Technika, technologie, inženýrství

BEN – technická literatura

„ Aby se technické informace a počítačová literatura dostaly ve správný čas do správných rukou. “

Anotace: Po sametové revoluci zde byl nedostatek technické a počítačové literatury a tak v roce 1992 vzniklo toto nakladatelství. Tímto odvětvím se zabývá do dnešních dnů.
Webové stránky: http://www.ben.cz/

ČNTL


Anotace: ČNTL neboli České nakladatelství technické literatury se zabývá odbornou literaturou v oblasti techniky či elektroniky. Nechybí ani novinky v oboru a různé zajímavosti týkající se techniky.
Webové stránky: http://www.cntl.cz/

Alfa

„ Když víte jak, víte co. “

Anotace: Alfa se zabývá ekonomií a také inženýrstvím. Toto nakladatelství vzniklo v roce 2004 a navazuje na odkaz zaniklého nakladatelství Sfinx. Stejný název Alfa mělo i slovenské vydavatelství, ale to přestalo působit v roce 1993.
Webové stránky: http://www.alfaknihy.cz/

Zoner Press


Anotace: Velice rozsáhlé nakladatelství. Zaměřuje se na publikace v oblasti inženýrství, programování, webu, grafiky, technologií a dalších příbuzných oborů.
Webové stránky: https://www.zonerpress.cz

VUTIUM


Anotace: VUTIUM vzniklo v roce 1996 a je to akademické nakladatelství Vysokého učení technického v Brně. Najdeme zde knihy technického směru.
Webové stránky: http://www.vutium.vutbr.cz/

CERM


Anotace: Akademické nakladatelství CERM vzniklo v roce 1993. Činnost je zaměřena na vydávání odborné a studijní literatury ve formě vysokoškolských učebnic, skript či odborných příruček. Najdeme zde odvětví v oblasti inženýrství, elektriky, psychologie a také techniky. CERM vydává také svůj odborný časopis Soudní inženýrství.
Webové stránky: http://www.cerm.cz/

Grada Publishing


Anotace: Grada Publishing funguje od roku 1991 a pyšní se tím, že je jedním z největších nakladatelství odborné literatury. Jsou zde k dispozici knihy s nejrůznějších odvětví a technické zaměření nezůstalo opomenuto.
Webové stránky: http://www.grada.cz/

Sobotáles


Anotace:Sobotáles je knižní nakladatelství založené v roce 1993. Zaměřuje se na vydávání odborné literatury a učebnic pro střední školy. Zaměřuje se na elektrotechniku, informační technologie a na strojírenské odvětví.
Webové stránky: http://www.sobotales.cz/

Scientia


Anotace: Nakladatelství Scientia sídlí v Praze. Vytváří učebnice z oblasti techniky a také přírodovědy. Nabízí technické kreslení a hlavně tituly z oblasti strojírenství. V roce 2005 se oddělilo od společnosti Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, které vzniklo v roce 1992.
Webové stránky: http://www.scientia.cz/

Corona


Anotace: Toto technické nakladatelství je zaměřeno hlavně na strojírenská témata. Věnuje se tvorbě časopisu Svět železnice.
Webové stránky: http://corona-books.sweb.cz/