Státnicové otázky z Obecné psychologie: Porovnání verzí

 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student
+
! Heslo  
 
|-
 
|-
|[[Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.]]  ||
+
|[[Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.]]   
 
|-
 
|-
|[[Pluralismus v psychologii.]]  ||
+
|[[Pluralismus v psychologii.]]   
 
|-
 
|-
| [[Psychické zákonitosti a jejich charakter.]]  ||
+
| [[Psychické zákonitosti a jejich charakter.]]   
 
|-
 
|-
| [[Determinace psychiky.]] ||
+
| [[Determinace psychiky.]]  
 
|-
 
|-
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]  ||
+
| [[Psychika, její dimenze, formy a funkce.]]   
 
|-
 
|-
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]] ||
+
| [[Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.]]  
 
|-
 
|-
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]] ||
+
| [[Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.]]  
 
|-
 
|-
| [[Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.]]  ||
+
| [[Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.]]   
 
|-
 
|-
| [[Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.]] ||
+
| [[Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.]]  
 
|-
 
|-
| [[Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.]] ||
+
| [[Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.]]  
 
|-
 
|-
| [[Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.]]||
+
| [[Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.]]
 
|-
 
|-
| [[Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy  fantazijní činnosti.]] ||  
+
| [[Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy  fantazijní činnosti.]]
 +
|-
 +
|[[Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.]] 
 
|-
 
|-
|[[Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.]] ||
+
| [[Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.]] ||
+
| [[Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.]]  
 
|-
 
|-
| [[Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.]] ||
+
|[[Řešení problémů.]]  
 
|-
 
|-
|[[Řešení problémů.]]   ||
+
| [[Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.]]
 
|-
 
|-
| [[Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.]] ||
+
| [[Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.]]
 
|-
 
|-
| [[Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.]]   ||
+
|[[Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.]]  
 
|-
 
|-
|[[Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.]] ||
+
| [[Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.]]
 
|-
 
|-
| [[Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.]] ||
+
| [[Asociační zákonitosti.]]
 
|-
 
|-
| [[Asociační zákonitosti.]] ||
+
| [[Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.]]
 
|-
 
|-
| [[Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.]]  ||
+
| [[Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.]]   
 
|-
 
|-
| [[Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.]]  ||
+
|[[Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.]]   
 
|-
 
|-
|[[Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.]] ||
+
| [[Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.]]  
 
|-
 
|-
| [[Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.]] ||
+
| [[Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.]]
 
|-
 
|-
| [[Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.]] ||
+
| [[Klasifikace motivačních dispozic.]]  
 
|-
 
|-
| [[Klasifikace motivačních dispozic.]] ||
+
| [[Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.]]  
 
|-
 
|-
| [[Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.]]     ||
+
| [[Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.]]
 
|-
 
|-
| [[Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.]]  ||
+
| [[Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.]]   
 
|-
 
|-
| [[Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.]] ||
+
| [[Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.]]  
 
|-
 
|-
| [[Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.]] ||
+
| [[Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.]]   
|-
 
| [[Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.]]  ||
 
 
|}
 
|}
  

Aktuální verze z 18. 9. 2018, 19:46

Heslo
Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.
Pluralismus v psychologii.
Psychické zákonitosti a jejich charakter.
Determinace psychiky.
Psychika, její dimenze, formy a funkce.
Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.
Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.
Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.
Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.
Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.
Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy fantazijní činnosti.
Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.
Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.
Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.
Řešení problémů.
Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.
Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.
Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.
Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
Asociační zákonitosti.
Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.
Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.
Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.
Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.
Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.
Klasifikace motivačních dispozic.
Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.
Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.
Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.
Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.

Doporučená literatura

  • Atkinson, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál 2003 (2. vyd.).
  • Eysenck, M. W., Keane, M. T.: Kognitivní psychologie. Praha, Academia 2008.
  • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007 (3. vyd.).
  • Sedláková, M.:Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada 2004.
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál 2002.