Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR: Porovnání verzí

Řádek 2: Řádek 2:
 
==Činnost SKIP==
 
==Činnost SKIP==
 
===Bulletin SKIP===
 
===Bulletin SKIP===
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází 4x ročně. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR.<br>
+
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.<br>
 
Na webových stránkách https://bulletinskip.skipcr.cz/ zprostředkovává SKIP archiv obsahjící plné texty článků z časopisu.
 
Na webových stránkách https://bulletinskip.skipcr.cz/ zprostředkovává SKIP archiv obsahjící plné texty článků z časopisu.

Verze z 30. 8. 2020, 11:29

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Činnost SKIP

Bulletin SKIP

SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.
Na webových stránkách https://bulletinskip.skipcr.cz/ zprostředkovává SKIP archiv obsahjící plné texty článků z časopisu.