Studentský Majáles/Wikisofia

Verze z 27. 4. 2016, 23:41, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Vytvoření funkční stránky pro Studentský Majáles 2016)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Obor Hesla ke zpracování
Andragogika a personální řízení Edukace, Gerontagogika, Didaktika, Koncept celoživotního učení, Gerontologie, Kolegiální poradenství, Organizační chování, Řízení lidských zdrojů
Angličtina pro mezikulturní komunikaci
Anglistika – amerikanistika
Arabistika
Archeologie pravěku a středověku
Archivnictví a pomocné vědy historické
Český jazyk a literatura
Čeština pro cizince
Čeština v komunikaci neslyšících
Dánská studia
Dějiny antické civilizace
Dějiny a kultura islámských zemí
Dějiny umění
Divadelní věda
Estetika
Etnologie
Etnologie se specializací vietnamistika
Filmová studia
Filozofie
Fonetika Fonetika, Aplikovaná fonetika, Fonetika a fonologie češtiny, Fonetika a fonologie angličtiny, Fonologie, Kontrastivní lingvistika, Akustika, Frekvence
Francouzská filologie Francouzská filologie, Normativní gramatika a syntax, Lingvistika, Akustická fonetika, Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace, Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace, Le subjonctif, Les pronoms
Francouzština pro mezikulturní komunikaci
Hispanistika
Historie
Historie – Evropská studia
Hudební věda
Indologie
Italianistika
Japonská studia
Jihovýchodoevropská studia
Klasická archeologie
Koreanistika
Latinský jazyk a literatura
Logika
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština
Němčina pro mezikulturní komunikaci
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk a literatura
Novořecká filologie
Obecná lingvistika
Pedagogika Obecná didaktika, Didaktické prostředky, Obsah vzdělávání, Kooperativní vyučování, Cíle vyučování, Labelizace, Inkluzivní škola, Simulační hra, Školní zralost
Politologie Volební systémy, Politická autorita, Demokracie, Legislativní proces, Marxismus, Nacionalismus, Liberalismus, Anarchismus a destrukce systému, Distributivní spravedlnost
Portugalistika
Psychologie
Religionistika Aristotelés, Ontologie, Epistemologie, Etika, Etické teorie, Buddhismus, Náboženské tradice, Psychologie náboženství, Judaismus, Islám, Indická náboženství
Ruský jazyk a literatura
Ruština pro mezikulturní komunikaci
Řecká antická filologie
Sinologie
Sociální práce
Sociologicko – ekonomická studia
Sociologie
Srovnávací jazykověda
Středoevropská studia
Španělština pro mezikulturní komunikaci
Tibetanistika
Turkologie
Veřejná správa a spisová služba
Východoevropská studia