Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.: Porovnání verzí

(Vytvoření článku)
 
Řádek 6: Řádek 6:
 
=== Článek 2. Předmět standardu knihovnických služeb ===
 
=== Článek 2. Předmět standardu knihovnických služeb ===
 
=== Článek 3. Provozní doba knihovny pro veřejnost ===
 
=== Článek 3. Provozní doba knihovny pro veřejnost ===
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Počet obyvatel !! Doporučená hodnota (hodin/týdně)  !! Celostátní průměr 2009 (hodin/týdně)
 +
|-
 +
| do 500 || 5 až 10 || 3
 +
|-
 +
| 501 - 1000|| 5 až 15 || 4
 +
|-
 +
| 1001 - 3000 || 15 až 23 || 11
 +
|-
 +
| 3001 - 5000 || 23 až 28 || 23
 +
|-
 +
| 5001 - 10000 || 28 až 40 || 28
 +
|-
 +
| 10001 - 20000 || 40 až 45 || 35
 +
|-
 +
| 20001 - 40000 || 45 až 50 || 42
 +
|-
 +
| více než 40001 || 50 a více || 48
 +
|}
 
=== Článek 4. Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů ===
 
=== Článek 4. Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů ===
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
!  !! Doporučená hodnota !! Celostátní průměr 2009
 +
|-
 +
| Částka v Kč/ 1 obyvatele || 30 až 45 || 26
 +
|}
 
=== Článek 5. Umístění knihovny v obci ===
 
=== Článek 5. Umístění knihovny v obci ===
 
=== Článek 6. Plocha knihovny určená pro uživatele ===
 
=== Článek 6. Plocha knihovny určená pro uživatele ===
 
=== Článek 7. Studijní místa pro uživatele knihovny ===
 
=== Článek 7. Studijní místa pro uživatele knihovny ===
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Počet obyvatel obce !! Doporučená hodnota !! Celostátní přůměr 2009
 +
|-
 +
| do 500 || 4 až 5 || 5
 +
|-
 +
| 501 - 1000|| 6 až 8 || 6
 +
|-
 +
| 1001 - 3000 || 10 až 18 || 9
 +
|-
 +
| 3001 - 5000 || 20 až 28 || 14
 +
|-
 +
| 5001 - 10000 || 28 až 70 || 22
 +
|-
 +
| 10001 - 20000 || 40 až 45 || 34
 +
|-
 +
| 20001 - 40000 || 70 až 120 || 76
 +
|-
 +
| více než 40001 || 120 a více || 198
 +
|}
 
=== Článek 8. Přístup k internetu a informačním technologiím ===
 
=== Článek 8. Přístup k internetu a informačním technologiím ===
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Počet obyvatel obce !! Doporučená hodnota !! Celostátní přůměr 2009
 +
|-
 +
| do 500 || 1 až 2 || 1
 +
|-
 +
| 501 - 1000|| 2 || 1
 +
|-
 +
| 1001 - 3000 || 2 až 3 || 2
 +
|-
 +
| 3001 - 5000 || 3 až 5 || 3
 +
|-
 +
| 5001 - 10000 || 5 až 10 || 5
 +
|-
 +
| 10001 - 20000 || 10 až 15 || 8
 +
|-
 +
| 20001 - 40000 || 15 až 20 || 19
 +
|-
 +
| více než 40001 || 20 a více || 36
 +
|}
 
=== Článek 9. Webová prezentace knihovny ===
 
=== Článek 9. Webová prezentace knihovny ===
 
=== Článek 10. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu ===
 
=== Článek 10. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu ===

Verze z 3. 4. 2020, 15:54

Standard pro dobrou knihovnu

Standard pro dobrou knihovnu neboli Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky je dokument určující základní kvantitativní a kvalitativní požadavky pro poskytování knihovnických služeb. Byl vytvořen Ministerstvem kultury v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a se Státní kulturní politikou na léta 2009–2014. Pokyny obsažené pouze ve Standartu pro dobrou knihovnu ale ne v knihovním zákoně jsou pouze doporučením, ne nutností.
Standard je rozdělen na třináct článků pojednávajících o třinácti oblastech, ve kterých je standard definován.

Článek 1. Poslání knihovny, cíle a působnost standardu knihovnických služeb

Článek 2. Předmět standardu knihovnických služeb

Článek 3. Provozní doba knihovny pro veřejnost

Počet obyvatel Doporučená hodnota (hodin/týdně) Celostátní průměr 2009 (hodin/týdně)
do 500 5 až 10 3
501 - 1000 5 až 15 4
1001 - 3000 15 až 23 11
3001 - 5000 23 až 28 23
5001 - 10000 28 až 40 28
10001 - 20000 40 až 45 35
20001 - 40000 45 až 50 42
více než 40001 50 a více 48

Článek 4. Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů

Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009
Částka v Kč/ 1 obyvatele 30 až 45 26

Článek 5. Umístění knihovny v obci

Článek 6. Plocha knihovny určená pro uživatele

Článek 7. Studijní místa pro uživatele knihovny

Počet obyvatel obce Doporučená hodnota Celostátní přůměr 2009
do 500 4 až 5 5
501 - 1000 6 až 8 6
1001 - 3000 10 až 18 9
3001 - 5000 20 až 28 14
5001 - 10000 28 až 70 22
10001 - 20000 40 až 45 34
20001 - 40000 70 až 120 76
více než 40001 120 a více 198

Článek 8. Přístup k internetu a informačním technologiím

Počet obyvatel obce Doporučená hodnota Celostátní přůměr 2009
do 500 1 až 2 1
501 - 1000 2 1
1001 - 3000 2 až 3 2
3001 - 5000 3 až 5 3
5001 - 10000 5 až 10 5
10001 - 20000 10 až 15 8
20001 - 40000 15 až 20 19
více než 40001 20 a více 36

Článek 9. Webová prezentace knihovny

Článek 10. Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu

Článek 11. Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

Článek 12. Měření spokojenosti uživatelů knihovny

Článek 13. Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb

Statistiky

Benchmarking v knihovnách

Odkazy

Reference