Tři dimense a roviny sémiose: Porovnání verzí

Řádek 3: Řádek 3:
 
V termínech: znakové vehilklum, designátum, interpret, lze vyabstrahovat řadu dvojčlenných relací.  
 
V termínech: znakové vehilklum, designátum, interpret, lze vyabstrahovat řadu dvojčlenných relací.  
  
Relace mezi znaky a objekty se nazývá ''sémantická dimenze sémiose''. Zkoumání této dimenze se nazývá '''[[sémantikou]]'''. Platí sémantické pravidlo.Vymezuje , za jakých podmínek je znak použitelný o jistém objektu nebo situaci. Znak denotuje to, co vyhovuje podmínkám uvedeným v sémantickém pravidle. Pravidlo stanoví, podmínky designace, a tak určuje designátum.  
+
Relace mezi znaky a objekty se nazývá ''sémantická dimenze sémiose''. Zkoumání této dimenze se nazývá '''sémantikou''' viz [[Sémantika]]. Platí sémantické pravidlo.Vymezuje , za jakých podmínek je znak použitelný o jistém objektu nebo situaci. Znak denotuje to, co vyhovuje podmínkám uvedeným v sémantickém pravidle. Pravidlo stanoví, podmínky designace, a tak určuje designátum.  
 
Relace mezi znaky a interprety se nazývá ''pragmatickou dimenzí sémiose''. Zkoumání této dimenze se nazývá '''pragmatikou'''. Většina znaků vede ke znakům jiným. Je obtížné zjistit, zda existuje něco, jako izolovaný znak. Brán v úvahu proto musí být  i vztah mezi znaky samotnými. Jedná se o ''syntaktickou dimensi sémiose'', její studium je nazýváno '''syntaktikou'''.
 
Relace mezi znaky a interprety se nazývá ''pragmatickou dimenzí sémiose''. Zkoumání této dimenze se nazývá '''pragmatikou'''. Většina znaků vede ke znakům jiným. Je obtížné zjistit, zda existuje něco, jako izolovaný znak. Brán v úvahu proto musí být  i vztah mezi znaky samotnými. Jedná se o ''syntaktickou dimensi sémiose'', její studium je nazýváno '''syntaktikou'''.
 
V libovolném případě může některá z dimenzí scházet. Znak nemusí být v syntaktických vztazích k jiným znakům, tím se jeho skutečná implikace stává prázdnou. Naopak může implikovat, ale nedenotuje žádný objekt.
 
V libovolném případě může některá z dimenzí scházet. Znak nemusí být v syntaktických vztazích k jiným znakům, tím se jeho skutečná implikace stává prázdnou. Naopak může implikovat, ale nedenotuje žádný objekt.

Verze z 16. 5. 2016, 15:51

Dimense a roviny sémiose

V termínech: znakové vehilklum, designátum, interpret, lze vyabstrahovat řadu dvojčlenných relací.

Relace mezi znaky a objekty se nazývá sémantická dimenze sémiose. Zkoumání této dimenze se nazývá sémantikou viz Sémantika. Platí sémantické pravidlo.Vymezuje , za jakých podmínek je znak použitelný o jistém objektu nebo situaci. Znak denotuje to, co vyhovuje podmínkám uvedeným v sémantickém pravidle. Pravidlo stanoví, podmínky designace, a tak určuje designátum. Relace mezi znaky a interprety se nazývá pragmatickou dimenzí sémiose. Zkoumání této dimenze se nazývá pragmatikou. Většina znaků vede ke znakům jiným. Je obtížné zjistit, zda existuje něco, jako izolovaný znak. Brán v úvahu proto musí být i vztah mezi znaky samotnými. Jedná se o syntaktickou dimensi sémiose, její studium je nazýváno syntaktikou. V libovolném případě může některá z dimenzí scházet. Znak nemusí být v syntaktických vztazích k jiným znakům, tím se jeho skutečná implikace stává prázdnou. Naopak může implikovat, ale nedenotuje žádný objekt.