Státnicové otázky z Psychologie Osobnosti

Heslo Student
Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu
Metody poznávání osobnosti
Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost
Konstituční přístupy v psychologii osobnosti
Vrozené a naučené v osobnosti
Interakce osobnosti a situace
Temperament
Osobnostní vlastnosti a rysy Matušková
Kognitivní styly
Schopnosti a talent Šárka Joklová
Životní hodnoty a osobnost
Kompetence a kompetenční modely
Strukturální modely osobnosti
Dynamika osobnosti
Obranné mechanismy
Vývojové teorie osobnosti
Normalita osobnosti
Poruchy osobnosti Krumpholcová
Psychologické typologie
Psychoanalytická teorie osobnosti
Jungova analytická psychologie osobnosti Krumpholcová
Adlerova individuální psychologie osobnosti Laura B.
Neopsychoanalytické psychologie osobnosti Laura B.
Gestalt psychologie osobnosti Laura B.
Transakční psychologie osobnosti Laura B.
Behaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Neobehaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Kognitivní psychologie osobnosti
Humanistická psychologie osobnosti
Pozitivní psychologie osobnosti
Faktorová psychologie osobnosti Kucharský
Biologická psychologie osobnosti
Optimalita osobnosti

Doporučená literatura

  • Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1983.
  • Blatný, M. a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010.
  • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
  • Mikšík, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 1999, 2003.
  • Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2000, 2003.
  • Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2007, 2010