Státnicové otázky z Výchovy a vzdělávání: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student
+
! Heslo
 
|-
 
|-
|[[Problematika alternativních škol a didaktických přístupů. Modernizace obsahu vzdělání a jejich odraz v základních školských dokumentech.]]|| Langrová
+
|[[Problematika alternativních škol a didaktických přístupů. Modernizace obsahu vzdělání a jejich odraz v základních školských dokumentech.]]
 
|-
 
|-
|[[Otázky výchovně vzdělávacích cílů a jejich taxonomie. Obecné přístupy k učení. Druhy učení a jejich charakteristika. Kognitivní styly a styly učení. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků.]] ||
+
|[[Otázky výchovně vzdělávacích cílů a jejich taxonomie. Obecné přístupy k učení. Druhy učení a jejich charakteristika. Kognitivní styly a styly učení. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků.]]
 
|-
 
|-
| [[Pedagogická interakce a komunikace.]] ||
+
| [[Pedagogická interakce a komunikace.]]
 
|-
 
|-
| [[Individualizace a diferenciace ve vyučování. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Speciální vzdělávací potřeby žáků.]] ||
+
| [[Individualizace a diferenciace ve vyučování. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Speciální vzdělávací potřeby žáků.]]  
 
|-
 
|-
|[[Aktivizující metody výuky a organizační formy. Motivace ve výchově a vyučování.]] || Střádalová
+
|[[Aktivizující metody výuky a organizační formy. Motivace ve výchově a vyučování.]]
 
|-
 
|-
| [[Problematika hodnocení v pedagogické teorii i školní praxi.]] || Střádalová
+
| [[Problematika hodnocení v pedagogické teorii i školní praxi.]]  
 
|-
 
|-
|[[Diagnostika jednotlivce a školní třídy. Standardizované a nové formy testování v pedagogické psychologii.]] ||
+
|[[Diagnostika jednotlivce a školní třídy. Standardizované a nové formy testování v pedagogické psychologii.]]  
 
|-
 
|-
| [[Osobnost učitele, jeho autorita a profesní kompetence.]] || Kubešková
+
| [[Osobnost učitele, jeho autorita a profesní kompetence.]]
 
|-
 
|-
| [[Třídní a školský management. Psychologická problematika výchovných prostředků.]] ||
+
| [[Třídní a školský management. Psychologická problematika výchovných prostředků.]]  
 
|-
 
|-
| [[Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí. Sociální vývoj jedince a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rozvíjení sociálních dovedností žáků ve škole.]] || Sochová N.
+
| [[Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí. Sociální vývoj jedince a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rozvíjení sociálních dovedností žáků ve škole.]]  
 
|-
 
|-
| [[Postoje rodičů k dítěti, emoční klima v rodině, psychická deprivace a subdeprivace, pedagogicko psychologické problémy neúplných, doplněných a dysfunkčních rodin. Rodičovské styly výchovy.]] ||
+
| [[Postoje rodičů k dítěti, emoční klima v rodině, psychická deprivace a subdeprivace, pedagogicko psychologické problémy neúplných, doplněných a dysfunkčních rodin. Rodičovské styly výchovy.]]
 
|-
 
|-
| [[Vývoj a rozvoj morálních aspektů osobnosti. Charakter.  Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a mládeže. Zdravá škola.]]||
+
| [[Vývoj a rozvoj morálních aspektů osobnosti. Charakter.  Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a mládeže. Zdravá škola.]]
 
|-
 
|-
 
| [[Pojetí a rozvoj andragogiky. Podstata andragogiky. Vznik vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Vývoj vzdělávání dospělých od šedesátých let a jeho dnešní stav.]]
 
| [[Pojetí a rozvoj andragogiky. Podstata andragogiky. Vznik vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Vývoj vzdělávání dospělých od šedesátých let a jeho dnešní stav.]]
 
|-
 
|-
| [[Kurikulum ve vzdělávání dospělých. Pojem kurikula. Cíle vzdělávání dospělých. Tvorba kurikula]] ||
+
| [[Kurikulum ve vzdělávání dospělých. Pojem kurikula. Cíle vzdělávání dospělých. Tvorba kurikula]]  
 
|-
 
|-
|[[Funkční gramotnost. Kompetence ve vzdělávání dospělých.Informační technologie ve vzdělávání dospělých. Trh ve vzdělávání dospělých.]]||
+
|[[Funkční gramotnost. Kompetence ve vzdělávání dospělých.Informační technologie ve vzdělávání dospělých. Trh ve vzdělávání dospělých.]]
 
|}
 
|}
 
[[Kategorie: Psychologie|*]]
 
[[Kategorie: Psychologie|*]]

Aktuální verze z 18. 9. 2018, 19:49

Heslo
Problematika alternativních škol a didaktických přístupů. Modernizace obsahu vzdělání a jejich odraz v základních školských dokumentech.
Otázky výchovně vzdělávacích cílů a jejich taxonomie. Obecné přístupy k učení. Druhy učení a jejich charakteristika. Kognitivní styly a styly učení. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků.
Pedagogická interakce a komunikace.
Individualizace a diferenciace ve vyučování. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Speciální vzdělávací potřeby žáků.
Aktivizující metody výuky a organizační formy. Motivace ve výchově a vyučování.
Problematika hodnocení v pedagogické teorii i školní praxi.
Diagnostika jednotlivce a školní třídy. Standardizované a nové formy testování v pedagogické psychologii.
Osobnost učitele, jeho autorita a profesní kompetence.
Třídní a školský management. Psychologická problematika výchovných prostředků.
Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí. Sociální vývoj jedince a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rozvíjení sociálních dovedností žáků ve škole.
Postoje rodičů k dítěti, emoční klima v rodině, psychická deprivace a subdeprivace, pedagogicko psychologické problémy neúplných, doplněných a dysfunkčních rodin. Rodičovské styly výchovy.
Vývoj a rozvoj morálních aspektů osobnosti. Charakter. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a mládeže. Zdravá škola.
Pojetí a rozvoj andragogiky. Podstata andragogiky. Vznik vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Vývoj vzdělávání dospělých od šedesátých let a jeho dnešní stav.
Kurikulum ve vzdělávání dospělých. Pojem kurikula. Cíle vzdělávání dospělých. Tvorba kurikula
Funkční gramotnost. Kompetence ve vzdělávání dospělých.Informační technologie ve vzdělávání dospělých. Trh ve vzdělávání dospělých.