Státnicové otázky ze Společenských věd: Porovnání verzí

 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Heslo !! Student
+
! Heslo  
 
|-
 
|-
|[[Vymezení sociologie: předmět, struktura, funkce a vývoj sociologie – soudobé sociologické směry.]]||
+
|[[Vymezení sociologie: předmět, struktura, funkce a vývoj sociologie – soudobé sociologické směry.]]
 
|-
 
|-
|[[Společenství a společnost – formálnost a neformálnost vazeb, komunita a identita, kolektivní identita.]] ||
+
|[[Společenství a společnost – formálnost a neformálnost vazeb, komunita a identita, kolektivní identita.]]
 
|-
 
|-
| [[Sociální systém - jeho vymezení, stratifikace a struktura, sociální mobilita a její možné formy.]] ||
+
| [[Sociální systém - jeho vymezení, stratifikace a struktura, sociální mobilita a její možné formy.]]
 
|-
 
|-
| [[Sociologické pojetí rodiny – rodina jako primární skupina i „organizace“, proměny funkcí současné rodiny, alternativy k manželství a rodině.]] ||
+
| [[Sociologické pojetí rodiny – rodina jako primární skupina i „organizace“, proměny funkcí současné rodiny, alternativy k manželství a rodině.]]
 
|-
 
|-
|[[Předmět, zaměření, funkce  a metody sociální a kulturní antropologie.]] ||
+
|[[Předmět, zaměření, funkce  a metody sociální a kulturní antropologie.]]
 
|-
 
|-
| [[Člověk jako předmět fyzické antropologie – zaměření, kontexty a dílčí disciplíny.]] ||
+
| [[Člověk jako předmět fyzické antropologie – zaměření, kontexty a dílčí disciplíny.]]
 
|-
 
|-
| [[Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.]] || Martina J.
+
| [[Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.]]
 
|-
 
|-
| [[Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.]] ||
+
| [[Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.]]
 
|-
 
|-
| [[Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí  aplikace psychologie práce a organizace.]] ||
+
| [[Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí  aplikace psychologie práce a organizace.]]
 
|-
 
|-
| [[Analýza pracovní činnosti - východiska a cíle analýzy práce,  zaměření této analýzy a význam profesiografické metody.]] || Klára Vož
+
| [[Analýza pracovní činnosti - východiska a cíle analýzy práce,  zaměření této analýzy a význam profesiografické metody.]]
 
|-
 
|-
| [[Pracovní činnost a její podmínky – charakteristika sociálních, fyzikálních a chemických podmínek; biologicko-fyziologické kontexty pracovní činnosti.]] || Klára Vož
+
| [[Pracovní činnost a její podmínky – charakteristika sociálních, fyzikálních a chemických podmínek; biologicko-fyziologické kontexty pracovní činnosti.]]
 
|-
 
|-
| [[Pracovní zátěž – koncepce pracovní zátěže,teorie a modely zátěže, stresory v pracovním prostředí.]] || Klára Vož
+
| [[Pracovní zátěž – koncepce pracovní zátěže,teorie a modely zátěže, stresory v pracovním prostředí.]]  
 
|-
 
|-
| [[Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.]]|| Klára Vož
+
| [[Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.]]
 
|-
 
|-
|[[Pracovní spokojenost – terminologické vymezení, teorie pracovní spokojenosti, faktory ovlivňující pracovní spokojenost.]] ||Šťastná Marie
+
|[[Pracovní spokojenost – terminologické vymezení, teorie pracovní spokojenosti, faktory ovlivňující pracovní spokojenost.]]  
 
|-
 
|-
| [[Pracovní kariéra – teoretické přístupy k pracovní kariéře, klasické typy kariér, fáze rozvoje kariéry.]] || Klára Vož
+
| [[Pracovní kariéra – teoretické přístupy k pracovní kariéře, klasické typy kariér, fáze rozvoje kariéry.]]
 
|}
 
|}
 
=== Doporučená literatura ===
 
=== Doporučená literatura ===

Aktuální verze z 18. 9. 2018, 19:48

Heslo
Vymezení sociologie: předmět, struktura, funkce a vývoj sociologie – soudobé sociologické směry.
Společenství a společnost – formálnost a neformálnost vazeb, komunita a identita, kolektivní identita.
Sociální systém - jeho vymezení, stratifikace a struktura, sociální mobilita a její možné formy.
Sociologické pojetí rodiny – rodina jako primární skupina i „organizace“, proměny funkcí současné rodiny, alternativy k manželství a rodině.
Předmět, zaměření, funkce a metody sociální a kulturní antropologie.
Člověk jako předmět fyzické antropologie – zaměření, kontexty a dílčí disciplíny.
Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.
Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.
Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.
Analýza pracovní činnosti - východiska a cíle analýzy práce, zaměření této analýzy a význam profesiografické metody.
Pracovní činnost a její podmínky – charakteristika sociálních, fyzikálních a chemických podmínek; biologicko-fyziologické kontexty pracovní činnosti.
Pracovní zátěž – koncepce pracovní zátěže,teorie a modely zátěže, stresory v pracovním prostředí.
Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.
Pracovní spokojenost – terminologické vymezení, teorie pracovní spokojenosti, faktory ovlivňující pracovní spokojenost.
Pracovní kariéra – teoretické přístupy k pracovní kariéře, klasické typy kariér, fáze rozvoje kariéry.

Doporučená literatura

  • Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum
  • Gidenns, A.(1999). Sociologie. Praha: Agro
  • Buriánek, J. (1996). Sociologie. Praha: Fortuna.
  • Soukup, V.(2004) Dějiny antropologie. Praha: Karolinum
  • Soukup, V.(2011) Antropologie. Praha: Portál
  • Erikson, T. H. (2008) Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál..