Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii: Porovnání verzí