Uživatel:Barbora Smyčková (barborasmyckova@gmail.com)

Verze z 18. 2. 2014, 14:35, kterou vytvořil Barbora Smyčková (barborasmyckova@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Studentka Sociologie na FF UK, editorka v časopisu Easy Magazine. Ráda prý čte a taky píše - někdo tvrdí, že jí to docela jde (a není to jen ona sama). Zajím…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Studentka Sociologie na FF UK, editorka v časopisu Easy Magazine. Ráda prý čte a taky píše - někdo tvrdí, že jí to docela jde (a není to jen ona sama). Zajímá se o literaturu, typografii, polygrafii. Z duše nenávidí písmo Calibri, špatný kafe a lidi, kteří nedodržují termíny. Pyšní se láskou k jazzové hudbě, Praze, Bukowskému a Freudovi. Jo, a ráda o sobě píše ve třetí osobě.