.]]  ||  

Verze z 18. 9. 2018, 19:44

Heslo Student
Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.
Pluralismus v psychologii.
Psychické zákonitosti a jejich charakter.
Determinace psychiky.
Psychika, její dimenze, formy a funkce. Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.
Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.
Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.
Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.
Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.
Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy fantazijní činnosti.
Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.
Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.
Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.
Řešení problémů.
Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.
Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.
Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.
Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
Asociační zákonitosti.
Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.
Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.
Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.
Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.
Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.
Klasifikace motivačních dispozic.
Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.
Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.
Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.
Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.

Doporučená literatura

  • Atkinson, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál 2003 (2. vyd.).
  • Eysenck, M. W., Keane, M. T.: Kognitivní psychologie. Praha, Academia 2008.
  • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007 (3. vyd.).
  • Sedláková, M.:Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada 2004.
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál 2002.