Státnicové otázky z Psychologie Osobnosti: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student
+
! Heslo  
 
|-
 
|-
|[[Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu]]||
+
|[[Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu]]
 
|-
 
|-
|[[Metody poznávání osobnosti]] ||
+
|[[Metody poznávání osobnosti]]
 
|-
 
|-
| [[Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost]] || V.Pivoňková
+
| [[Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost]]
 
|-
 
|-
| [[Konstituční přístupy v psychologii osobnosti]] || Baierová A.
+
| [[Konstituční přístupy v psychologii osobnosti]]
 
|-
 
|-
| [[Vrozené a naučené v osobnosti]] ||
+
| [[Vrozené a naučené v osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Interakce osobnosti a situace]] || Khánská
+
| [[Interakce osobnosti a situace]]
 
|-
 
|-
|  [[Temperament]]|| Hanzlíková
+
|  [[Temperament]]
 
|-
 
|-
| [[Osobnostní vlastnosti a rysy]] || Matušková
+
| [[Osobnostní vlastnosti a rysy]]  
 
|-
 
|-
| [[Kognitivní styly]] ||
+
| [[Kognitivní styly]]
 
|-
 
|-
| [[Schopnosti a talent]] || Šárka Joklová
+
| [[Schopnosti a talent]]
 
|-
 
|-
| [[Životní hodnoty a osobnost]] ||
+
| [[Životní hodnoty a osobnost]]
 
|-
 
|-
| [[Kompetence a kompetenční modely]]|| Tetour
+
| [[Kompetence a kompetenční modely]]
 
|-
 
|-
| [[Strukturální modely osobnosti]]|| Šmitáková
+
| [[Strukturální modely osobnosti]]
 
|-
 
|-
| [[Dynamika osobnosti]] ||
+
| [[Dynamika osobnosti]]
 
|-
 
|-
| [[Obranné mechanismy]]|| Hanzlíková
+
| [[Obranné mechanismy]]
 
|-
 
|-
| [[Vývojové teorie osobnosti]] || Baierová A.
+
| [[Vývojové teorie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Normalita osobnosti]] || Martina J.
+
| [[Normalita osobnosti]]  
 
|-
 
|-
| [[Poruchy osobnosti]] ||Krumpholcová
+
| [[Poruchy osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Psychologické typologie]] || Sutto
+
|[[Psychologické typologie]]
 
|-
 
|-
| [[Psychoanalytická teorie osobnosti]]|| Kříž
+
| [[Psychoanalytická teorie osobnosti]]
 
|-
 
|-
|[[Jungova analytická psychologie osobnosti]] || Krumpholcová
+
|[[Jungova analytická psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Adlerova individuální psychologie osobnosti]] || Laura B.
+
|[[Adlerova individuální psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Neopsychoanalytické psychologie osobnosti]] || Laura B.
+
|[[Neopsychoanalytické psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Gestalt psychologie osobnosti]]|| Laura B.
+
|[[Gestalt psychologie osobnosti]]
 
|-
 
|-
|[[Transakční psychologie osobnosti]]|| Laura B.
+
|[[Transakční psychologie osobnosti]]
 
|-
 
|-
|[[Behaviorální psychologie osobnosti]] || Kucharský
+
|[[Behaviorální psychologie osobnosti]]
 
|-
 
|-
|[[Neobehaviorální psychologie osobnosti]] || Kucharský
+
|[[Neobehaviorální psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Kognitivní psychologie osobnosti]]|| Schinková
+
|[[Kognitivní psychologie osobnosti]]
 
|-
 
|-
|[[Humanistická psychologie osobnosti]] || Klára Vož
+
|[[Humanistická psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Pozitivní psychologie osobnosti]] || Karolína N.
+
|[[Pozitivní psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Faktorová psychologie osobnosti]]|| Kucharský
+
|[[Faktorová psychologie osobnosti]]
 
|-
 
|-
| [[Biologická psychologie osobnosti]] || Martina J.
+
| [[Biologická psychologie osobnosti]]  
 
|-
 
|-
|[[Optimalita osobnosti]] ||Štěrbová
+
|[[Optimalita osobnosti]]
  
 
|}
 
|}

Aktuální verze z 18. 9. 2018, 20:01

Heslo
Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu
Metody poznávání osobnosti
Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost
Konstituční přístupy v psychologii osobnosti
Vrozené a naučené v osobnosti
Interakce osobnosti a situace
Temperament
Osobnostní vlastnosti a rysy
Kognitivní styly
Schopnosti a talent
Životní hodnoty a osobnost
Kompetence a kompetenční modely
Strukturální modely osobnosti
Dynamika osobnosti
Obranné mechanismy
Vývojové teorie osobnosti
Normalita osobnosti
Poruchy osobnosti
Psychologické typologie
Psychoanalytická teorie osobnosti
Jungova analytická psychologie osobnosti
Adlerova individuální psychologie osobnosti
Neopsychoanalytické psychologie osobnosti
Gestalt psychologie osobnosti
Transakční psychologie osobnosti
Behaviorální psychologie osobnosti
Neobehaviorální psychologie osobnosti
Kognitivní psychologie osobnosti
Humanistická psychologie osobnosti
Pozitivní psychologie osobnosti
Faktorová psychologie osobnosti
Biologická psychologie osobnosti
Optimalita osobnosti

Doporučená literatura

  • Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1983.
  • Blatný, M. a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010.
  • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
  • Mikšík, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 1999, 2003.
  • Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2000, 2003.
  • Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2007, 2010