Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR: Porovnání verzí

Řádek 4: Řádek 4:
 
Svaz byl původně založen v roce 1968 za účelem rozvoje československé informační soustavy. Na základě likvidačního výměru Ministerstva vnitra ČSSR byl však již po dvou letech své existence, v roce 1970, rozpuštěn. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1990. Dnes má svaz přes 1500 členů.<ref name="SKIP">Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online], ©2010-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-08-30]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/</ref><ref>JEŽKOVÁ, Veronika, 2009. Poslední vývoj pojetí informační profese. Kladno. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75932/</ref>
 
Svaz byl původně založen v roce 1968 za účelem rozvoje československé informační soustavy. Na základě likvidačního výměru Ministerstva vnitra ČSSR byl však již po dvou letech své existence, v roce 1970, rozpuštěn. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1990. Dnes má svaz přes 1500 členů.<ref name="SKIP">Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online], ©2010-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-08-30]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/</ref><ref>JEŽKOVÁ, Veronika, 2009. Poslední vývoj pojetí informační profese. Kladno. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75932/</ref>
 
==Organizační struktura==
 
==Organizační struktura==
 +
<br>
 +
Nejvyšším řídícím orgánem SKIP je valná hromada skládající se z příslušných členů svazu. V období mezi valnými hromadami zastupuje tuto činnost výkonný výbor. Výkonný výbor si volí své předsednictvo o deseti členech. O dodržování stanov, usnesení valné hromady a norem se stará dozorčí komise. Členové dále tvoří orgány podle místa působění (Regionální orgány) či podle specializace a zájmů (Odborné orgány).<br>
 +
SKIP je veden na regionálním principu a je organizován v rámci 11 regionálních výborů - Praha, Středočeský region, Jihočeský region, Plzeňský region, Ústecký region, Liberecký region, Východočeský region, Region Velká Morava, Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Karlovarský region.<br>
 +
Svaz je také dělen do 15 odborných sekcí dle zaměření činností:
 +
*Český komitét Modrý štít
 +
*Ediční komise
 +
*Frankofonní klub
 +
*Klub dětských knihoven
 +
*Klub lékařských knihoven
 +
*Klub školních knihoven
 +
*Klub tvořivých knihovníků
 +
*Klub vysokoškolských knihovníků
 +
*Komise pro zahraniční styky
 +
*Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
 +
*Sekce veřejných knihoven
 +
*Sekce vzdělávání
 +
*Zaměstnavatelská sekce
 +
*Sekce knihovníků - trenérů paměti
 +
*60+<ref name="SKIP"></ref>
 
==Činnost==
 
==Činnost==
 +
<br>
 
Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:
 
Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:
  
Řádek 30: Řádek 50:
 
*Knihovnický happening Týdne knihoven
 
*Knihovnický happening Týdne knihoven
  
... a další akce v jednotlivých regionech.
+
... a další akce v jednotlivých regionech.<ref name="SKIP">
 
===Bulletin SKIP===
 
===Bulletin SKIP===
 
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.<br>
 
SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.<br>
 
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2016 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.<br>
 
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2016 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.<br>
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.
+
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.<ref>Bulletin SKIP [online], ©2017-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/</ref>
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
 
===Reference===
 
===Reference===

Verze z 1. 9. 2020, 17:55

Logo SKIP ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
Svaz byl původně založen v roce 1968 za účelem rozvoje československé informační soustavy. Na základě likvidačního výměru Ministerstva vnitra ČSSR byl však již po dvou letech své existence, v roce 1970, rozpuštěn. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1990. Dnes má svaz přes 1500 členů.[1][2]

Organizační struktura


Nejvyšším řídícím orgánem SKIP je valná hromada skládající se z příslušných členů svazu. V období mezi valnými hromadami zastupuje tuto činnost výkonný výbor. Výkonný výbor si volí své předsednictvo o deseti členech. O dodržování stanov, usnesení valné hromady a norem se stará dozorčí komise. Členové dále tvoří orgány podle místa působění (Regionální orgány) či podle specializace a zájmů (Odborné orgány).
SKIP je veden na regionálním principu a je organizován v rámci 11 regionálních výborů - Praha, Středočeský region, Jihočeský region, Plzeňský region, Ústecký region, Liberecký region, Východočeský region, Region Velká Morava, Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Karlovarský region.
Svaz je také dělen do 15 odborných sekcí dle zaměření činností:

 • Český komitét Modrý štít
 • Ediční komise
 • Frankofonní klub
 • Klub dětských knihoven
 • Klub lékařských knihoven
 • Klub školních knihoven
 • Klub tvořivých knihovníků
 • Klub vysokoškolských knihovníků
 • Komise pro zahraniční styky
 • Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
 • Sekce veřejných knihoven
 • Sekce vzdělávání
 • Zaměstnavatelská sekce
 • Sekce knihovníků - trenérů paměti
 • 60+[1]

Činnost


Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:

 • tvorba a realizace koncepcí oboru a jeho legislativy
 • účast na odborné přípravě specialistů a přispívání k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností
 • rozvoj kontaktů s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, členství v Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA a EBLIDA
 • organizace společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
 • vydávání svazového periodika Bulletin SKIP

Mezi konkrétní pravidelné akce organizované SKIP patří:

 • celostátní konference "Knihovny současnosti" (spolupořadatel)
 • celostátní propagační akce "Týden knihoven"
 • "Knihovnická dílna" - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 • "Noc s Andersenem", "Kde končí svět" - akce podporující dětské čtenářství
 • "Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě" - seminář o kooperaci paměťových institucí
 • zastupování knihoven ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů
 • Březen - měsíc čtenářů
 • Týden čtení
 • Světový den knihy a autorských práv
 • Den pro dětskou knihu
 • Biblioweb
 • Velké říjnové společné čtení
 • Knihovnický happening Týdne knihoven

... a další akce v jednotlivých regionech.Chybná citace: Chybí ukončovací </ref> k tagu <ref>

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online], ©2010-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-08-30]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/
 2. JEŽKOVÁ, Veronika, 2009. Poslední vývoj pojetí informační profese. Kladno. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75932/

Související články

Klíčová slova