Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je dobrovolná organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky.“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je dobrovolná organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky.
+
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Verze z 30. 8. 2020, 11:38

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.