Studentský Majáles/Wikisofia: Porovnání verzí

m (added Category:Majáles using HotCat)
m
Řádek 19: Řádek 19:
 
Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, ''hypotertextový odkaz v textu''. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující '''[[Portál:Studentský Majáles/Šampioni|ODKAZ]]'''.
 
Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, ''hypotertextový odkaz v textu''. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující '''[[Portál:Studentský Majáles/Šampioni|ODKAZ]]'''.
  
=== ČTVRTÝ KROK - Odkazy jsou grunt ===
 
  
Na odchodu se nezapomeňte odhlásit!
+
----
 +
> [[Majáles/Hesla ke zpracování|Články ke zpracování]]
 +
----
  
=== PÁTÝ KROK - Jen pro náročné! ===
 
 
Na odchodu se nezapomeňte odhlásit!
 
 
== Hesla ke zpracování ==
 
 
{| class="wikitable" width="100%"
 
|-
 
! Obor
 
! Hesla ke zpracování
 
|-
 
| [[Portál:Andragogika|Andragogika a personální řízení]]
 
| [[Edukace]], [[Gerontagogika]], [[Didaktika]], [[Koncept celoživotního učení]], [[Gerontologie]], [[Kolegiální poradenství]], [[Organizační chování]], [[Řízení lidských zdrojů]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Angličtina pro mezikulturní komunikaci|Angličtina pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Lexikologie]], [[Kontrastivní gramatika]], [[Překlad]], [[Tlumočení]], [[Počítačem podporovaný překla]], [[Překladatel]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Anglistika-amerikanistika|Anglistika–amerikanistika]]
 
| [[Kulturní komunikace]], [[Literární studia]], [[Literární teorie]], [[Americká a kanadská literatura]], [[Fonetika]], [[Fonologie]], [[Dějiny anglického jazyk]]a, [[Morfologie]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Arabistika|Arabistika]]
 
| [[Arabistika]], [[Lingvistika]], [[Gramatický systém arabštiny]], [[Klasický islám]], [[Islám]], [[Syntax arabštiny]], [[Syntax]], [[Klasická arabská literatura]], [[Moderní arabská literatura]], [[Korán]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Archeologie|Archeologie pravěku a středověku]]
 
| [[Pravěk]], [[Starověk]], [[Středověk]], [[Neolit]], [[Eneolit]], [[Doba bronzová]], [[Doba haštalská]], [[Stěhování národů]], [[Raný středověk]], [[Archeologie]], [[Hospodářské dějiny pravěku]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Historické vědy|Archivnictví a pomocné vědy historické]]
 
| [[Pomocné vědy historické]], [[Archivnictví]], [[Historie]], [[Dějiny práva]], [[Diplomatika]], [[Novověká diplomatika]], [[Základní pojmy diplomatiky]], [[Dějiny správy]], [[Historická chronologie]], [[Historická geografie]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Český jazyk a literatura|Český jazyk a literatura]]
 
| [[Čeština]], [[Lingvistika]], [[Bohemistika]], [[Lexikologie]], [[Slovotvorba]], [[Morfologie]], [[Fonetika]], [[Fonologie]], [[Dějiny češtiny]], [[Syntax]], [[Redigování]], [[Teorie textu]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Čeština pro cizince|Čeština pro cizince]]
 
| [[Český jazyk]], [[Gramatika]], [[Bežně mluvená čeština]], [[Vývoj češtiny]], [[Dialektologie]], [[Stylistika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Čeština v komunikaci neslyšících|Čeština v komunikaci neslyšících]]
 
| [[Znakový jazyk]], [[Hluchota]], [[Dějiny hluchoty]], [[Sociolingvistika]], [[Kognitivní ligvistika]], [[Psycholingvistika]], [[Gramatika znakových jazyků]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dánská studia|Dánská studia]]
 
| [[Dánština]], [[Dánská literatura]], [[Skandinávie]], [[Dánsko]], [[Dánské království]], [[Gramatika dánštiny]], [[Morfologie dánštiny]], [[Lexikologie dánštiny]], [[Syntax dánštiny]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny antické civilizace|Dějiny antické civilizace]]
 
| [[Antika]], [[Antická histografie]], [[Antická filosofie]], [[Starořečtina]], [[Latina]], [[Římské umění]], [[Řecké umění]], [[Řecká ikonografie]], [[Ikonografie]], [[Antické náboženství a mytologie]], [[Mytologie]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny a kultura islámských zemí|Dějiny a kultura islámských zemí]]
 
| [[Islám]], [[Kultura]], [[Klasický islám]], [[Islámská hmotná kultura]], [[Moderní islám]], [[Islám v Evropě]], [[Korán]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Dějiny umění|Dějiny umění]]
 
| [[Ikonografie]], [[Památková péče]], [[Stavebně-historický průzkum]], [[Dějiny českého umění]], [[Dějiny evropského umění]], [[Antické umění]], [[Renesance]], [[Antika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Divadelní věda|Divadelní věda]]
 
| [[Drama]], [[Inscenace]], [[Teatrologie]], [[Dějiny českého divadla]], [[Teorie divadla]], [[Představení]], [[Kulisy]], [[Scénář]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Estetika|Estetika]]
 
| [[Estetika]], [[Aktuální koncepty estetiky]], [[Česká estetika]], [[Angloamerická estetika]], [[Novověká estetika]], [[Estetické bádání]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Etnologie|Etnologie]]
 
| [[Etnologie]], [[Etnicita]], [[Etnikum]], [[Antropologie]], [[Historická antropologie]], [[Etnologie venkovské společnosti]], [[Narativita]], [[Antropologie náboženství]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Filmová studia|Filmová studia]]
 
| [[Film]], [[Dějiny světového filmu]], [[Kinematografie]], [[Teorie filmu]], [[Dějiny filmu]], [[Dějiny českého filmu]], [[Dějiny slovenského filmu]], [[Scénář]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Filozofie|Filozofie]]
 
| [[Filozofie]], [[Řečtina]], [[Latina]], [[Dějiny filozofie]], [[Antická filozofie]], [[Empirismus]], [[Racionalismus]], [[Německý idealismus]], [[Analytická filozofie]], [[Jsoucno]], [[Bytí]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Fonetika|Fonetika]]
 
| [[Fonetika]], [[Aplikovaná fonetika]], [[Fonetika a fonologie češtiny]], [[Fonetika a fonologie angličtiny]], [[Fonologie]], [[Kontrastivní lingvistika]], [[Akustika]], [[Frekvence]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Francouzská filologie|Francouzská filologie]]
 
| [[Francouzská filologie]], [[Normativní gramatika a syntax]], [[Lingvistika]], [[Akustická fonetika]], [[Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace]], [[Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace]], [[Le subjonctif]], [[Les pronoms]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Francouzština pro mezikulturní komunikaci|Francouzština pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Francouzština]], [[Komunikace]], [[Mezikulturní komunikace]], [[Francouzská kultura]], [[Dějiny kultury]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Hispanistika|Hispanistika]]
 
| [[Španělština]], [[Španělsko]], [[Fonetika]], [[Lingvistika]], [[Literární teorie]], [[Mluvnice španělštiny]], [[Latina]], [[Hispanoamerická literatura]], [[Dějiny španělské literatury]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Historické vědy|Historie]]
 
| [[Historie]], [[Civilizace]], [[Kultura]], [[Pomocné vědy historické]], [[Historiografie]], [[Dějiny pravěku]], [[Dějiny starověku]], [[Hospodářské dějiny]], [[Sociální dějiny]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Historie-Evropská studia|Historie–Evropská studia]]
 
| [[Historie]], [[Civilizace]], [[Kultura]], [[Evropská studia]], [[Historiografie]], [[Náboženství]], [[Dějiny starověku]], [[Hospodářské dějiny]], [[Sociální dějiny]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Hudební věda|Hudební věda]]
 
| [[Hudební věda]], [[Hudba]], [[Přehled dějin hudby]], [[Hudební teorie]], [[Hudební analýza]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Indologie|Indologie]]
 
| [[Indologie]], [[Indie]], [[Bengálština]], [[Hindština]], [[Sanskrt]], [[Tamilština]], [[Lingvistika]], [[Buddhismus]], [[Hinduismus]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Italianistika|Italianistika]]
 
| [[Fonetika italštiny]], [[Itálie]], [[Řím]], [[Dějiny Itálie]], [[Morfologie italštiny]], [[Italská syntax]], [[Italská literatura]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Japonská studia|Japonská studia]]
 
| [[Japonská gramatika]], [[Japonské písmo]], [[Japonské dějiny]], [[Japonská společnost]], [[Japonské divadlo]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Jihovýchodoevropská studia|Jihovýchodoevropská studia]]
 
| [[Albánština]], [[Srbština]], [[Slovinština]], [[Rumunština]], [[Lingvistika]], [[Jihovýchodní Evropa]], [[Metodologie historické vědy]], [[Duchovní kultura jihovýchodní a východní Evropy]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Klasická archeologie|Klasická archeologie]]
 
| [[Klasická archeologie]], [[Dějiny starověku]], [[Egejská oblast]], [[Řecká archeologie]], [[Archeologie]], [[Vykopávky]], [[Římská architektura]], [[Provincie]], [[Archeologické metody]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Koreanistika|Koreanistika]]
 
| [[KLDR]], [[Gramatika korejského jazyka]], [[Hanmun]], [[Vývoj korejského jazyka]], [[Korejské dějiny]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Latinský jazyk a literatura|Latinský jazyk a literatura]]
 
| [[Latina]], [[Literatura]], [[Antika]], [[Antické náboženství a mytologie]], [[Archaická latina]], [[Stylistika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Logika|Logika]]
 
| [[Logika]], [[Axiom]], [[Dějiny logiky]], [[Filosofie logiky]], [[Teorie množin]], [[Množiny]], [[Matematika]]
 
|-
 
|-
 
| Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština
 
| [[Kultura]], [[Mezikulturní komunikace]], [[Komunikace]], [[Čeština]], [[Ruština]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Němčina pro mezikulturní komunikaci|Němčina pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Němčina]], [[Německo]], [[Mezikulturní komunikace]], [[Kultura]], [[Komunikace]], [[Syntax]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Německý jazyk a literatura|Německý jazyk a literatura]]
 
| [[Německo]], [[Němčina]], [[Německá litratura]], [[Fonetika]], [[Argumentace]], [[Gramatika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Nizozemský jazyk a literatura|Nizozemský jazyk a literatura]]
 
| [[NIzozemština]], [[Nizozemské království]], [[Morfologie]], [[Praktická fonetika]], [[Syntax]], [[Nizozemská kultura]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Novořecká filologie|Novořecká filologie]]
 
| [[Filologie]], [[Lingvistika]], [[Novořecká syntax]], [[Novodobé dějiny Řecka]], [[Stylistika]], [[Současné Řecko]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Obecná lingvistika|Obecná lingvistika]]
 
| [[Lingvistika]], [[Obecná lingvistika]], [[Jazyk]], [[Kognice]], [[Lingvistická analýza]], [[Morfologie]], [[Sémantika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Pedagogika|Pedagogika]]
 
| [[Obecná didaktika]], [[Didaktické prostředky]], [[Obsah vzdělávání]], [[Kooperativní vyučování]], [[Cíle vyučování]], [[Labelizace]], [[Inkluzivní škola]], [[Simulační hra]], [[Školní zralost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Politologie|Politologie]]
 
| [[Volební systémy]], [[Politická autorita]], [[Demokracie]], [[Legislativní proces]], [[Marxismus]], [[Nacionalismus]], [[Liberalismus]], [[Anarchismus a destrukce systému]], [[Distributivní spravedlnost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Portugalistika|Portugalistika]]
 
| [[Portugalsko]], [[Fonetika portugalštiny]], [[Dějiny Portugalska]], [[Syntax portugalštiny]], [[Portugalština]], [[Brazilská literatura]], [[Portugalská literatura]], [[Lingvistika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Psychologie|Psychologie]]
 
| [[Porod]], [[Komunikace]], [[Vědecká metoda]], [[Magnetická resonance]], [[Rozptyl]], [[Obecná psychopatologie]], [[Vaskulární demence]], [[Vývojový přístup v psychologii]], [[Subjektivní behaviorismus]], [[Typologie v psychologii]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Religionistika|Religionistika]]
 
| [[Aristoteles|Aristotelés]], [[Ontologie]], [[Epistemologie]], [[Etika]], [[Etické teorie]], [[Buddhismus]], [[Náboženské tradice]], [[Psychologie náboženství]], [[Judaismus]], [[Islám]], [[Indická náboženství]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Ruský jazyk a literatura|Ruský jazyk a literatura]]
 
| [[Ruština]], [[Rusko]], [[Ruská literatura]], [[Romantismus]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Ruština pro mezikulturní komunikaci|Ruština pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Ruština]], [[Moskva]], [[Syntax]], [[Komunikace]], [[Kultura]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Řecká antická filologie|Řecká antická filologie]]
 
| [[Filologie]], [[Antika]], [[Řecko]], [[Řecká syntax]], [[Antická filozofie]], [[Řecká poesie]], [[Řecká próza]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sinologie|Sinologie]]
 
| [[Dějiny Číny]], [[Čínská lidová republika]], [[Mao Ce-tung]], [[Politika jednoho dítěte]], [[Hong Kong]], [[Náměstí Nebeského klidu]], [[Chu Ťin-tchao]], [[Rudé gardy]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociální práce|Sociální práce]]
 
| [[Sociální práce]], [[Nezisková organizace]], [[Právo]], [[Sociální právo]], [[Etika sociální práce]], [[Sociální politika]], [[Náhradní rodinná péče]], [[Riziková skupina]], [[Rizikové chování]], [[Rodina]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociologicko-ekonomická studia|Sociologicko–ekonomická studia]]
 
| [[Sociologie]], [[Obecná sociologie]], [[Účetnictví]], [[Mikroekonomie]], [[Makroekonomie]], [[Výpočetní technika]], [[Ekonomika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Sociologie|Sociologie]]
 
| [[Křesťanská sociologie]], [[Tomáš Garrigue Masaryk]], [[Česká empirická sociologie]], [[Odvětví české sociologie]], [[Sociální deviace]], [[Solidarita]], [[Elita]], [[Thomasův teorém]], [[Sociální struktura]], [[Ideologie]], [[Národnost]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Srovnávací jazykověda|Srovnávací jazykověda]]
 
| [[Jazykověda]], [[Fonologie]], [[Sloveso]], [[Syntax]], [[Gramatika]], [[Fyziologická fonetika]], [[Teorie jazykové změny]], [[Písmo]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Středoevropská studia|Středoevropská studia]]
 
| [[Maďarština]], [[Polština]], [[Slovenština]], [[Lingvistika]], [[Střední Evropa]], [[Metodologie historické vědy]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Španělština pro mezikulturní komunikaci|Španělština pro mezikulturní komunikaci]]
 
| [[Charakteristika španělského přízvuku]], [[Suprasegmentální prostředky ve španělštině]], [[Modus španělského slovesa]], [[Periodizace dějin španělské literatury]], [[Španělské baroko]], [[Hispanoamerický modernismus]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Tibetanistika|Tibetanistika]]
 
| [[Tibet]], [[Láma]], [[Dalajláma]], [[Sanskrt]], [[Buddhismus]], [[Tibetština]], [[Dějiny Tibetu]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Turkologie|Turkologie]]
 
| [[Turecko]], [[Turkologie]], [[Turečtina]], [[Osmanská říše]], [[Normativní mluvnice turečtiny]], [[Islám]], [[Moderní dějiny osmanské říše]], [[Aktuální problémy Blízkého východu]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Veřejná správa a spisová služba|Veřejná správa a spisová služba]]
 
| [[Nauka o aktech]], [[Akta]], [[Spisová služba]], [[Archivní péče]], [[Správa]], [[Veřejná správa]], [[Základy heraldiky]], [[Heraldika]], [[Symbolika]]
 
|-
 
|-
 
| [[Portál:Východoevropská studia|Východoevropská studia]]
 
| [[Litevština]], [[Lotyština]], [[Ruština]], [[Ukrajinština]], [[Literární věda]], [[Východní Evropa]], [[Politika]], [[Ústavní systémy států východní Evropy]]
 
|}
 
  
 
[[Kategorie:Majáles]]
 
[[Kategorie:Majáles]]

Verze z 30. 4. 2016, 00:41

Úkoly

Čeká vás série velmi jednoduchých kroků. Ty vám nejen pomohou zorientovat se na Wikisofii, ale dokonce i vyhrát nějaké ty malé a příjemné předměty nevšední hodnoty (zeptejte se někoho z týmu Wikisofia, pokud nevíte o co jde). Směle do toho!

PRVNÍ KROK - Přihlášení se

Abyste mohli ve Wikisofii editovat a vkládat články, je potřeba se nejprve přihlásit. Každý student Univerzity Karlovy v Praze se může velice snadno přihlásit za použití stejných údajů, které zadává při vstupu do SIS.

Jak na to?

  1. Vpravo nahoře na stránce vidíte tlačítko obsahující ikonu zámečku a text Přihlásit. Klikněte na něj.
  2. Otevře se Přihlašovací stránka. Pokud máte univerzitní účet (jste studentem či zaměstnancem Univerzity Karlovy), klikněte na odkaz Přihlášení přes univerzitní účet.
  3. Přihlásit účtem: Univerzita Karlova v Praze (naleznete v seznamu univerzit). Přihlašování přes univerzitní účet funguje na Wikisofii i pro ostatní vysoké školy v ČR.
  4. Následující stránka vám umožní přihlásit se na svůj univerzitní účet. Použijte stejné uživatelské jméno a heslo, jako byste se přihlašovali do SIS.
  5. Nyní jste přihlášeni a já vás vřele vítám na Wikisofii!

DRUHÝ KROK - Červí dírou

Úspěšně jste se přihlásili na Wikisofiu. Jako další objevíte jednoduchost editace ve wikisofii. Pro to je ale potřeba přejít na jinou stránku, a k tomu slouží, jak jinak, hypotertextový odkaz v textu. Odkazy jsou na Wikisofii klíčové, umožňují propojovat jednotlivé stránky a vytvářet tak síť vzájemně souvisejících článků. Přejděte prosím na následující ODKAZ.> Články ke zpracování