Uživatel:Admin/TODO

Priorita Popis Stav
Vyšší Impementovat stromy kategorií pomocí příkazu <categorytree>kategorie</categorytree>, aby bylo možné na portálech procházet jednotlivými kategoriemi. Rovněž to samé u kategorií samotných, viz například kategorie Historie na cs.wiki nebo podstránka portálu historie. Nevyřešeno
Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky