Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví

Verze z 27. 2. 2021, 21:40, kterou vytvořil Eliska.Slajsova.3 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Úvod do problematiky vztahu mezi osobnostními vzorci chování a rozvojem či výskytem specifických onemocnění Možné vztahy a souvislosti mezi osob…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Úvod do problematiky vztahu mezi osobnostními vzorci chování a rozvojem či výskytem specifických onemocnění Možné vztahy a souvislosti mezi osobnostními charakteristikami či chováním a fyzickým zdravím jsou popisovány nejméně od dob Hippokrata a intenzivně vědecky zkoumány v posledních asi 60 dekádách. Ačkoli je ještě mnoho co objevovat, řada poznatků je již objasněna a některé z nich jsou představeny v tomto článku. Velmi intenzivně byly zkoumány psychologické prediktory kardiovaskulárních onemocnění (dále KVO) či ischemické choroby srdeční (ICHS) nebo také onkologických onemocnění. Pravděpodobně prvním pozorovatelem určitého vztahu mezi mortalitou při KVO a určitými prvky chování byl německý lékař von Dusch v 19. století a v první polovině 20. století W. Osler či manželé Menningerovi (Kebza, 2005). Zároveň se problematikou zabývali také psychoanalytičtí teoretici, kteří považovali hněv a neflexibilní způsoby jeho projevu za podporující faktor rozvoje KVO. (Smith, 2004)


Odkazy

Reference


Další doporučená literatura

  • Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
  • Cain, D. J. & Seeman, J. (2007). Humanistická psycholgoie 2. díl: Příručka pro výzkum a praxi. Praha: Triton.


Zdroje obrázků

Externí odkazy

Odkazy na související články

Humanistická psychologie osobnosti

Pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie osobnosti

Seberealizace

Abraham H. Maslow

Carl R. Rogers

Klíčová slova

humanistická psychologie, třetí síla v psychologii, humanistické pojetí člověka, sebeaktualizace