Taylorismus

Taylorismus je klasické období managementu a sociologie řízení na přelomu 19. a 20. století pojmenovaného posle zakladatele Fredericka Wimslowa Taylora

Řízení lidských zdrojů dle Taylora

  • Úloha kázně - v čele jsou řídící pracovníci kvalifikovaní k řízení a současně dělníci disciplinovaně plní příkazy
  • Umisťování pracovníků dle jejich schopností na co nejužitečnější pozici
  • Motivace prostřednictvím denních úkolů a s tím související zavedení úkolové mzdy
  • Vysoká míra specializace pracovních výkonů, což vede k menší době na zaučení, rychlé zdokonalování
  • Nová profese – průmyslový inženýr, který rozhoduje o členění práce a umisťování zaměstnanců místo mistrů
  • Nezahrnuje místo pro tvořivost a vlastní iniciativu - lidé mají fungovat jako mechanická součást výrobního stroje