Státnicové otázky ze Sociální psychologie: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 27: Řádek 27:
 
|  [[Sociální motivace]]||  
 
|  [[Sociální motivace]]||  
 
|-
 
|-
|[[Sociální postoje, jejich utváření a změna]] ||  
+
|[[Sociální postoje, jejich utváření a změna]] || Laura B.
 
|-
 
|-
 
|  [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]]||
 
|  [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]]||
 
|-
 
|-
|  [[Interpersonální vztahy, konformita]]||  
+
|  [[Interpersonální vztahy, konformita]]|| Laura B.
 
|-
 
|-
 
| [[Afiliace, atraktivita, láska]] ||  
 
| [[Afiliace, atraktivita, láska]] ||  
Řádek 47: Řádek 47:
 
| [[Mezikulturní psychologie]] ||  
 
| [[Mezikulturní psychologie]] ||  
 
|-
 
|-
| [[Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim]] ||  
+
| [[Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim]] || Laura B.
 
|-
 
|-
 
|[[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]] ||  
 
|[[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]] ||  

Verze z 27. 1. 2016, 16:07

Heslo Student
Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám
Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy v návaznosti na psychologii a sociologii a vývoj sociální psychologie začátkem 20.stol.(první učebnice, experimenty a aplikace)
Psychoanalýza a neopsychoanalýza v sociální psychologii
Behaviorismus a neobehaviorismus v sociální psychologii
Teorie pole a kognitivistické koncepce v sociální psychologii
Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol. (přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)
Coping v sociální psychologii
Socializace jedince
Sociální percepce
Sociální poznávání a interpretace (atribuce)
Sociální motivace
Sociální postoje, jejich utváření a změna Laura B.
Sociální učení, nápodoba a identifikace
Interpersonální vztahy, konformita Laura B.
Afiliace, atraktivita, láska
Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)
Interpersonální, skupinová a masová komunikace
Emoce v sociální psychologii
Agrese a násilí
Prosociální chování (altruismus)
Mezikulturní psychologie
Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim Laura B.
Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy
Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství
Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy
Sociální psychologie osobnosti, sebepojetí a identity v sociální psychologii