Studentský Majáles/Wikisofia: Porovnání verzí

m
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{| class="wikitable" width="100%"
+
[[File:Majáles 1965 07.jpg|náhled|vpravo|Majáles 1965]]
|-
+
== Úkoly ==
! Obor
+
 
! Hesla ke zpracování
+
Čeká vás '''série čtyř velmi jednoduchých kroků'''. Ty vám nejen pomohou zorientovat se na [[Wikisofia:Co je Wikisofia?|Wikisofii]], ale dokonce i vyhrát nějaké ty malé a příjemné předměty nevšední hodnoty (''zeptejte se někoho z týmu Wikisofia, pokud nevíte o co jde''). Směle do toho!
|-
+
 
| [[Portál:Andragogika|Andragogika a personální řízení]]
+
=== PRVNÍ KROK - Přihlášení se ===
| [[Edukace]], [[Gerontagogika]], [[Didaktika]], [[Koncept celoživotního učení]], [[Gerontologie]], [[Kolegiální poradenství]], [[Organizační chování]], [[Řízení lidských zdrojů]]
+
 
|-
+
Abyste mohli ve Wikisofii editovat a vkládat články, je potřeba se nejprve přihlásit. Každý student Univerzity Karlovy v Praze se může velice snadno přihlásit za použití stejných údajů, které zadává při vstupu do SIS.
|-
+
 
| [[Portál:Angličtina pro mezikulturní komunikaci|Angličtina pro mezikulturní komunikaci]]
+
==== Jak na to? ====
|
+
<small>
|-
+
# '''Vpravo nahoře''' na stránce vidíte tlačítko obsahující ikonu zámečku a text ''Přihlásit''. '''Klikněte na něj'''.
|-
+
# Otevře se [[Speciální:MultiAuthSpecialLogin|Přihlašovací stránka]]. Pokud máte univerzitní účet (jste studentem či zaměstnancem Univerzity Karlovy), klikněte na odkaz '''Přihlášení přes univerzitní účet'''.
| [[Portál:Anglistika-amerikanistika|Anglistika–amerikanistika]]
+
# Přihlásit účtem: Univerzita Karlova v Praze (naleznete v seznamu univerzit). Přihlašování přes univerzitní účet funguje na Wikisofii i pro ostatní vysoké školy v ČR.
|
+
# Následující stránka vám umožní přihlásit se na svůj univerzitní účet. Použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jako byste se přihlašovali do SIS.
|-
+
# Nyní jste přihlášeni a já vás vřele vítám na Wikisofii!
|-
+
</small>
| [[Portál:Arabistika|Arabistika]]
+
=== DRUHÝ KROK - Červí dírou ===
|
+
 
|-
+
Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, ''hypotertextový odkaz v textu''. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující '''[[Studentský Majáles/Šampioni|ODKAZ]]'''.
|-
+
 
| [[Portál:Archeologie|Archeologie pravěku a středověku]]
+
 
|
+
----
|-
+
> [[Studentský Majáles/Hesla ke zpracování|Články ke zpracování]]
|-
+
----
| [[Portál:Historické vědy|Archivnictví a pomocné vědy historické]]
+
 
|
+
 
|-
+
[[Kategorie:Majáles]]
|-
 
| [[Portál:Český jazyk a literatura|Český jazyk a literatura]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Čeština pro cizince|Čeština pro cizince]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Čeština v komunikaci neslyšících|Čeština v komunikaci neslyšících]]
 
| [[Znakový jazyk]], [[Hluchota]], [[Dějiny hluchoty]], [[Sociolingvistika]], [[Kognitivní ligvistika]], [[Psycholingvistika]], [[Gramatika znakových jazyků]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dánská studia|Dánská studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny antické civilizace|Dějiny antické civilizace]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny a kultura islámských zemí|Dějiny a kultura islámských zemí]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny umění|Dějiny umění]]
 
| [[Ikonografie]], [[Památková péče]], [[Stavebně-historický průzkum]], [[Dějiny českého umění]], [[Dějiny evropského umění]], [[Antické umění]], [[Renesance]], [[Antika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Divadelní věda|Divadelní věda]]
 
| [[Drama]], [[Inscenace]], [[Teatrologie]], [[Dějiny českého divadla]], [[Teorie divadla]], [[Představení]], [[Kulisy]], [[Scénář]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Estetika|Estetika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Etnologie|Etnologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Filmová studia|Filmová studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Filozofie|Filozofie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Fonetika|Fonetika]]
 
| [[Fonetika]], [[Aplikovaná fonetika]], [[Fonetika a fonologie češtiny]], [[Fonetika a fonologie angličtiny]], [[Fonologie]], [[Kontrastivní lingvistika]], [[Akustika]], [[Frekvence]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Francouzská filologie|Francouzská filologie]]
 
| [[Francouzská filologie]], [[Normativní gramatika a syntax]], [[Lingvistika]], [[Akustická fonetika]], [[Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace]], [[Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace]], [[Le subjonctif]], [[Les pronoms]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Francouzština pro mezikulturní komunikaci|Francouzština pro mezikulturní komunikaci]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Hispanistika|Hispanistika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Historické vědy|Historie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Historie-Evropská studia|Historie–Evropská studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Hudební věda|Hudební věda]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Indologie|Indologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Italianistika|Italianistika]]
 
| [[Fonetika italštiny]], [[Itálie]], [[Řím]], [[Dějiny Itálie]], [[Morfologie italštiny]], [[Italská syntax]], [[Italská literatura]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Japonská studia|Japonská studia]]
 
| [[Japonská gramatika]], [[Japonské písmo]], [[Japonské dějiny]], [[Japonská společnost]], [[Japonské divadlo]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Jihovýchodoevropská studia|Jihovýchodoevropská studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Klasická archeologie|Klasická archeologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Koreanistika|Koreanistika]]
 
| [[KLDR]], [[Gramatika korejského jazyka]], [[Hanmun]], [[Vývoj korejského jazyka]], [[Korejské dějiny]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Latinský jazyk a literatura|Latinský jazyk a literatura]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Logika|Logika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Němčina pro mezikulturní komunikaci|Němčina pro mezikulturní komunikaci]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Německý jazyk a literatura|Německý jazyk a literatura]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Nizozemský jazyk a literatura|Nizozemský jazyk a literatura]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Novořecká filologie|Novořecká filologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Obecná lingvistika|Obecná lingvistika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Pedagogika|Pedagogika]]
 
| [[Obecná didaktika]], [[Didaktické prostředky]], [[Obsah vzdělávání]], [[Kooperativní vyučování]], [[Cíle vyučování]], [[Labelizace]], [[Inkluzivní škola]], [[Simulační hra]], [[Školní zralost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Politologie|Politologie]]
 
| [[Volební systémy]], [[Politická autorita]], [[Demokracie]], [[Legislativní proces]], [[Marxismus]], [[Nacionalismus]], [[Liberalismus]], [[Anarchismus a destrukce systému]], [[Distributivní spravedlnost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Portugalistika|Portugalistika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Psychologie|Psychologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Religionistika|Religionistika]]
 
| [[Aristoteles|Aristotelés]], [[Ontologie]], [[Epistemologie]], [[Etika]], [[Etické teorie]], [[Buddhismus]], [[Náboženské tradice]], [[Psychologie náboženství]], [[Judaismus]], [[Islám]], [[Indická náboženství]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Ruský jazyk a literatura|Ruský jazyk a literatura]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Ruština pro mezikulturní komunikaci|Ruština pro mezikulturní komunikaci]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Řecká antická filologie|Řecká antická filologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sinologie|Sinologie]]
 
| [[Dějiny Číny]], [[Čínská lidová republika]], [[Mao Ce-tung]], [[Politika jednoho dítěte]], [[Hong Kong]], [[Náměstí Nebeského klidu]], [[Chu Ťin-tchao]], [[Rudé gardy]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociální práce|Sociální práce]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociologicko-ekonomická studia|Sociologicko–ekonomická studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociologie|Sociologie]]
 
| [[Křesťanská sociologie]], [[Tomáš Garrigue Masaryk]], [[Česká empirická sociologie]], [[Odvětví české sociologie]], [[Sociální deviace]], [[Solidarita]], [[Elita]], [[Thomasův teorém]], [[Sociální struktura]], [[Ideologie]], [[Národnost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Srovnávací jazykověda|Srovnávací jazykověda]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Středoevropská studia|Středoevropská studia]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Španělština pro mezikulturní komunikaci|Španělština pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Charakteristika španělského přízvuku]], [[Suprasegmentální prostředky ve španělštině]], [[Modus španělského slovesa]], [[Periodizace dějin španělské literatury]], [[Španělské baroko]], [[Hispanoamerický modernismus]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Tibetanistika|Tibetanistika]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Turkologie|Turkologie]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Veřejná správa a spisová služba|Veřejná správa a spisová služba]]
 
|
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Východoevropská studia|Východoevropská studia]]
 
|}
 

Aktuální verze z 30. 4. 2016, 01:06

Majáles 1965

Úkoly

Čeká vás série čtyř velmi jednoduchých kroků. Ty vám nejen pomohou zorientovat se na Wikisofii, ale dokonce i vyhrát nějaké ty malé a příjemné předměty nevšední hodnoty (zeptejte se někoho z týmu Wikisofia, pokud nevíte o co jde). Směle do toho!

PRVNÍ KROK - Přihlášení se

Abyste mohli ve Wikisofii editovat a vkládat články, je potřeba se nejprve přihlásit. Každý student Univerzity Karlovy v Praze se může velice snadno přihlásit za použití stejných údajů, které zadává při vstupu do SIS.

Jak na to?

  1. Vpravo nahoře na stránce vidíte tlačítko obsahující ikonu zámečku a text Přihlásit. Klikněte na něj.
  2. Otevře se Přihlašovací stránka. Pokud máte univerzitní účet (jste studentem či zaměstnancem Univerzity Karlovy), klikněte na odkaz Přihlášení přes univerzitní účet.
  3. Přihlásit účtem: Univerzita Karlova v Praze (naleznete v seznamu univerzit). Přihlašování přes univerzitní účet funguje na Wikisofii i pro ostatní vysoké školy v ČR.
  4. Následující stránka vám umožní přihlásit se na svůj univerzitní účet. Použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jako byste se přihlašovali do SIS.
  5. Nyní jste přihlášeni a já vás vřele vítám na Wikisofii!

DRUHÝ KROK - Červí dírou

Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, hypotertextový odkaz v textu. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující ODKAZ.> Články ke zpracování