Státnicové otázky ze Sociální psychologie: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student
+
! Heslo
 
|-
 
|-
|[[Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám]]|| Šmitáková
+
|[[Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám]]
 
|-
 
|-
| [[Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy v návaznosti na psychologii a sociologii a vývoj sociální psychologie začátkem 20.stol.(první učebnice, experimenty a aplikace)]]||
+
| [[Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy v návaznosti na psychologii a sociologii a vývoj sociální psychologie začátkem 20.stol.(první učebnice, experimenty a aplikace)]]
 
|-
 
|-
| [[Psychoanalýza a neopsychoanalýza v sociální psychologii]] ||
+
| [[Psychoanalýza a neopsychoanalýza v sociální psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Behaviorismus a neobehaviorismus v sociální psychologii]] ||
+
| [[Behaviorismus a neobehaviorismus v sociální psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Teorie pole a kognitivistické koncepce v sociální psychologii]] ||
+
| [[Teorie pole a kognitivistické koncepce v sociální psychologii]]  
 
|-
 
|-
|  [[Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii]]||
+
|  [[Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii]]
 
|-
 
|-
| [[Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol. (přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)]] ||
+
| [[Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol. (přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)]]  
 
|-
 
|-
| [[Coping v sociální psychologii]] ||
+
| [[Coping v sociální psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Socializace jedince]] ||
+
| [[Socializace jedince]]  
 
|-
 
|-
| [[Sociální percepce]]  ||
+
| [[Sociální percepce]]   
 
|-
 
|-
| [[Atribuce]]  || Schinková
+
| [[Atribuce]]   
 
|-
 
|-
|  [[Sociální motivace]]||
+
|  [[Sociální motivace]]
 
|-
 
|-
|[[Sociální postoje, jejich utváření a změna]] || Laura B.
+
|[[Sociální postoje, jejich utváření a změna]]  
 
|-
 
|-
|  [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]]||Jiroutová
+
|  [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]]
 
|-
 
|-
|  [[Interpersonální vztahy, konformita]]|| Laura B.
+
|  [[Interpersonální vztahy, konformita]]
 
|-
 
|-
| [[Afiliace, atraktivita, láska]] || Klára Vož
+
| [[Afiliace, atraktivita, láska]]  
 
|-
 
|-
| [[Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)]] || Khánská
+
| [[Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)]]
 
|-
 
|-
|  [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]||
+
|  [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]
 
|-
 
|-
| [[Emoce v sociální psychologii]] ||
+
| [[Emoce v sociální psychologii]]  
 
|-
 
|-
| [[Agrese a násilí]] || Klára Vož
+
| [[Agrese a násilí]]  
 
|-
 
|-
| [[Prosociální chování (altruismus)]]||
+
| [[Prosociální chování (altruismus)]]
 
|-
 
|-
| [[Mezikulturní psychologie]] ||
+
| [[Mezikulturní psychologie]]  
 
|-
 
|-
| [[Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim]] || Laura B.
+
| [[Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim]]
 
|-
 
|-
|[[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]] || Klára B.
+
|[[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]]  
 
|-
 
|-
| [[Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství]]||
+
| [[Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství]]
 
|-
 
|-
|[[Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy]] || Štěrbová
+
|[[Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy]]  
 
|-
 
|-
| [[Sociální psychologie osobnosti, sebepojetí a identity v sociální psychologii]] || V.Pivonkova.
+
| [[Sociální psychologie osobnosti, sebepojetí a identity v sociální psychologii]]  
 
|}
 
|}
  

Aktuální verze z 18. 9. 2018, 19:51

Heslo
Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám
Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy v návaznosti na psychologii a sociologii a vývoj sociální psychologie začátkem 20.stol.(první učebnice, experimenty a aplikace)
Psychoanalýza a neopsychoanalýza v sociální psychologii
Behaviorismus a neobehaviorismus v sociální psychologii
Teorie pole a kognitivistické koncepce v sociální psychologii
Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol. (přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)
Coping v sociální psychologii
Socializace jedince
Sociální percepce
Atribuce
Sociální motivace
Sociální postoje, jejich utváření a změna
Sociální učení, nápodoba a identifikace
Interpersonální vztahy, konformita
Afiliace, atraktivita, láska
Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)
Interpersonální, skupinová a masová komunikace
Emoce v sociální psychologii
Agrese a násilí
Prosociální chování (altruismus)
Mezikulturní psychologie
Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim
Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy
Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství
Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy
Sociální psychologie osobnosti, sebepojetí a identity v sociální psychologii