T.D.Wilson

Thomas Daniel Wilson byl profesor Sheffieldské univerzity, zabývající se informační vědou. Ve své knize Human Informatin Behaviour (2000) popisuje čtyři základní pojmy, vyskytující se v souvislosti s informačním chováním.

Život

Thomas se narodil roku 1935 na malé železniční stanici Shincliffe Station asi tři míle jižně od města Durham, které leží na severovýchodě Anglie. Jeho otec byl zabit v práci roku 1953. Ze školy odešel ve věku 16 let, aby pracoval jako asistent v knihovně Durham County. Na dva roky musel do národní vojenské služby. Nemusel ovšem do armády jako většina lidí, ale byl členem Royal Air Force, protože ve škole byl členem tréninkového leteckého sboru. Poté se vrátil zpět do knihovny v Durham County.

O rok později se vydal studovat knihovnickou školu. Po absolvování se vrátil zpět do knihovny a převzal také školní knihovnu. Dále začal navštěvovat Ústav jaderného výzkum CA Parsons and Company v Newcastle. Pracoval tam jako knihovník a informační důstojník. Začal zajímat o využití nových technologií v informační vědě. Titul bakaláře získal v oboru ekonomie a sociologie na univerzitě v Londýně a doktorát v oboru teorie organizace na univerzitě ve Sheffieldu. Stal se také profesorem na knihovnické škole. Spolupracoval také s Dagobertem Soergelem nebo profesorem Wilfem Saundersem.

V roce 2005 získal čestný doktorát na univerzitě v Göteborgu za práci ve Švédsku za posledních 25 let a zejména za práci v švédské škole. Nyní je profesor v důchodu.

Význam pro informační vědu/knihovnictví

Jeho definice informačního chování zní takto:

„Lidské chování jako celek ve vztahu k informačním zdrojům a kanálům včetně aktivního i pasivního vyhledávání a používání informací. Zahrnuje bezprostřední osobní komunikaci s ostatními i pasivní přijímání informací, třeba při sledování televizních reklam, bez úmyslu se těmito informacemi řídit.“

Vytvořil také užitečný model komponent informačního chování. Informační chování znázorňuje jako široký pojem zasazený do celku světa prožívaného jedincem.

Popsal 4 základní pojmy související s informačním chováním.

1. Information Behaviour Informační chování je souhrn lidského chování ve vztahu ke zdrojům a informačním kanálům, včetně aktivního i pasivního vyhledávání a samozřejmě následného použití. Obsahuje prostor pro komunikaci tváří v tvář s ostatními lidmi, jakož i pasivní příjem informací v podobě sledování televizních reklam, bez nějakého záměru získat nějaké informace.

2. Information Seeking Behaviour Informační chování při vyhledávání je definované jako záměrné vyhledávání informací s cílem dosáhnout určitého cíle a uspokojit danou informační potřebu. V průběhu hledání informací může uživatel spolupracovat s manuálními informačními systémy (například noviny nebo knihovny) nebo s počítačově orientovanými systémy na bázi (jako je World Wide Web).

3. Information Searching Behaviour Je "mikro-úroveň" informačního chování, využívaná hledajícím v interakci s informačními systémy všeho druhu. Skládá se ze všech interakcí se systémem, ať už na úrovni interakce člověka s počítačem (například používání myši a kliknutí na odkazy) nebo na intelektuální úrovni (např. přijetí logické strategii vyhledávání nebo stanovení kritérií pro rozhodování o tom, která ze dvou knih vybraných v knihovně ze sousedních míst je užitečnější). Což zahrnuje i duševní úkony, jako je posuzování významu získaných dat a informací.

4. Information Behaviour Use Informační chování při využívání získaných informací. Skládá se z fyzických a duševních aktů podílející se na začlenění nalezených informací do osobního vědomostního fondu. Může zahrnovat fyzické úkony, jako je označení části textu upozorňujícího na jeho význam nebo důležitost, stejně tak i duševní akty, které se týkají porovnání nových informací se stávajícími znalostmi.

INISS Projekt Projekt INISS je zaměřen na komunikaci v rámci sociálních. Prováděn v letech 1975 – 1985. InformationR.net

Vědecký časopis, který se věnuje zpřístupňování výsledků z vědeckých výzkumů z oblasti informačních disciplín. Je upravován samotným doktorem Wilsonem. Tento časopis je zdarma dostupný a poskytuje kvalitní zdroje pro informační vědce.

Aktivity

2009 člen SIG USE Academy of Fellows

2007-2009 Zvláštní poradce společnosti Rektor, Univerzita Borås, Švédsko

1983-2000 profesor informačních studií na univerzitě v Sheffieldu

1982-97 vedoucí katedry, oddělení informačních studií na univerzitě v Sheffieldu

1973-81 přednášející na škole knihovnictví a informatiky na univerzitě v Sheffieldu

1972-73 Hlavní řešitel, Projekt spolupráce místní knihovny DES, Univerzita v Sheffieldu

1961-72 Asistent přednášejícího na katedře knihovnictví, Newcastle upon Tyne Polytechnic

1959-61 Knihovník, Centrum jaderného výzkumu, C.A. Parsons & Co

1961 člen Knižní asociace

1957-59 knihovník, Stockton / Billingham Technical College

(1953-55) Národní služba, královské letectvo

1951-56 knihovní asistent, krajská knihovna Durham

Vyznamenání a ocenění

1993 Čestný spolupracovník Ústavu informačních vědců

2000 Cena ALISE za odborný příspěvek k knihovnickému a informačnímu vzdělávání

2005 Čestný doktorát, Univerzita v Gothenburgu, Švédsko.

2009 Vynikající příspěvky k informovanému chování Award, zvláštní zájmová skupina americké společnosti pro informační vědu a technologii

2010 čestný doktorát, Univerzita v Murcii, Španělsko

Publikace

Zde jsou některé jeho publikace a roky vydání těchto publikací.

Wilson, T.D. - Chain indexing: a programmed text (1971)

Wilson, T.D. – Information management - The Electronic Library (1985)

Wilson, T.D. – Information needs in social services: an overview (1986)

Wilson, T.D. – The internal dissemination and impact of in-house research in social services departments (1986)

Wilson, T.D. – Human information behavior (2000)

Wilson, T.D. – Information, communication and society (2006)