Svalová soustava: Porovnání verzí

Řádek 114: Řádek 114:
 
* strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
 
* strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
 
* střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů
 
* střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů
hjkljlů
 
 
== Reference ==
 
== Reference ==
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]
 
[[Kategorie: Anatomie|*]]

Verze z 31. 8. 2014, 21:05

 • V lidském těle je celkem 600 svalů.
 • Ty tvoří 40% celkové hmotnosti.
 • Fascie = blanitý obal svalu, na konci vytváří šlachu, ta připojuje sval ke kosti.
 • Krevní zásobování – cévka vstupuje do svalu kolmo, tam se rozvětvuje a zásobuje jednotlivá svalová vlákna. V klidu 5% zásobení krví.
 • sval = musculus (m.)

Rozdělení svalů:

 1. hladké – útroby
 2. příčně pruhované (kosti, pohyb)
 3. srdeční

Inervace:

 • motorická = hybná – z páteřní míchy, řízeno z mozku, tzv. motorické ploténky (zde nerv vstupuje do kontaktu se svalem) – díky acetylcholinu
 • citlivá - senzitivní, svalová vřeténka či šlachová tělíska - propriorecepory = funkce hlubokého čití
 • vegetativní - průsvit cév = zásobení svalů krví

Motorická jednotka – systém svalu inervovaný jedním nervovým vláknem

 • u oka – 1 nerv zásobuje až 12 svalových vláken -> vyšší citlivost
 • u hýžďového svalu – 1 nerv: 500 vláken

Chemické složení svalu

 • 75% voda
 • 24% organické látky – bílkoviny – myoglobin (obdobný hemoglobinu) – zajišťuje funkčnost, váže na sebe kyslík (a to dokonce 20x více než hemoglobin) + svalový glykogen, enzymy
 • 1% anorganické látky + stopové prvky (Fe, Mg, Ca...)

Vývoj svalu

 • ¼ hmotnosti těla (dítě) -> ⅓ (dospělý)
 • předškolní věk: vývoj hlavně hrubé motoriky = velké svalové skupiny
 • od 6 let: malé svalové skupiny => jemná motorika
 • odpovídá dozrávání mozkové kůry

Svaly hlavy

 1. Mimické svaly
 2. Žvýkací svaly

Mimické svaly

 • Začínají na kosti, ale upínají se do kůže (na rozdíl od jiných svalů)
 • galea aponeurotica - vazivová blána v calvě, srůstá s kůží vlasaté části hlavy, v přední části přechází ve sval m. occipitofrontalis, přední část (venter frontalis) – svrašťuje čelo a zvedá obočí nahoru, zadní část (venter occipitalis) – vyrovnává čelo
 • kruhový sval oční - m. orbicularis oculi - uzavírá a otevírá oči -> víčka, mimika očí
 • kruhový ústní sval - m. orbicularis oris - podklad rtů, zavírá je, přitlačuje k zubům
 • tvářový sval - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, modeluje obličej, přitlačuje tváře k zubům

Žvýkací svaly

Zajišťují pohyb dolní čelisti.

 • žvýkací sval - m. masseter - přitahuje dolní čelist, umožňuje práci stoliček
 • spánkový sval - m. temporalis - přitahuje dolní čelist a tlačí ji dozadu
 • křídlový sval - m. pterygoideus - lateralis a medialis, posunuje dolní čelist dopředu a dozadu

Tyto svaly působí synergicky - řeč, zpěv, smích, kousání, žvýkání, sání.....

Svaly krku

 • m. platysma - tvoří dekolt, od prsou až po bradu, v mládí vypnutý, pak vrásní, díky svému uložení nejde kosmeticky upravit, velmi jemný, podkožní, pohybuje hlavou
 • zdvihač hlavy - m. sternocleidomastoideus - 2 svaly po bocích krku
 • jazylkové svaly - m. hyloideus - tvoří dno ústní dutiny
 • kloněné svaly - m. scaleni - z druhé strany krku podél páteře, pohyb hlavy, zpevňují obratle, i s žebry, zdvihají žebra (<= pomocné dýchací svaly)

Svaly hrudníku

 • prsní sval - m. pectoralis - major – hrudník a přední jáma podpažní, přitahuje paži, pomáhá při dýchání, minor – uložen pod majorem, zvedá žebra ( = pomocný sval dýchací) + předpažení
 • pilovitý sval - m. serratus anterior - po bocích hrudníku, oddaluje lopatky od sebe - upažení, vzpažení, pomocný dýchací
 • mezižeberní svaly - m. intercostales - externi – otevírají hrudní koš - nádech, interni - výdech
 • bránice - diaphragma - odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní, uprostřed plochá šlacha, která ji dělí na 2 půlky, vpravo ji nadzdvihávají játra, vlevo na ni tlačí srdce - nepravidelné vyklenutí, má 3 otvory - pro aortu, jícen a dolní dutou žílu, hlavní a nejdůležitější dýchací sval, kontrakce - pokles bránice - zvětší se hrudní koš - vdech, při uvolnění se vrací do původní polohy

Svaly břišní

 • přímý břišní sval - m. rectus abdominalis - uprostřed břicha, od hrudní kosti po stydkou sponu => předklon, záklon, proložen 3 šlachami
 • boční břišní sval - m. transversus abdominis - pod bočními břišními svaly, břišní lis (tlačení)
 • čtyřhlavý sval bederní - m. quadratus lumborum - až k páteři, pohyb boků, zadku

Svaly zad

 • zádový sval - m. trapezius - pohyby zad a horních končetin a lopatek
 • pilový sval - m. seratus posterior - podél páteře, dýchání, vzpřímená poloha
 • široký zádový sval - m. latissimus dorsi - od dolní poloviny zad, od hrudní páteře k hýždím
 • napřimovač páteře - m. erector spinae - v hloubce, dolní část zad
 • zdvihač řitní - m. levator ani - párový, uzavírá dno pánevní, svěrač konečníku, u mužů jím procházejí močovody, u žen pochva

Svaly horní končetiny

 • musculus deltoideus = sval deltový – reliéf paže (rameno), funkce - upažení
 • m.supraspinatus - nad hřebenem
 • m.infraspinatus - pod hřebenem, tyto tři spojují lopatku s kostí pažní = pohyb ramene
 • m.subscapularis - pod lopatkou

Paže

 • m. biceps brachii
 • m. brachialis – leží pod bicepsem, tyto dva fce ohyb lokte, jsou na vnitřní straně paže
 • m. triceps brachii – extenze – natažení předloktí – vnější strana

Obecně platí:

 • svaly ležící blíže k trupu pohybují oblastí vzdálenější
 • svaly u ramene – pohyb předloktí
 • svaly u předloktí – pohyb dlaně

Svaly předloktí

 • 3 vrstvy:
 1. přední
 2. zadní
 3. postranní (malíková strana)

Funkce:

 • flexory = ohybače
 • extenzory = natahovače
 • pronátory (viz pronace)

Svaly ruky Jsou to všechny svaly od zápěstí níž.

 • Palcovou oblast tvoří 4 svaly s funkcí:
  • přitahování a odtahování palce
  • ohýbání palce
  • stažení palce do opozice k dlani
  • thenar – svalový hrbol kolem palce
 • Svaly malíkové oblasti: 3
  • odtahování, přitahování a stavění
  • přitahování malíku k palci
  • hypothenar – svalový hrbol kolem malíku

Svaly dolní končetiny

 • Začínají na pánvi, upínají se na lopatu pánve kyčelní
 • bedrokyčelní sval - m. iliopsoas - 2 části: m. iliacus – v oblasti beder a m. psoas – minor (ohýbání trupu – předklon při rovných zádech), maior (vytáčení stehna ven)
 • m. gluteus - zadní část DK: maximus, medeus, minimus, funkce: zajišťují vzpřímenou polohu, vyrovnání v oblasti bederní páteře, zvedá stehno (chůze do schodů), ohyb kyčelního kloubu, tvoří hýždě
 • sval hruškovitý - m. piriformis - lopata kyčelní – stehenní kost, funkce: zajišťuje zevní rotaci – vyklopení stehna
 • čtyřhlavý sval stehenní - m. quadriceps femoris - největší sval v těle, pohybuje bércem – extense v koleni, natahuje bérec, napomáhá při předklonu (končetiny k tělu)
 • krejčovský sval - m. sartorius - nejdelší sval v těle, probíhá napříč stehnem, od zevního k vnitřnímu kondilu

Funkce:

 • abdukce (unožení)
 • flexe v koleni (skrčení)
 • vnitřní rotace bérce při fixovaném koleni
 • panenský sval - m. gracilis - addukce kolen (drží nohy u sebe)
 • dvojhlavý sval stehenní - m. biceps femoris - flexe v koleni
 • přední strana bérce - extenzory - extenze nohy (přitažení špičky k bérci)
 • zadní strana bérce - flexory: m. triceps surae – trojhlavý lýtkový, vytváří tvar lýtka, fce při ohybu nohy, při chůzi, při vzpřímeném postoji, úpon do Achillovy šlachy na kost patní
 • podél kostí hluboké svaly – flexe planty (plosky nohy), flexe palce a prstů
 • strana planty: abduktor (odtahovač) palce, adduktor (přitahovač) palce
 • střední část planty: jako na ruce – svaly zajišťující pohyb jednotlivých prstů

Reference