Typy proměnných: Porovnání verzí

Řádek 19: Řádek 19:
 
|-
 
|-
 
! S. S. Stevens<ref>Stevens. S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. <i>Science 103(2684)</i>, str. 677-680.</ref>
 
! S. S. Stevens<ref>Stevens. S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. <i>Science 103(2684)</i>, str. 677-680.</ref>
| Nominální  
+
! Nominální  
| Ordinální
+
! Ordinální
| Intervalová
+
! Intervalová
| Poměrová
+
! Poměrová
 
|-
 
|-
 
! Matematické operace
 
! Matematické operace

Verze z 13. 1. 2017, 19:14

Typy proměnných

Ve statistice rozlišujeme několik druhů proměnných (angl. variables) podle hodnot, které nabývají. Tyto typy jsou určeny především tím, jaké matematické operace můžeme s hodnotami proměnné provádět. Kategorizací proměnných do různých typů je více a vedou se o nich spory. Přesto se používají, protože umožňují dorozumívat se rychleji, popřípadě nám typ proměnných může poskytnout informaci, jaké statistické postupy můžeme uplatnit.

Co je to vlastně proměnná? Proměnou se, zjednodušeně řečeno, myslí nějaký znak, který může nabývat různých hodnot. Může to být například barva vlasů, vzdělání, výška, inteligence či úroveň čtenářských dovedností, zkrátka vše, k čemu můžeme přiřknout (změřit, pozorovat, odhnadnout, apod.) různé hodnoty.

Jedním ze základů dělení typů proměnných bývá, jaké matematické operace s nimi můžeme provádět. Uveďme si nejprve souhrnnou tabulku třídění typů proměnných s příklady, které snad dají naznat, jakým způsobem můžeme proměnné třídit.

Kvalitativní Kvantitativní
Kategorické Ordinální Kardinální
S. S. Stevens[1] Nominální Ordinální Intervalová Poměrová
Matematické operace
Statistiky Frekvence, Modus Medián, percentily Průměr, směrodatná odchylka Koeficient variace
Příklady Město bydliště, Vystudovaný obor Dosažené vzdělání, Hodnocení na likertově škále Hodiny, IQ skór, Stupně Celsia Věk, Stupně Kelvina


  1. Stevens. S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science 103(2684), str. 677-680.